Relatie tussen anatomie en fysiologie

Anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam zijn zeer nauw verbonden medische wetenschappen die over het algemeen samen worden onderwezen. In eenvoudige woorden, anatomie is eigenlijk de studie van de fysieke structuur van het menselijk lichaam, aan de andere kant houdt fysiologie zich bezig met de verklaring van de functies van specifieke organen samen met systemen binnen de person. In het grotere factor verduidelijkt anatomie de structuur, terwijl fysiologie de functie van het menselijk lichaam beschrijft. Kennis van de menselijke anatomie is belangrijk voor de beoordeling van de fysiologie. Evenzo is begrip van fysiologie belangrijk voor degenen die liever ontdekken hoe anatomische structuren presteren. Zo is zichtbaar dat beide takken van wetenschap nauw satisfied elkaar verbonden zijn en dat beide naast elkaar moeten worden geleerd en begrepen.

Zowel anatomie als fysiologie waren lange tijd geleerd. De mensheid is more than het algemeen nieuwsgierig gebleven naar hoe zij en verschillende andere levende wezens zijn gestructureerd en hoe ze functies vervullen. Veel mensen doorway de geschiedenis heen zijn ook serieus bezig geweest achieved het beoordelen en contrasteren van onderscheidende levende wezens om parallellen te zoeken en discrepanties te herkennen.

Het onderzoek naar anatomie concentreert zich op het begrijpen van de specificaties, contouren en specifieke locatie van verschillende delen in het menselijk lichaam. Het benadrukt voortdurend rond dissectie, waarbij voorbeelden ijverig worden uitgesneden om de structuren binnenin te onthullen. Fysieke aspecten van menselijke lichaamsstructuren worden vaak herkend zonder de hulp van enig instrument fulfilled het blote oog, of bekeken satisfied vergroting van een speciaal instrument dat bekend staat als microscoop voor meer detail. Door de dissectieprocedure kunnen studenten ijverig alles registreren wat ze tegenkomen, en zien hoe systemen in het menselijk lichaam fulfilled elkaar verbonden zijn. Een onvolmaakt begrip van anatomie kan leiden tot grote verwarring voor medische studenten, aangezien het begrijpen van anatomie een noodzakelijk onderdeel is van het beheersen van de voortgang van een aandoening.

Anatomie kan worden beschouwd als een statische studie, terwijl fysiologie veel dynamischer is, wat betreft de chemische, fysieke en elektrische systemen die een organisme laten functioneren, van de operaties die de hartslag regelen tot de uitgebreide systemen die betrokken zijn bij visuele perceptie. Om fysiologie te bestuderen, is het normaal gesproken nodig om satisfied levende lichamen of organen te werken om fysieke functies volledig te realiseren, bijvoorbeeld het vrijkomen van neurotransmitters in de hersenen en de opslag van energie in cellen. Zowel anatomie als fysiologie konden worden geanalyseerd fulfilled behulp van dissectie en klinisch onderzoek van biologische materialen van specimens.

Medische studenten begrijpen anatomie en ook fysiologie uitgebreid tijdens hun opleiding, dus ze weten echt hoe het menselijk lichaam samenwerkt en hoe de verschillende systemen in het menselijk lichaam satisfied elkaar in verband staan. Deze medische wetenschappen vormen ook een onderwerp van aandacht voor mensen in verschillende paramedische carrières, waaronder röntgenexperts die methodische informatie over anatomie zouden moeten hebben om hun werk te kunnen doen.

De structuur en functie van de delen van je lichaam zijn nauw satisfied elkaar verbonden en eigenlijk is de studie van het ene niet compleet zonder het andere. Omdat de inhoud van anatomie structuur is en het onderwerp fysiologie functie, is het heel duidelijk vergelijkbaar om te zeggen dat anatomie en fysiologie nauw met elkaar verbonden zijn en dat de studie van één ervan alleen onvolledig is zonder de andere. Ondanks de aanwezigheid van de nauwe relatie, wordt er altijd verwacht dat er een grens tussen de twee blijft, aangezien beide velden ongelooflijk breed zijn en het gelijktijdig bestuderen van beide een moeilijk proces is.

Bron: Ahsan Doct Iqbal