Tien tips voor interculturele communicatie

Hier zijn enkele eenvoudige tips om u te helpen uw interculturele communicatieve vaardigheden te verbeteren:

Slow Down: Zelfs als Engels de gemeenschappelijke taal is in een interculturele situatie, betekent dit niet dat je op normale snelheid moet spreken. Vertraag, spreek duidelijk en zorg dat uw uitspraak verstaanbaar is.

Afzonderlijke vragen: Probeer geen dubbele vragen te stellen, zoals: “Wil je doorgaan of zullen we hier stoppen?” In een dergelijke situatie kan alleen de eerste of tweede vraag zijn begrepen. Laat je luisteraar één vraag tegelijk beantwoorden.

Vermijd negatieve vragen: Veel communicatiemisverstanden zijn veroorzaakt door het gebruik van negatieve vragen en antwoorden. In het Engels antwoorden we ‘ja’ als het antwoord bevestigend is en ‘nee’ als het negatief is. In andere culturen kan een ‘ja’ of ‘nee’ alleen maar aangeven of de vraagsteller gelijk heeft of niet. Bijvoorbeeld de reactie op “Kom je niet?” kan ‘ja’ zijn, wat betekent ‘Ja, ik kom niet.’

Om beurten: Cross-culturele communicatie wordt verbeterd door om de beurt te praten, een punt te maken en vervolgens te luisteren naar de reactie.

Schrijf het op: Als je niet zeker weet of iets begrepen is, schrijf het dan op en controleer. Dit kan handig zijn bij het gebruik van grote cijfers. Een miljard in de VS is bijvoorbeeld 1.000.000.000.000, terwijl het in het VK 1.000.000.000 is.

Wees ondersteunend: Effectieve interculturele communicatie gaat in wezen over comfortabel zijn. Het aanmoedigen van mensen met een zwak Engels geeft hen vertrouwen, steun en vertrouwen in jou.

Controleer betekenissen: Ga er bij communicatie tussen culturen nooit van uit dat de andere partij het heeft begrepen. Wees een actieve luisteraar. Vat samen wat er is gezegd om het te verifiëren. Dit is een zeer effectieve manier om ervoor te zorgen dat er nauwkeurige interculturele communicatie heeft plaatsgevonden.

Vermijd jargon: zelfs de best opgeleide buitenlander zal geen volledige kennis hebben van jargon, idiomen en gezegden. Het gevaar is dat de woorden wel worden begrepen, maar de betekenis wordt gemist.

Let op de humor: In veel culturen wordt zaken heel serieus genomen. Professionaliteit en protocol worden voortdurend in acht genomen. Veel culturen zullen het gebruik van humor en grappen in de zakelijke context niet waarderen. Denk bij het gebruik van humor na of het in de andere cultuur zal worden begrepen. Brits sarcasme heeft bijvoorbeeld meestal een negatief effect in het buitenland.

Etiquette handhaven: Veel culturen hebben bepaalde etiquette bij het communiceren. Het is altijd een goed idee om een ​​training op het gebied van cultureel bewustzijn te volgen of op zijn minst wat onderzoek te doen naar de doelcultuur.

Cross-culturele communicatie gaat over het omgaan met mensen uit andere culturen op een manier die misverstanden minimaliseert en uw potentieel om sterke relaties te creëren maximaliseert. Bovenstaande tips moeten worden gezien als een startpunt voor meer cultureel bewustzijn.