Voordelen van het verpleegproces bij zorgplanning

Het verpleegkundige zorgplanningsproces is een belangrijk hulpmiddel bij de behandeling van patiënten. Op zijn beurt creëert het een systematische zorgplanbenadering die met de inclusie van andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg de patiënten de beste weg naar volledige fitheid biedt. Bij effectief gebruik biedt het planningsproces voor verpleegkundigen veel voordelen voor de zorgomgeving:

 • Het is patiëntgericht en helpt ervoor te zorgen dat de gezondheidsproblemen van uw patiënt en zijn reactie daarop centraal staan ​​in de zorg.
 • Hiermee kunt u de zorg voor elke individuele patiënt individualiseren.
 • Het bevordert de deelname van de patiënt aan hun zorg, stimuleert onafhankelijkheid en overeenstemming en geeft de patiënt een groter gevoel van controle – belangrijke factoren voor een positief gezondheidsresultaat. (Zie De ‘P’ in de preparing zetten.)
 • Het verbetert de communicatie doordat u en andere verpleegkundigen een overzicht krijgen van de erkende problemen of behoeften van de patiënt, zodat u allemaal aan dezelfde doelen werkt.
 • Het bevordert de verantwoordelijkheid voor verpleegkundige activiteiten, wat op zijn beurt de kwaliteitsborging en hoogwaardige gezondheidszorg bevordert.
 • Het bevordert kritisch denken, besluitvorming en probleemoplossing 10 behoeve van de gezondheidszorg.
 • Het is resultaatgericht en stimuleert de evaluatie van resultaten.
 • Het minimaliseert fouten en omissies in de zorgplanning.

Basis voor het verpleegkundige zorgplanningsproces Het planningsproces van de verpleegkundige zorg is gebaseerd op de wetenschappelijke methode van probleemoplossing, die inhoudt:

 • met vermelding van het probleem dat u hebt waargenomen
 • het vormen van een hypothese over de oplossing van het probleem (‘als… dan’ uitspraken)
 • het ontwikkelen van een methode om de hypothese te testen
 • het verzamelen van de testgegevens
 • het analyseren van de gegevens
 • conclusies trekken over de hypothese.

Een wetenschappelijk feit De meeste mensen gebruiken de wetenschappelijke methode instinctief, zonder zich ervan bewust te zijn dat ze het doen. Gewoon uitzoeken welk paar schoenen het beste bij je favoriete outfit earlier, is een oefening in de wetenschappelijke methode. Dus als u bekend bent fulfilled het wetenschappelijke proces, lijkt het planningsproces voor verpleegkundigen u waarschijnlijk bekend. Verpleegkundige processtappen. Het verpleegkundige planningsproces omvat vijf stappen:

 1. beoordeling
 2. verpleegkundige diagnose
 3. planning
 4. implementatie
 5. evaluatie

Door deze stappen systematisch in de hier getoonde volgorde te volgen, kunt u de patiëntenzorg organiseren en prioriteren in de volgorde die nodig is – vooral cruciaal voor de beginnende university student verpleegkunde. Het helpt er ook voor te zorgen dat u geen belangrijke patiëntinformatie overslaat of around het hoofd ziet. Bij correct gebruik zorgt het verpleegkundige planningsproces ervoor dat het zorgplan wordt herzien wanneer zich nieuwe problemen voordoen of de resultaten van de patiënt onvervuld blijven. Het zorgt er ook voor dat het verpleegkundig zorgplan kan worden stopgezet wanneer aan de patiëntresultaten is voldaan.

Bron: Iain S Surman