Paard in de wei benaderen: tips en richtlijnen

Als het paard in de wei staat, voelt hij de adem van de vrijheid. Zo nu en dan is er ook een flinke dosis geduld voor nodig om hem te vangen. Hier volgen een paar tips en adviezen om te voorkomen dat deze handeling irritant of zelfs gevaarlijk wordt.

Een paard in de wei benaderen: van paard tot paard verschillend

De aanpak voor een paard benaderen in de wei, is namelijk totaal anders wanneer het om een “oude rot in het vak” gaat, of om een jong schrikachtig paard. In het eerste geval zijn enkele voorzorgsmaatregelen voldoende om hem probleemloos te pakken. In het tweede geval moet er nog het één en ander aangeleerd worden.

Paard in de wei benaderen: aan het werk met een afgericht paard

U gaat de wei in om uw paard te halen. Een paard in de wei zal wellicht wat met de oren trekken, omdat hij zijn vrijheid moet opgeven, maar als u het goed aanpakt, hoeft u niet echt grote problemen tegen te komen. Trek voldoende tijd uit om tegen hem te praten en hem een beetje aan te halen. Hij zal deze momenten van ontspanning zeer op prijs stellen en zal vervolgens uit zichzelf naar u toe komen.

Paard in de wei: stap 1

Ga dicht bij de omheining staan en roep uw paard. Wacht vervolgens even: het is namelijk veel gemakkelijker als uw paard naar u toe komt dan andersom. Als hij geen enkele belangstelling toont, gaat u de wei in en loopt u rustig in zijn richting terwijl u tegen hem praat.

Paard in de wei: stap 2

Benader het paard van voren of iets van opzij. Als u dichtbij hem bent, stopt u en strekt u uw hand uit naar uw paard. Laat hem aan uw hand ruiken en aai de hals. Als u iets lekkers bij u heeft, maakt u het naderen er gemakkelijker op.

Paard in de wei: stap 3

Terwijl u tegen uw paard blijft praten en hem blijft aaien, doet u behoedzaam het halstertouw om zijn hals. Ga dichterbij zijn hals staan, terwijl u in de richting van zijn hoofd kijkt.

Paard in de wei: stap 4

Zonder het halstertouw los te laten, schuift u de neusriem over de neus van het paard. Breng vervolgens uw rechterhand, rechts, langs het hoofd, terwijl u het kopstuk over zijn hoofd, achter zijn oren, heen doet.

Paard in de wei: stap 5

Gesp het halster vast. Neem het halstertouw in uw hand en het paard is klaar om mee te nemen. Leid hem in de stap tot aan de omheining, terwijl u erop toeziet dat andere paarden niet tegelijk met hem eruit gaan.

Paard in de wei: wat je vooral niet moet doen

  • Ga nooit met lege handen de wei in. Zorg dat u een zweepje of ander voorwerp bij u hebt dat een beetje brutaal paard op afstand kan houden. Een halster met halstertouw heen en weer bewegen kan voldoende zijn.
  • Probeer nooit een paard die er vandoor gaat achterna te gaan. Loop niet achter hem aan. Een trap is zo gegeven. Terwijl u zich met uw paard bezighoudt, moet u de andere paarden in de gaten houden.
  • Het kan gevaarlijker zijn een paard in de wei los te laten dan hem te pakken. Dolblij dat hij zijn vrijheid weer terugkrijgt, zou hij er abrupt vandoor kunnen gaan zodra het halster los gegespt is, terwijl hij zijn vreugde uit door naar achteren te trappen. Om deze wanordelijke aftocht te voorkomen, gaat u de wei in en draait u het paard, zodat hij met zijn hoofd in de richting van de omheining staat. Ga geheel voor hem staan. Maak het halster rustig los en ga dan snel naar de andere kant van de omheining.

Paard in de wei: wat met een lastig paard?

Sommige paarden zijn bijzonder wild zodra ze zich in de wei bevinden. Het kan dan gaan om een jong en nog angstig paard die nog niet gewend is aan verzorging, of om een paard dat slecht behandeld is geweest.

Paard in de wei: de nieuwkomer

Het paard dat men zojuist heeft gekregen, en dat van stal of wei moet veranderen kan ook van een kwetsbare schuwheid blijk geven. Aangezien hij nog niet is opgenomen in de groep, blijft hij op zijn hoede.

Paard in de wei opjagen: een slechte herinnering

Wat de reden van zijn wantrouwen ook moge zijn, behoed u zo veel mogelijk voor datgene wat het paard als een achtervolging zou kunnen opvatten. Men komt er soms niet omheen een paard met een par mensen “op te jagen” om hem naar een hoek van de omheining of een afgesloten plek te drijven waar het gemakkelijker zal zijn hem zijn halster om te doen. Hij kan zich dan echter opgejaagd voelen en vervolgens nog moeilijker te vangen zijn.

Paard in de wei: een zachte methode

Als u een paard dat zich niet laat benaderen wil heropvoeden, zijn uw beste troeven tijd en geduld. Dat loont beslist de moeite, want dit werk wijzigt de geestesgesteldheid van het dier ingrijpend, alsook zijn relatie met u.

Paard in de wei: geregelde bezoekjes

Ga geregeld bij hem op bezoek. Neem een halster en wat lekkers voor hem mee. Ga in de buurt van de omheining zitten of onder een boom en zorg dat het halster en het lekkers zichtbaar zijn. Wacht rustig tot zijn nieuwsgierigheid of snoeplust de overhand krijgen en laat hem naar u toekomen. Praat de eerste keren met hem en laat hem het lekkers pakken zonder dat u hem aanraakt.

Paard in de wei: een geleidelijke toenadering

De keren daarop kunt u hem aanraken, aaien en een paar keer iets lekkers geven. Breng wat tijd met hem door. Na een aantal van deze ontmoetingen, kunt u hem het halster omdoen, terwijl u hem een beloning geeft: loop de eerste keren even samen door de wei en laat hem vervolgens los. Hij zal dan het gevoel krijgen dat het halster een soort variatie op dit leuke spelletje is dat hij nu met u doet, en niet het einde van het spelletje.

Paard in de wei: geliefd en gerespecteerd

Als dit stadium bereikt is, kijkt het paard in principe naar uw bezoekjes uit en zal hij zijn baasje met veel plezier verwelkomen. U kunt hem in het vervolg pakken en hem probleemloos naar stal brengen. Zorg er altijd voor dat het weerzien een aangenaam moment is!