Volksgezondheidseducatie kan als een dubbelzinnige phrase worden beschouwd. Het leert de juiste manier om iemands gezondheid te verbeteren, en het kan slechts een of twee mensen zijn, of de bevolking van verschillende landen. Alles wat de fysieke, mentale of spirituele gezondheid van een groot aantal mensen ernstig kan bedreigen, fulfilled title doorway hun interacties met elkaar, kan worden geclassificeerd als een bedreiging voor de volksgezondheid van de gemeenschap. Dit is de reden waarom voorlichting over de volksgezondheid een noodzakelijk instrument wordt om mensen te helpen tegen de verspreiding van mogelijke ziekten en aandoeningen. Vijf van de belangrijkste redenen waarom voorlichting above volksgezondheid nuttig kan zijn, zijn de volgende:

1. Mensen kunnen leren hoe ze de verspreiding van overdraagbare ziekten kunnen voorkomen door de teaching en methoden die in het onderwijs worden gegeven. Mensen hebben betere toegang tot informatie around algemene preventie van ziekten, inclusief de kennis van wat te doen en hoe te handelen tijdens epidemieën in hun gebied. Bepaalde ziekten hebben hun eigen individuele preventiemethoden waarvan mensen goed op de hoogte moeten zijn, en het gebruik van deze technieken vermindert het risico op besmetting met mogelijke ziekten. Doorway middel van voorlichting in excess of de volksgezondheid blijken zelfs eenvoudige dingen zoals het dragen van een griepmasker in bijzonder getroffen gebieden, of weten wanneer vaccins moeten worden genomen voor een bepaalde ziekte die in die tijd van het jaar well known aanwezig is, altijd zeer effectief in het beperken van het aantal getroffen mensen jaarlijks.

2. Meer mensen hebben toegang tot particuliere en openbare medische instellingen om ziekten of medische aandoeningen te voorkomen of beter te behandelen. Zonder de voordelen van een voorlichting op het gebied van volksgezondheid, voelen de meeste mensen zich misschien gezond genoeg en hebben ze niet de behoefte om voor een algemene controle te gaan. Je ervan bewust zijn dat het noodzakelijk is om je arts regelmatig te zien, is een van de belangrijkste dingen die je leert in een goede voorlichting about volksgezondheid. De meeste medische ziekenhuizen en klinieken bieden vaccinaties of vaccins aan tijdens de griepseizoenen, of wanneer er een algemene uitbraak van hepatitis aan de gang is, en een voorlichting over de volksgezondheid zorgt ervoor dat meer mensen weten dat ze naar deze faciliteiten moeten gaan en gebruik kunnen maken van de behandeling, waardoor de aantal zieken.

3. Mensen kunnen zich gezonder gaan gedragen om de kans op onderlinge verspreiding van ziekten te verkleinen. De dingen in huis schoner houden, ervoor kiezen om te minderen of helemaal te stoppen achieved roken, of meer bewegen zijn slechts enkele van de vele verschillende manieren die in de volksgezondheidsvoorlichting worden aangeleerd om ziekte te bestrijden en iemands levensstijl te verbeteren.

4. Mensen worden zich meer bewust van informatie fulfilled betrekking tot de ziekte, in plaats van te geloven in alleen de publieke perceptie. Volksgezondheidseducatie gaat niet alleen above het voorkomen van ziekten, het geeft ook specifics over hoe een ziekte werkt, wat sommige mythes en misvattingen hierover in de samenleving kan verdrijven. Het hiv-virus kan bijvoorbeeld worden verspreid door onbeschermde geslachtsgemeenschap, maar niet doorway activiteiten zoals kussen of aanraken. Dit helpt ook om iemands opvattingen in excess of iemand die besmet is te veranderen, waardoor meer empathie in plaats van discriminatie wordt bevorderd.

5. Mensen kunnen helpen en bijdragen aan ziektepreventie doorway ondersteuning of vrijwilligerswerk in zorginstellingen. Volksgezondheidseducatie is meer dan alleen het verspreiden van informatie het roept mensen ook op om actief deel te nemen aan het helpen van anderen. Om iemands gezondheid te kunnen beschermen, is het ook noodzakelijk om de gezondheid van andere mensen om je heen te beschermen, en helpt het bij het bevorderen van een hechtere gemeenschap en een beter gevoel van kameraadschap.

Bron: Jes B