Dit is een vraag die mij een aantal keer is gesteld door mijn klanten. Het is een heel moeilijke vraag om te beantwoorden omdat het tot stand komen van een brochure afhankelijk is van een aantal factoren. Sommige factoren vallen onder de controle van het reclamebureau, terwijl andere onder de controle van de klant staan. Hoe snel het reclamebureau bijvoorbeeld de kopie en het ontwerp voorbereidt, hangt af van de werkdruk op dat moment. Aan de andere kant zijn reclamebureaus afhankelijk van de klanten in termen van hoe snel ze goedkeuringen kunnen krijgen in verschillende stadia van het ontwikkelingsproces van de brochure om hen in staat te stellen de volgende stap te zetten. We hebben er weken en maanden over gedaan om een ​​brochure te ontwikkelen. Wij hebben het ook in een paar dagen gedaan. Een paar keer hebben we de brochure zelfs in 4-5 uur ontwikkeld. Er zijn te veel variabelen betrokken bij de ontwikkeling van een brochure om de tijd te kunnen voorspellen die nodig is om een ​​brochure te ontwerpen en af ​​te drukken. Ik vind dat je minimaal 4-5 weken de tijd moet nemen om een ​​brochure te ontwikkelen. In dit boek heb ik echter geprobeerd een procedure voor te stellen voor de verschillende stappen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het reclame- en promotiemateriaal, die, indien aangenomen, de tijd die gemoeid is met de ontwikkeling van het reclame- en promotiemateriaal, inclusief brochures, zal verkorten. In het hoofdstuk met de titel “Body Copy” heb ik bijvoorbeeld gesuggereerd hoe de kopie zo snel mogelijk ontwikkeld en goedgekeurd kan worden.

Enkele tips 1. Verwacht geen maan: Heb je ooit de uitdrukking gehoord: “Stuur geen jongen om mannenwerk te doen?” Nou, verwacht niet dat uw brochure alleen de verkoop voor u doet. Het doel van een brochure is om de klant te informeren over uw bedrijf en producten. Het doel is ook om de klant aan te moedigen contact met u op te nemen als hij interesse heeft om zaken met u te doen. Er zijn enkele kleine ticketitems die kunnen worden verkocht met een direct mail-brochure. Probeer echter niet alles te bereiken met de brochure.

2. Maak het eenvoudig en direct: Ik heb in dit boek een aantal keren gezegd dat het van cruciaal belang is om de communicatie met de doelgroep eenvoudig en direct te houden, aangezien de tijd schaars is. Als de brochure te lang is of niet duidelijk is, zal de potentiële klant deze niet lezen.

3. Gebruik positieve woorden: Ga er altijd vanuit dat de klant het product of de dienst uiteindelijk zal kopen. Gebruik niet de woorden “als” en “misschien” die de mogelijkheid van een negatieve reactie van de klant uitnodigen.

4. Gebruik ‘u’ vaak: gebruik het woord ‘u’ in plaats van ‘onze klanten’. U moet ervan uitgaan dat de brochure gelezen wordt door uw potentiële klant. Het is beter om hem persoonlijk aan te spreken.

5. Geen open vragen: Stel nooit open vragen in een brochure. Zorg ervoor dat je alle vragen zo formuleert dat het antwoord alleen maar “JA” kan zijn.

6. Gebruik een vriendelijke toon: u wilt dat uw brochure er professioneel uitziet en klinkt. U kunt dit bereiken zonder “stijve frasering” of een formele toon te gebruiken. Terwijl u uw brochure ontwikkelt, doet u alsof u met uw klant praat als zijn vriend. Het exemplaar in uw brochure moet een dialoog tussen vrienden vertegenwoordigen. Uw brochure moet niet lezen als een leerboek.

7. Houd de alinea’s kort: de vuistregel als u een essay of een boek schrijft, is dat de hoogte van de alinea niet meer mag zijn dan de breedte van de alinea. In een brochure moeten de alinea’s echter zo kort mogelijk zijn.

8. Laat alinea’s met een spatie niet inspringen: u hebt slechts één ontwerpindicator nodig om het begin van een nieuwe alinea aan te geven.

9. Begin zinnen niet met cijfers: “20% van alle politieagenten komt uit Noord-India” is niet de juiste manier. De juiste manier om hetzelfde te zeggen zou zijn: “Twintig procent van alle politieagenten komt uit Noord-India.”

