Om een ​​effectieve, dynamische en succesvolle organisatie te runnen, moeten leiders beschikken over gezond zakelijk inzicht. Helaas worden we niet geboren met deze essentiële leiderschapsvaardigheid, het wordt in de loop van de tijd gecultiveerd. Op de vraag om zakelijk inzicht te definiëren, is het antwoord van senior leiderschap eenvoudig en ongecompliceerd. De meesten geloven dat zakelijk inzicht betekent dat ze financieel onderlegd zijn; maar dat mijn vriend slechts één element van zakelijk inzicht is.

Er zijn vijf essentiële componenten waaruit gezond zakelijk inzicht bestaat: intelligentie, strategie, communicatie, innovatie en verantwoording. Terwijl u de kwaliteiten van elk beoordeelt, beoordeelt u uzelf en andere leiders in uw team om te zien waar de sterke en zwakke punten binnen uw organisatie zijn. Begin vervolgens met een actieplan om de vastgestelde hiaten te dichten en het succes van de organisatie naar een hoger niveau te tillen.

#1 – INTELLIGENTIE: Ja, leiders die over dit zakelijk inzicht beschikken, zijn bedreven in het maken, lezen en analyseren van financiële rapporten en budgetten. Ze zijn echter ook op hun gemak als het gaat om het uitleggen van deze soms complexe informatie aan anderen. Dit is een kwaliteit die de meeste senior leiders bewonderen en waar ze aan denken als ze zich iemand voorstellen met een groot zakelijk inzicht. Naast financieel inzicht hebben leiders die over dit onderdeel van zakelijk inzicht beschikken een enorme honger om meer te leren en hun kennis en intellect te vergroten. Ze lezen niet alleen zakelijke boeken, tijdschriften en whitepapers om kennis op te doen, maar ook om vaardigheden en technieken op te doen die in hun branche en dagelijks werk kunnen worden toegepast.

#2 – STRATEGIE: Leiders die over dit zakelijk inzicht beschikken, kennen de belangrijkste prioriteiten (bedrijfsdoelstellingen) van de organisatie en hebben proactief een schriftelijk actieplan opgesteld om het team daar te krijgen. Ze wachten niet tot het strategische plan van het bedrijf komt, maar zodra ze lucht krijgen van de belangrijkste zakelijke doelstellingen, beginnen ze zich te concentreren op hoe hun team hieraan zal bijdragen en het zal beïnvloeden. Nogmaals, het hebben van business intelligence is niet genoeg, leiders moeten ook in staat zijn om al die kennis van rijkdom om te zetten in uitvoerbaar gedrag dat een heel personeelsbestand of team zal betrekken en positieve resultaten zal opleveren.

#3 – COMMUNICATIE: Leiders die over dit zakelijk inzicht beschikken, zijn uitstekende communicators, zowel mondeling als schriftelijk. Ze weten dat eenvoudige, duidelijke communicatie de sleutel is tot het bereiken van de belangrijkste bedrijfsprioriteiten en -strategie. Als je ooit leiders met geweldige communicatieve vaardigheden observeert, zul je merken dat ze duidelijk op en neer communiceren op de organisatorische ladder. Ze kunnen een punt met finesse op directieniveau overbrengen en de boodschap gemakkelijk vereenvoudigen om deze te relateren aan de dagelijkse activiteiten van het lijnpersoneel.

#4 – INNOVATIE & HULPBRONNEN: Leiders die over dit zakelijk inzicht beschikken, hebben het scherpe vermogen om met weinig te werken en veel te produceren. Ze worden niet beperkt door een gebrek aan middelen, maar zijn innovatief genoeg om nieuwe manieren te creëren om de klus effectief en efficiënt te klaren. Hoewel het geweldig zou zijn om alle tools tot hun beschikking te hebben om het werk goed te doen, laten ze niet toe dat het gebrek daaraan teamonenigheid of negativiteit veroorzaakt. Hun grootste vreugde komt van het kunnen overwinnen van barrières en obstakels om een ​​product of dienst te creëren die uitzonderlijk beter is dan ze ooit hadden verwacht. Leiders met gezond zakelijk inzicht zijn niet verspillend, maar innovatief en vindingrijk.

#5 – VERANTWOORDELIJKHEID: Leiders die over dit laatste onderdeel van zakelijk inzicht beschikken, begrijpen het belang van verantwoordelijkheid van werknemers bij het optimaliseren van de productiviteit om succes te behalen. Zonder verantwoording zal geen van de andere componenten waaruit gezond zakelijk inzicht bestaat (intelligentie, strategie, communicatie en innovatie) enige waarde hebben. Om werknemers verantwoordelijk te houden voor het aansturen van de belangrijkste prioriteiten van de organisatie, moet de leider de norm of verwachting bepalen, deze communiceren om de werknemers te betrekken, deze integreren in elk aspect van de werkomgeving, de prestaties van de werknemer ertegen evalueren en vervolgens belonen en erkennen degenen die consequent voldoen aan de verwachting of norm en deze overtreffen.

Net als een waterval begint zakelijk inzicht aan de top en sijpelt het door naar het hele personeelsbestand. Als senior leiderschap niet over deze essentiële componenten beschikt, is de effectiviteit en het succes van de organisatie niet duurzaam. Nu je een zekere mate van duidelijkheid hebt gekregen over zakelijk inzicht, is de volgende stap om te werken aan het dichten van je professionele hiaten. Het komt erop neer dat het ontwikkelen van een gedegen zakelijk inzicht niet begint of stopt met het bedreven worden in het analyseren van financiële rapporten; het ontwikkelen van gedegen zakelijk inzicht is multidimensionaal.