Onderdelen van een volledige gezondheidsbeoordeling

Een volledige en holistische gezondheidsbeoordeling omvat:

 • gezondheidsgeschiedenis
 • fysieke, psychologische, sociale en spirituele beoordeling
 • rekening houden fulfilled laboratorium- en diagnostische testresultaten
 • beoordeling van andere beschikbare gezondheidsinformatie.

Eerste indruk

De beoordeling begint zodra u uw patiënt ontmoet. Misschien zonder dat u het zelf doorway heeft, merkt u al aspecten op als hun huidskleur, spraakpatronen en lichaamshouding. Je opleiding tot verpleegkundige geeft je het vermogen om deze gegevens te ordenen en te interpreteren. Naarmate u verder gaat fulfilled het uitvoeren van de formele verpleegkundige beoordeling, verzamelt u gegevens op een meer gestructureerde manier. De bevindingen die u op foundation van uw beoordeling verzamelt, kunnen subjectief of objectief zijn.

Groepsdynamiek

Wanneer u de beoordelingsgegevens evalueert, begint u belangrijke punten te herkennen en relevante vragen te stellen. U zult waarschijnlijk merken dat u gerelateerde stukjes belangrijke beoordelingsgegevens gaat groeperen in clusters die u aanwijzingen geven around het probleem van uw patiënt en aanvullende vragen oproepen. Als de gegevens bijvoorbeeld wijzen op een patroon van slechte voeding, moet u vragen stellen om de oorzaak te achterhalen, zoals:

 • Kunt u uw eetlust omschrijven?
 • Eet je de meeste maaltijden alleen?
 • Heb je genoeg geld om eten te kopen?
 • Aan de andere kant, als de patiënt frequente misselijkheid meldt, moet u vermoeden dat dit de oorzaak kan zijn van zijn slechte voeding. Daarom zou je vragen stellen om meer informatie about dit symptoom te krijgen, zoals:
 • Voel je je misselijk na de maaltijd? Voor maaltijden?
 • Brengt een van uw medicijnen uw maag van streek?

Geschiedenis

De verpleeggeschiedenis vereist dat u informatie verzamelt in excess of de patiënt:

 • biografische gegevens
 • huidige lichamelijke en emotionele klachten
 • medische geschiedenis in het verleden
 • vroegere en huidige vermogen om activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren (ADL’s)
 • beschikbaarheid van ondersteuningssystemen, effectiviteit van copingpatronen uit het verleden en waargenomen stressoren
 • sociaaleconomische factoren die van invloed zijn op preventieve gezondheidspraktijken en overeenstemming fulfilled medische aanbevelingen
 • spirituele en culturele praktijken, wensen of zorgen
 • familiepatronen van ziekte.

Biografische gegevens

Begin uw geschiedenis doorway biografische gegevens van de patiënt te verkrijgen. Doe dit voordat u details more than zijn gezondheid begint te verzamelen. Vraag de patiënt naar naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, leeftijd, burgerlijke staat, religie en nationaliteit. Zoek uit bij wie de patiënt woont en vraag de naam en het nummer van een persoon om contact op te nemen in geval van nood. Vraag de patiënt ook naar zijn gezondheidszorg, inclusief de naam van zijn huisarts en eventuele andere zorgverleners of leden van het interprofessionele group waarmee ze make contact with hebben, bijvoorbeeld een astmaverpleegkundige of maatschappelijk werker.

Als de patiënt geen nauwkeurige informatie kan geven, vraag dan naar de naam van een vriend of familielid die dat wel kan. Documenteer altijd de bron van de informatie die u verzamelt en of een tolk nodig en aanwezig was.

huidige klachten

Om de huidige klachten van de patiënt te verkennen, vraagt ​​u de patiënt naar de omstandigheden waardoor hij in get hold of is gekomen achieved het zorgteam. Is er een aspect van hun gezondheid dat hen zorgen baart of uitdagend blijkt te zijn? Klachten van patiënten leveren direct waardevolle gegevens op. Wanneer u deze eerste klachten onderzoekt, kunt u cruciale aanvullende informatie ontdekken.

Bron: Iain S Surman