10. Onderstrepen / hoofdletters: gebruik geen onderstreping of hoofdletters om een ​​punt te benadrukken. Gebruik in plaats daarvan vet of cursief.

11. Standalone document: Bereid uw brochures altijd zo voor dat ze voldoende informatie bevatten om als standalone document te functioneren. Zelfs als u uw brochures regelmatig met een begeleidende brief opstuurt, is de kans groot dat ze uit elkaar gaan. Vertrouw dus niet op details in de brief om te dekken voor details die u uit uw brochure hebt weggelaten.

12. Contactgegevens: Vermeld altijd, ik herhaal altijd, de naam, telefoonnummers, post- en e-mailadressen van uw organisatie prominent in uw brochures, zodat mensen die geïnteresseerd zijn in uw producten en diensten gemakkelijk contact met u kunnen opnemen.

13. Een basisregel van design is herhaling: het herhalen van elementen in een brochure geeft het kracht en stijl. Een snelle manier om herhaling te gebruiken, is door het aantal lettertypen te verminderen tot een of twee of door in het hele document dezelfde kolomgrootte te gebruiken. Maak ook alle koppen en subkoppen op dezelfde manier op.

14. Kopruimte: voeg wat extra ruimte toe voor elke kop en sluit de ruimte tussen de kop en de volgende alinea. Dit maakt een visueel verband tussen de kop en de alinea waarop deze betrekking heeft.

15. Zorg voor een vlotte doorstroming: Over het algemeen lezen mensen van links naar rechts en van boven naar beneden. Zorg er dus voor dat de informatie in uw brochure deze stroom volgt. In een typische tweevoudige brochure verwacht de lezer eerst de omslag te zien en daarna de drie binnenpanelen. Ten slotte zullen ze de brochure omdraaien en het vijfde en zesde paneel lezen. Vermeld de basisinformatie die u aan uw lezer wilt overbrengen op de eerste drie panelen aan de binnenkant van de omslag. Delegeer contactgegevens en andere informatie naar de twee achterpanelen.

16. Datum: Als u tijdgevoelige gegevens (bijvoorbeeld prijzen) opneemt, zorg er dan voor dat u de lezer de toepasselijke datum(s) laat weten.

17. Visuals: Visuals werken geweldig in brochures. Visuals moeten gerelateerd zijn aan de informatie binnenin en/of aan uw concept of idee. Zorg ervoor dat uw visuals duidelijk zijn en echt de betekenis overbrengen die u probeert over te brengen. Het type beeldmateriaal dat u gebruikt, wordt beïnvloed door de manier waarop de brochure wordt verspreid. Visuals moeten gedurfd en opvallend zijn om de aandacht van de lezer te trekken als de brochure als POS-brochure in een displayrek wordt geplaatst. Aan de andere kant kan een Leave Behind Brochure subtiele visuals gebruiken.

18. Logo: Uw bedrijfslogo dient op de daarvoor bestemde plaatsen in de brochure te verschijnen. Afgezien van de achterpagina waar de naam en het adres van het bedrijf staan, hebben de meeste brochures ook het bedrijfslogo op het voorblad.

19. Proeflezen: controleer, dubbel- en driedubbelcheck uw brochure op eventuele fouten, of het nu gaat om lettertypen, grammatica of interpunctie voordat u deze verzendt om af te drukken.

20. Opsommingstekens: gebruik opsommingstekens om de belangrijkste informatie over te brengen. Lange, omslachtige beschrijvingen vervelen mensen en ze zullen stoppen met het lezen van uw brochure.

21. Inhoud: Neem alleen relevante informatie op.

22. Speciale aanbiedingen: Het is beter om de taak van het maken van de eigenlijke aanbieding toe te wijzen aan de “verkoper” of de begeleidende brief. Anders, als het aanbod verandert, moet u wijzigingen aanbrengen in de brochure, wat resulteert in onnodige extra kosten.

23. Snel lezen: de brochure moet gemakkelijk te lezen zijn. Dit kan worden bereikt door de geschreven materie tot een minimum te beperken om uw verhaal effectief over te brengen. Neem alleen absoluut essentiële technische informatie op.

24. Bijschriften: Gebruik altijd bijschriften onder de foto’s in uw brochure. Onderzoek heeft uitgewezen dat lezers na de koppen graag eerst de bijschriften lezen voordat ze de rest van de brochure gaan lezen of scannen.