Rekenspelletjes om uw kinderen dol te maken op wiskunde

Je herinnert je misschien de dag dat je hard werd geschreeuwd van je wiskundeleraar omdat hij het wiskundehuiswerk niet af had. Zo niet, dan zijn er misschien veel andere mensen die zich dezelfde dag in hun leven zouden hebben herinnerd. Net als in die tijd zijn er ook vandaag de dag veel kinderen die bang zijn voor wiskunde.

Het is jammer dat zelfs veel kinderen tegenwoordig niet in staat zijn het juiste concept van de wiskunde te begrijpen. Er zijn kinderen die heel goed zijn in andere vakken, maar op de een of andere manier bang zijn voor wiskunde. Dit vak is altijd gezegd dat het het moeilijkste vak is om te leren op scholen en er is een psychologische paniek bij kinderen voor wiskunde.

Het lijdt geen twijfel dat wiskunde moeilijk te leren is, maar met de juiste aanpak en de juiste begeleiding kan het gemakkelijk worden geleerd. Veel kinderen die goed zijn in het leren van de andere vakken, kunnen de wiskunde niet leren. Dit is van het grootste belang voor de ouders en leerkrachten om kinderen te helpen bij het leren van wiskunde buiten de schoolboeken om.

Wiskunde is het onderwerp dat kinderen gemakkelijk kunnen leren door het meer te oefenen. Ten eerste hebben ze een goede leraar nodig om hen te helpen de basisconcepten van dit onderwerp te leren en ten tweede hebben ze een betere motivatie nodig. Wiskundige spellen zijn iets dat veel kinderen kan helpen om hun wiskundige vaardigheden te ontwikkelen door middel van plezier en spel. Deze spellen zijn ontworpen met een logische probleemoplossende aanpak die de interesse van kinderen wekt om dit onderwerp te leren en hen helpt hun angst voor dit onderwerp weg te nemen.

Hier zijn enkele rekenspellen voor kinderen:

Van groot naar klein

Sommige papieren fiches moeten aan een groep kinderen worden uitgedeeld.

Nu vraagt ​​een persoon elk kind om het nummer van hun keuze op te schrijven in hun respectieve fiche.

Nu verzamelt de persoon alle fiches van alle kinderen

Daarna belt de persoon elk kind, één voor één voorin en vraagt ​​hen te vertellen welk nummer ze in hun fiche hebben geschreven.

Nadat elk kind zijn cijfers had verteld, vroeg de persoon een van de kinderen om alle cijfers van de grootste naar de kleinste te rangschikken. De jongen die dat in de minimale tijd correct zou kunnen doen, wordt als winnaar uitgeroepen.

Leren (Dit spel helpt kinderen bij het leren van de grootste tot de kleinste getallen)

Wiskundig kaartspel:

Dit is nog een ander goed wiskundig spel voor kinderen:

Hier moet men de eenvoudige wiskundige problemen in sommige kaarten opschrijven, zoals optellen, aftrekken en vermenigvuldigen.

Nu, in de tweede set kaarten, moet men de daadwerkelijke antwoorden op deze problemen opschrijven

Nu moet men de kaarten aan alle kinderen uitdelen en ervoor zorgen dat elk kind alle kaarten met de problemen krijgt.

Leg nu de andere set kaarten met antwoorden in willekeurige volgorde op tafel.

Zeg nu luid het probleem en kies willekeurig een kind en roep hem naar voren en vraag hem/haar om een ​​kaart op te pakken waarvan hij/zij denkt dat dit het waarschijnlijke antwoord voor het probleem is.

Voor bijv. de leraar belt probleem #1 (2+6) en belt een kind om dit probleem te beantwoorden. Als een kind 8 kiest wat het juiste antwoord is, krijgt hij/zij een geschenk, of als het kind het verkeerde antwoord kiest dan zou de leraar het juiste antwoord openen.

Kies het grootste aantal:

Een set van 4 dobbelstenen moet aan elk kind worden uitgedeeld

Vraag elk kind om de dobbelstenen één keer te gooien en noteer het aantal individuele dobbelstenen na de draai

Vraag het kind vervolgens om het hoogste getal te maken van de reeks getallen die ze hebben gekregen nadat ze alle dobbelstenen hebben gegooid.

Voor bijvoorbeeld: Een kind heeft het nummer

1e dobbelsteen: 4

2e dobbelsteen: 7

3e dobbelsteen: 1

4e dobbelsteen: 5

Vraag het kind nu om met deze getallen een mogelijk hoogste getal te maken. Als het kind het getal 7415 zou kunnen maken, wat in dit geval de hoogst mogelijke numerieke waarde is, dan wordt het volgende kind tot winnaar uitgeroepen.

Al deze rekenspelletjes zouden kinderen zeker helpen om op een gemakkelijke manier wiskunde te leren. Er zouden nog veel meer spelletjes zijn die ouders en leerkrachten zouden kunnen maken en die de kinderen zouden helpen om met plezier en plezier wiskunde te leren.