Liefde is geen exclusieve relatie liefde is een kwaliteit en diepte van zijn. Onze uiterlijke relaties zijn een spiegel van onze fundamentele innerlijke relatie fulfilled onszelf. Relaties zijn een balans, een ontwikkeling en een dans tussen onze mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten. Alle mensen zoeken liefde, vreugde en harmonie op hun eigen manier. We willen allemaal geliefd zijn om wie we zijn. We willen allemaal erkend en geaccepteerd worden voor het unieke individu dat we zijn. Het probleem in relaties ontstaat wanneer we ons eigen centrum, onze eigen bron van liefde, in een andere persoon zoeken. We zoeken een bron van liefde buiten onszelf.

Het probleem in relaties is dat de ander ook zijn eigen centrum, zijn eigen bron van liefde, in de ander zoekt. Op deze manier zullen beide personen zich vroeg of laat teleurgesteld en bedrogen voelen, vanwege hun verwachting van de ander. Pas als we het idee en de verwachting loslaten dat de ander ons de liefde zal geven die we niet in onszelf hebben, is de basis voor een echt liefdevolle, bevredigende en betekenisvolle relatie mogelijk. Het is pas wanneer de relatie een geven van liefde wordt, in plaats van een nemen van liefde, dat de relatie echt voedzaam en bevredigend wordt. Zolang we de bron van liefde buiten onszelf zoeken, zullen we uiteindelijk teleurgesteld en gedesillusioneerd raken.

Pas als we vanuit ons innerlijk, vanuit ons innerlijk centrum, vanuit onze innerlijke bron van liefde en waarheid kunnen vertellen, worden relaties echt liefdevol, creatief en bevredigend. Pas als we de bron van liefde in onszelf ontdekken, die onze ware aard is, kunnen we echt gelukkig en tevreden worden. Zolang we een ander nodig hebben om ons innerlijke gevoel van leegte te verdoezelen, om onze innerlijke duisternis en eenzaamheid te verdoezelen, zal de relatie vroeg of laat eindigen in teleurstelling, frustratie en gedesillusioneerde verwachtingen. Het is eerst wanneer we de ander niet langer nodig hebben om onze innerlijke leegte te vullen, dat we ons bewust kunnen verhouden vanuit ons innerlijke wezen, vanuit het authentieke zelf, vanuit onze overstromende innerlijke bron van liefde.

Wanneer relaties gebaseerd zijn op de verwachting dat een companion onze innerlijke leegte moet vullen, is het als het aanbieden van een lege beker aan onze husband or wife fulfilled de verwachting dat de lover onze lege beker moet vullen – in plaats van above te stromen van ons innerlijke wezen en onze beker te vullen van in onszelf. Het verschil tussen handelen vanuit ons innerlijk, vanuit onze innerlijke bron van liefde, en handelen vanuit onze innerlijke leegte, is als het verschil tussen handelen vanuit licht en duisternis. Ik heb gemerkt hoeveel van mijn professionele leven – als therapeut en cursusleider – dat een manier is geweest om mijn eigen innerlijke leegte te vullen en een manier om liefde, erkenning en acceptatie te ontvangen. Ik merk wat een verschil het is om in make contact with te zijn achieved een ander vanuit een verlangen om liefde te krijgen van de ander of om in make contact with te zijn achieved een ander zonder enig verlangen om iets van de ander te ontvangen.

Wanneer ik kan rusten in mijn eigen innerlijke bron van liefde, creëert dat een vreugde en een ontspanning in mij. Het geeft mij ook de vrijheid om anderen de ruimte te geven om te zijn wie ze in het second zijn. Ik heb ook geleerd om niet te handelen als ik niet in het licht ben. Ik heb geleerd te wachten met handelen tot ik weer in het licht sta. Ik heb gemerkt dat wanneer ik in call kan zijn achieved mezelf – in plaats van automatisch te reageren en liefde buiten mezelf te zoeken – ik getuige kan zijn van mijn eigen innerlijke gevoel van leegte, mijn eigen behoefte aan liefde van buiten mezelf. Dit bewustzijn verandert mijn behoefte om liefde buiten mezelf te zoeken en het zorgt ervoor dat mijn eigen innerlijke bron van liefde vanuit mezelf begint te stromen. Het is bewustzijn en acceptatie die me in staat stellen om bij mezelf te zijn en getuige te zijn van mijn eigen gevoel dat ik liefde wil van buiten mezelf. Het is alsof je satisfied dit gevoel bent en het omarmt zoals een moeder haar form omhelst. Dit besef en acceptatie zorgt ervoor dat ik terugkom naar mijn eigen centrum, in plaats van de bron van liefde van buiten mezelf te zoeken. Ik merk ook dat hoe meer ik kan accepteren zowel wanneer ik in het licht ben als wanneer ik in het donker ben, hoe meer dit besef en deze acceptatie meer licht dan donkere momenten doet ontstaan.

