Liefde vermindert niet

Hoe definieer je liefde of de ervaring ervan? Hoe is het om jezelf op intiem niveau te ervaren? Ik bedoel niet fysiek maar emotioneel en spiritueel? Sommigen associëren liefde met romantische gevoelens van vlinders in hun buik. Ze kunnen praten over de sensaties die ze voelen als ze aan hun geliefde denken. Maar wordt liefde ervaren via de geest, het lichaam of beide? Is liefde een zelfstandig naamwoord of een werkwoord? Hoe weten we of we echt hebben liefgehad? Wat is de mate waarin we ons volledig aan de liefde hebben toegewijd? Ik beschouw mezelf niet als een expert op het gebied van liefde of een relatiecoach. Ik ben net zo nieuwsgierig als jij. Wat ik weet is: liefde vraagt ​​niets van ons omdat het een leeg vat is dat gevuld moet worden. Dit is de analogie voor het leven zelf, waar liefde nooit wordt verspild maar opnieuw wordt gecirculeerd.

Is liefde voor jou onvoorwaardelijk? Of zijn er eisen aan verbonden? Wat gebeurt er als niet aan die vereisten wordt voldaan, onthoud je je liefde voor een ander? Is het mogelijk om de essentie van wie we zijn achter te houden? Hoe kunnen we het stromen van water in een rivier stoppen? Je zou kunnen zeggen: verdomd bouwen. Als de dam echter niet sterk genoeg is, zal de druk van het water erdoorheen of eromheen gaan. Je hebt ongetwijfeld tsunami’s op tv gezien waar hele dorpen worden overspoeld door water. Water is een krachtige metafoor voor liefde omdat het iemands leven kan verrijken, maar het kan ook destructief zijn als het gepaard gaat met voorwaarden.

Hebben we liefde nodig in ons leven? Wat biedt liefde ons in ruil? Is het intimiteit met onszelf of anderen beter leren kennen? Het was Franciscus van Assisi die ooit zei: “Het is door te geven dat we ontvangen.” Hij zag liefde als iets dat in omloop moest worden gebracht om ons leven en dat van anderen te doordringen. Liefde is als de zon die haar energie geeft en er niets voor terug vraagt ​​omdat ze zichzelf in stand houdt. Hoe meer we liefde geven, hoe meer we ervan hebben. Het roept de vraag op: wat gebeurt er als liefde niet beantwoord wordt of als de ander zich niet meer met liefde identificeert? Als liefde niet wordt beantwoord, doet dit niets af aan het vermogen van de ander om het te geven of te ontvangen. De zon gaat elke avond onder en het is twaalf uur donker. Maar met het aanbreken van de dag komt het weer tevoorschijn en brengt het energie om het leven weer in stand te houden. Het is een cyclus die in het weefsel van het leven is genaaid en zo is het ook met liefde.

Durf liefde volledig uit te drukken

Als iemand anders niet meer van ons houdt, betekent dat niet dat we niet van ons houden. Want je kunt de stroom niet stoppen, het zal vanzelf tot uitdrukking komen in een andere vorm. Liefde is het tegengif voor angst, haat en woede. Het is de enige echte constante in ons leven die ons vanaf de conceptie wordt geschonken. We worden in liefde geboren en verlaten dit leven in de wetenschap dat we in de volgende levens zullen blijven liefhebben. De vraag is: heb je het aangedurfd om liefde volledig uit te drukken in dit leven? Heb je vrij en onvoorwaardelijk liefde gegeven? We zouden als een met water gevulde spons moeten zijn, volledig uitgewrongen wanneer onze tijd daar is. We behoren ons hart met liefde te vullen en het niet achter te houden uit angst dat het niet beantwoord zal worden. Omdat elke keer dat we verliefd zijn, het wordt vergroot in elke cel van ons lichaam. Hoe meer we van onszelf geven, hoe meer liefde zich in ons hart uitbreidt.

Dit wetende, nodig ik je uit om de komende dagen na te denken over je relatie met liefde. Waar onthoud je liefde in je leven? Hoe is dit jou van dienst? Brengt het een gevoel van veiligheid, zekerheid of comfort? Ben je bereid om de barrières neer te halen die de stroom van liefde belemmeren? Liefde hoeft niet iets te zijn dat tussen twee mensen wordt uitgedrukt, maar kan zich openbaren door ons levensdoel, onze hobby’s en onze houding. Als je meer liefde in je leven zoekt, laat dan de barrières los die je ervan weerhouden om het uit te drukken. Kijk of je de plek in jezelf kunt vinden die barst van de liefde en richt deze op iets of iemand. Liefde is een soortgelijke bankrekening die rente optelt bij elke storting. Want als we echt willen weten wat het betekent om lief te hebben, moeten we het eerst onvoorwaardelijk ervaren nu we de kans hebben.