Paardrijden longeren: ontspannen aan de longe

Ontspanningsoefeningen aan de longe zijn voor een paard een goede warming-up die hem op de training, die erop volgt, voorbereidt en hem de mogelijkheid biedt zich even uit te leven. Voor de training en het moreel van het paard is het van cruciaal belang dat dit goed gebeurt. Dit artikel gaat volledig over ontspannen aan de longe en dus over paardrijden longeren.

Paardrijden longeren: letterlijk en figuurlijk ontspannen

Ontspannen aan de longe is een uitstekende manier om het paard op te warmen en zich uit te laten leven zonder dat hij zijn energie verspilt. Als dit goed wordt gedaan, zal dat een ontspannen paard opleveren, dat zin heeft om aan de slag te gaan. Het is altijd aan te raden beenbeschermers aan te brengen voor het longeren, in het bijzonder als het erom gaat het paard te ontspannen. Breng op de voor- en achterbenen peesbeschermers aan. Als u over een longeercirkel beschikt, gebruik deze dan. Deze is niet alleen veiliger, maar ook doeltreffender. Zo niet, neem uw paard dan de manege in of het oefenterrein op en zorg ervoor dat de uitgangen gesloten zijn.

Paardrijden longeren: stap 1

Uw paard moet rustig opgewarmd worden. Laat hem gedurende vijf minuten, op beide handen, in een stevige stap lopen. Als hij opgewonden doet en u vreest een uitbarsting, aarzel dan niet met hem mee te lopen terwijl u hem aan de hand houdt. Een uitbarsting van energie terwijl zijn spieren nog koud zijn kan schadelijk zijn.

Paardrijden longeren: stap 2

Oefen vanaf het begin van de training uw gezag uit om zodoende de controle op alle handelingen en in alle gangen vast te houden. Tijdens de warming-up in de stap, moet u een aantal keren vragen halt te houden waarbij momenten van stilstand zijn ingebouwd. Beloon het paard met uw stem, eventueel met een aai en dring niet te erg aan: het begin van de ontspanning moet zich in een rustige en goedmoedige sfeer afspelen.

Paardrijden longeren: stap 3

Breng het paard vervolgens in draf. Laat hem in zijn eigen tempo draven. Houd hem ongeveer 3 minuten in deze gang aan iedere hand en vraag hem te stoppen als er van hand veranderd moet worden. Tijdens deze eerste fase van de ontspanning in stap en draf, moet het paard zijn hals vrij kunnen uitstrekken; beteugel hem niet. Het gaat om de ontspanning en niet om het werk.

Paardrijden longeren: stap 4

Als uw paard voldoende aan de longe getraind is, kunt u hem op de twee handen laten galopperen, maar nog altijd behoorlijk vrij. Als hij zijn levenslust uitdrukt via uitbarstingen van energie, bijvoorbeeld door vrolijk achteruit te slaan, laat hem dan zijn gang gaan. U moet hem echter wel binnen de volte houden. Voorkom dat hij naar u toe komt of dat hij zijn rug naar u toe draait. Zorg er altijd voor dat zijn neus naar binnen wijst. Blijf ter hoogte van zijn schouder en houd hem via de longe en de longeerzweep of afstand.

Paardrijden longeren: stap 5

De periode waarin hij galoppeert dient kort te zijn – enkele minuten maar. Breng hem rustig terug in de stap en vraag hem twee of drie keer halt te houden. Het eerste gedeelte van de ontspanning is voorbij: het heeft tenminste tien minuten geduurd. U kunt nu opstijgen en eventueel een korte training met hem doen. begin altijd met een vrij losse hand en rijd het paard geleidelijk aan steeds meer iets terug naar uw hand.

Paardrijden longeren: gevaar

Als uw paard jong is, gewoon zeer dynamisch of, dat is ook mogelijk, niet te veel buiten komt, zal het uiting geven aan zijn blijdschap en levenslust in het begin van de training. Dit zal hij doen door vrolijke bokkensprongen te maken die u soms in het stof doen bijten! In dat geval zal een eerste ontspanning aan de longe zijn eerste energie vrij maken. Maar pas op! Op het oefenterrein kan met een vurig paard niet aan de longe ontspannen. U moet dan de longecirkel gebruiken of een hoekje van de manege als u uw paard onder bedwang wilt houden.

Paardrijden longeren: de basis van een goede relatie met uw paard

Ontspannen aan de longe is een uitstekende manier om weer de plaats te bepalen van ieder in de combinatie paard-ruiter. In die zin zou een goede ontspanning aan de longe een harmonieuze training in het zadel moeten bevorderen.

Paardrijden longeren: wie is de baas?

Elke training aan de hand is van cruciale betekenis in de relatie ruiter-paard. Aan de hand moet u niet alleen uw gezag vestigen, maar ook vertrouwens- en vriendschapsrelaties vormen. Het paard mag geen angst voor u hebben, noch bang zijn voor uw longeerzweep; het is niettemin noodzakelijk dat hij respect voor u heeft. U bent géén vijand, maar de baas en u neemt de beslissingen.

Paardrijden longeren: slechte ervaringen

Een paard dat er met de longe vandoor gaat of u bedreigt door recht op u af te komen, heeft geen respect voor u. Ieder incident van deze aard bevestigt in hem het idee dat hij de sterkste kan zijn en het heft in handen kan nemen. Daarom is het aan te bevelen in een longeercirkel te werken die het paard goed omringt en een longeerzweep in de hand te houden die hem zo nodig zijn plaats wijst.

Paardrijden longeren: de rol van de gedragsleer

Alle Amerikaanse ruiters krijgen een basisopleiding gedragsleer, of ethologie, wat bij ons in Nederland en België nog niet het geval is. Een zekere kennis van de psyche van het paard is noodzakelijk om zijn gedrag goed te kunnen begrijpen en grove, soms gevaarlijke vergissingen te voorkomen. Alvorens te starten met de (basis)training aan de hand van uw paard, zou u eerst wat serieuze boeken over deze materie moeten lezen.

Paardrijden longeren: de goede werkwijze

Als het paardrijden longeren op een ontspannen manier bedoeld is om het paard op te warmen, dan mag deze niet langer duren dan 10 tot 15 minuten. Duurt hij langer, dan is in feite de echte training begonnen. Vergeet niet dat de training aan de longe zeer zwaar is en deze hoe dan ook nooit langer dan 20 minuten mag duren.

Kende u de term paardrijden longeren nog niet? Bekijk dan alle paardenjargon via Wikipedia.