Een sleutel tot relaties is om het verschil te kennen tussen wanneer het tijd is om broad te houden en wanneer het tijd is om los te laten. De criteria zijn de mate van vreugde en voldoening die de relatie creëert. Als er liefde en waarheid in de relatie zit, zal het leven de relatie vanzelf in stand houden. Als er geen liefde en waarheid in de relatie is, zal het veranderen. Verwachtingen zijn het fundamentele probleem in relaties. Verwachtingen zijn ideeën around hoe ik zou moeten zijn, hoe mijn husband or wife zou moeten zijn en hoe de relatie zou moeten zijn. Wanneer de relatie niet previous bij onze vooropgezette ideeën en verwachtingen, raken we teleurgesteld.

Toen ik tegen een mooie vrouw met wie ik een relatie experienced, vertelde dat ik voor het eerst van haar hield, antwoordde ze niet dat ze ook van mij hield. In plaats daarvan zweeg ze een hele tijd en toen zei ze: “Je durft dat wel te zeggen!” Haar eigen waarheid was dat ze op dat minute nog niet rijp was om te zeggen dat ze ook van mij hield. Op dat minute was ze nog niet rijp om de verplichting aan te gaan die het betekent om tegen een ander mens te zeggen: ‘Ik hou van je’. Ik had niet verwacht dat ze zou zeggen dat ze ook van mij houdt. Voor mij was het geven zonder iets terug te verwachten. Voor mij was het een manier om more than te stromen van mijn innerlijke bron van liefde en waarheid. In plaats van te vragen of ze van me houdt, is het gewoon creatiever om mezelf af te vragen of ik van haar hou. Het is het delen van mijn liefde – en dan is het aan de ander wat hij of zij ermee wil doen. Hij of zij hoeft er ook niets mee te doen.

Wat is het verschil tussen de liefdespool en de vrijheidspool in relaties? Relaties zijn een balans tussen liefde en vrijheid, waarbij vaak de ene companion de vrijheidspaal kiest en de andere lover de liefdespaal. De vrijheidspool houdt in dat de husband or wife vóór de relatie zijn eigen vrijheid, onafhankelijkheid en individualiteit kiest. De liefdespaal houdt in dat de husband or wife kiest voor liefde, het samen zijn en de relatie. Het is als het beeld dat de ene companion altijd probeert weg te rennen van de relatie, terwijl de andere lover er achteraan lease. Eerder heb ik bijna altijd de vrijheidspool in relaties gekozen, maar in een van mijn laatste relaties bevond ik me in de liefdespool omdat ze voortdurend haar eigen vrijheid en onafhankelijkheid koos vóór de relatie. Het stoorde me niet omdat ik van haar hield en het was ook een waardevolle meditatie voor mij. Maar ik kon ook zien dat als de relatie levend zou moeten zijn en zich zou moeten ontwikkelen, beide partners een basisverbintenis met de relatie moeten hebben. Beide partners moeten liefde voor elkaar hebben, zodat deze twee polen geen mechanische manier van reageren worden. Als er liefde en waarheid in de relatie zit, zal het leven de relatie vanzelf in stand houden. Als er geen liefde en waarheid in de relatie is, zal het veranderen.

Doorway te leren zowel alleen fulfilled onszelf te zijn als liefdevol satisfied andere mensen om te gaan, kunnen we gemakkelijker waarderen en accepteren wanneer het leven ons perioden van zowel liefde als eenzaamheid biedt. Het maakt het ook gemakkelijker om te zien wanneer het authentiek is om alleen met onszelf te zijn en wanneer het authentiek is om fulfilled andere mensen om te gaan. Sommige mensen klampen zich huge aan relaties om te voorkomen dat ze hun eigen eenzaamheid tegenkomen. Andere mensen kozen ervoor om alleen te zijn, zodat ze geen contact achieved andere mensen hoeven te hebben en het risico lopen gekwetst of verraden te worden. Doorway te leren zowel alleen achieved onszelf te zijn als met andere mensen om te gaan, geeft het ons een nieuwe vrijheid om achieved het leven om te gaan. Het geeft ons een nieuwe vreugde en vrijheid in zowel gelukkig en tevreden zijn in onze eigen eenzaamheid als in het omgaan achieved mensen in vreugde, acceptatie, vertrouwen, vriendschap, humor, speelsheid, begrip, mededogen, stilte, oprechtheid, vrijheid en een gevoel van eenheid verliefd.

Bron: Swami Dhyan Giten