Overzicht van de Chinese mode-industrie

Overzicht

De Chinese economie zet haar dynamische prestaties voort, met een gemiddelde groei van ongeveer 10% in excess of de afgelopen 5 jaar. Naarmate de toetredingsdrempels worden verlaagd, overwegen steeds meer bedrijven om China te betreden. Dit in een poging om een ​​bepaald share van het rendement van China’s 1,3 miljard consumenten te behalen.

Deze serie reportages is bedoeld om moderetailers, die van approach zijn om voor het eerst China binnen te gaan, een overzicht te geven van de Chinese manner-industrie. Bovendien fungeren de rapporten als een snelle update voor bedrijven die China al zijn binnengekomen, omdat het raakt aan de industrie, traits, beschikbare merken, groothandels- en detailhandelsprijzen, het sort kleding dat de voorkeur heeft, consumentengedrag en bijgewerkte regelgeving. Een belangrijke uitdaging bij het betreden van China zijn de verschillende regio’s in China. Het consumentengedrag en de voorkeuren voor voeding, method en way of living lopen sterk uiteen in deze regio’s. Winkeliers mogen er bijvoorbeeld niet van uitgaan dat producten of modestijlen die in Shanghai worden verkocht, ook populair zullen zijn in Xiamen, in het zuiden van China.

De reeks rapporten omvat:

Rapport 1 Overzicht van de Chinese manner-industrie

Rapport 2 Regelgeving: een overzicht van de regelgeving in China

Rapport 3 Regionale analyse: analyse van de belangrijkste regio’s in China vanuit een retailperspectief

Rapport 4 Vrouwenmode en consumentengedrag

Rapport 5 Teenmode en consumentengedrag

Rapport 6 Kindermode en consumentengedrag

Rapport 7 Herenmode en consumentengedrag

Rapport 8 Aanbevelingen

Economische omstandigheden in China

De Chinese economie groeide in 2005 achieved 10,2% en in 2006 achieved 10,7%, waardoor het de snelst groeiende grote economie ter wereld is. De banken voorspellen (rapporten van de Quarterly Financial institution) dat het BBP in China in 2007 tot 8% zou dalen (Goldman Sachs), hoewel naar onze mening het BBP-percentage hoger zou kunnen zijn als gevolg van de toegenomen productie en consumptie. In 2006 stegen de Chinese woonuitgaven in steden sneller dan het BBP, zowel op nationale als op provinciale basis. Ondanks de sterke groei blijft de inflatie gematigd satisfied een maandelijkse inflatie van gemiddeld 1,3% op jaarbasis van januari tot september 2006. Er wordt voorspeld dat de jaarlijkse groei van de consumentenprijzen start 2007 1,8% zal bedragen. Dit komt doordat hogere grondprijzen de productiekosten zouden beïnvloeden . Meer investeringen zouden op hun beurt de inflatiedruk voeden.

De tolerantie van de regering voor een grotere volatiliteit van de Yuan en het hogere BBP heeft geleid tot verwachtingen van verdere wisselkoershervormingen, wat zou resulteren in een snellere appreciatie van de valuta. Het potentiële impact zou zijn dat buitenlandse kledingmerken zouden merken dat hun prijzen gemakkelijker geaccepteerd zouden kunnen worden op de Chinese markt.

Detailhandel in China

Het stijgende inkomen in China en de inspanningen van de regering om de consumentenbestedingen aan te moedigen, hebben geleid tot een stijgende binnenlandse consumptie. Statistieken tonen aan dat de totale detailhandelsverkopen van consumptiegoederen in 2005 fulfilled 12,5% zijn gestegen tot 6.718 miljard RMB. Het daalt echter licht tot ongeveer RMB 6.400 miljard (US$ 770 miljard) in 2006. Een van de factoren is de invoerquota die zijn opgelegd door de VS en Europese Unie in 2006 (O&L). Achieved de stijging van het inkomen en de binnenlandse consumptie wordt echter verwacht dat de groei van de detailhandelsverkopen de komende 5 jaar op ongeveer 10% kan worden gehandhaafd (O&L-projectie & Goldman Sachs Global Financial commitment Report)

De Chinese kledingmarkt is fulfilled 7% gegroeid en is nu een industrie van 40 miljard dollar. Warenhuizen zijn goed voor ongeveer 40% van de markt. Dit omvat winkels zoals Parkson, Shanghai Bailian en buitenlandse merken zoals Wal-Mart. Kledingmerken die in deze warenhuizen worden verkocht, zijn zowel internationale merken zoals Hugo Manager als lokale merken zoals Li Ning, Borne, Joe One particular. Franchiseketens en lokale individuele kledingwinkels in China nemen de overige 60% voor hun rekening.

Winstmarges voor winkelketens in China zijn hoog. Vanwege de lagere productiekosten in China kunnen de winstmarges van deze kledingmerken oplopen tot 50,5% voor merken als Giordano (2005) en Ports (70,4% in 2005). De invloedrijke steden voor mode in China zijn Shanghai, Peking en Guangzhou. Daarnaast reizen de lokale bevolking en toeristen naar Guangzhou, Shanghai en Shenzhen voor grote modemerken tegen lagere prijzen. Voor de productie zijn er verschillende gespecialiseerde regio’s. Ningbo is bijvoorbeeld bekender vanwege de productie van tassen, terwijl Guangdong, satisfied name Guangzhou, meer bekend staat om kleding.

De verschillende regio’s in China

Doorway de geografische omvang van China en de enorme variatie in economische ontwikkeling tussen steden, verschilt het marktpotentieel van stad tot stad. Onderstaande tabel toont het verschil in BBP for each hoofd van de bevolking, waar de rijkdom zich bevindt in de kuststeden. Steden worden ingedeeld in niveaus op basis van bevolking en BBP per hoofd van de bevolking, Shanghai, Peking en Guangzhou zijn steden op niveau 1. Rapport 3 onderzoekt in element regionale verschillen in de Chinese mode-industrie.

Manner-industrie in China

Marktsegmenten

Aanvankelijk waren er in China twee markten voor kleding:
1. laaggeprijsde basiskleding verkocht onder lokale merknamen en aangeboden in Chinese warenhuizen, buitenlandse hypermarkten of kleine gespecialiseerde familieketens

2. luxemerken die worden verkocht in franchiseboetieks of luxe warenhuizen.
Door de snelle groei van de Chinese middenklasse is er een nieuwe categorie ontstaan, achieved kwaliteitsmerken, zowel Chinese als buitenlandse, die worden verkocht in warenhuizen en speciaalzaken. Consumenten in de Chinese middenklasse worden steeds geavanceerder en eisen hogere kwaliteit, variatie en innovatie van hun suppliers. De nieuwe categorie is zeer gefragmenteerd en wordt gedomineerd doorway gespecialiseerde casual merken uit Hong Kong, zoals Esprit (514 winkels), Giordano (644) winkels, Baleno (980 winkels) en Superb Sunlight (1.076 winkels). Het nieuwe section heeft een aanzienlijk groeipotentieel omdat het betaalbaar is voor de middenklasse, maar gepositioneerd is tegen een prijs die iets hoger is dan die van lokale merken. De prijzen in Kleding zijn in 2006 licht gedaald. Dit komt door de toegenomen concurrentie in de method-industrie in China (O&L, 2006).

De afgelopen jaren is er niet alleen een toename van Hong Kong, lokale Chinese kledingmerken en internationale merken, maar ook een toename van buitenlandse merken. Deze merken kunnen middelgrote ketens zijn die goed ingeburgerd zijn in hun thuisland, maar niet buiten hun land. Voorbeeld Singaporese ketens zoals Samuel en Kevin. Daarnaast zijn er merken die ontstaan ​​door de populariteit van andere merken. Het kledingmerk Fish in China heeft bijvoorbeeld andere vergelijkbare merken voortgebracht, zoals 3 Fishes, Fishes enzovoort.

Uitbreiding naar tweederangssteden

De retailmarkt begint volwassen te worden in Tier 1-steden zoals Shanghai. Op deze gebieden is dus de noodzaak om zich nauwkeurig op specifieke consumentengroepen te richten veel groter. Als gevolg hiervan breiden retailers zich steeds meer uit naar steden op het tweede en derde niveau, zoals Chengdu, Nanping, Tianjin. Grote merken zoals Jean West zijn nu ook naar secundaire en derde gelaagde steden gegaan. De aantrekkelijkheid van deze secundaire regio’s wordt vergroot door de migratie van het platteland naar de regionale steden, waardoor de omvang van de tweede en derde laag stedelijke winkelmarkt toeneemt. Dit zou in volgende rapporten worden uitgewerkt.

Houding van de consument 10 opzichte van merken

Consumenten zijn zeer merkbewust en het feit dat men deze producten kan betalen wordt gezien als een statussymbool. Luxe merken als LV, Christian Dior zijn dan ook vaak gewild bij de aankoop van kleding en cosmetica. Voor veel segmenten, satisfied name jongere consumenten, worden bekende buitenlandse merken nog steeds als superieur beschouwd en als statussymbool gezien. Merken die in de VS en Europa worden gemaakt, worden hoger gewaardeerd dan die uit Australië of andere Aziatische landen zoals Singapore, Taiwan. Door de hoge prijzen zijn er ook veel higher-close namaak kleding- en schoenenmerken in China.

De houding ten opzichte van binnenlandse merken is veranderd, aangezien de genoemde bedrijven in eigendom zijn geprivatiseerd en producten van betere kwaliteit produceren. Merken als Borne, Li Ning, Hong guo zijn lokaal erg populair. Hong Kong-merken zoals Giordano zijn ook populair, hoewel het marktaandeel de laatste tijd is afgenomen. Trots op de prestaties van het land heeft ertoe geleid dat veel consumenten de voorkeur geven aan lokale merken, terwijl alle andere dingen gelijk blijven. Deze zouden verder worden uitgewerkt in volgende rapporten

Houding van de consument 10 opzichte van prijs

Hoewel Chinese consumenten prijsgevoelig zijn, blijkt uit een modern onderzoek dat consumenten zich steeds meer zorgen maken in excess of productkwaliteit en klantenservice, satisfied title achieved betrekking tot kleding. Daarom moeten deze elementen worden benadrukt in reclame- en promotiemateriaal.

Bron: Gerry Ong