Het is geen speculate dat verschillende oosterse mystici Nietzsche als een van hen hebben genoemd. Het hoofdstuk “Around de drie metamorfosen” uit Friedrich Nietzsche’s “Aldus sprak Zarathustra: een boek voor iedereen en niemand” (in het Duitse origineel: Also Sprach Zarathustra: Ein Buch für Alle und Keinen) schetst nauwkeurig het pad naar (spiritueel) bewustzijn .

Nietzsche beschrijft iemands leven als drie opeenvolgende metamorfosen van de geest. Hij noemt de stadia van deze ontwikkeling de kameel, de leeuw en het form.

Als dit te esoterisch klinkt, kunnen we ‘geest’ web zo goed vervangen door ‘bewustzijn’. En bewustzijn is wat we nodig hebben om te slagen in het leven in het algemeen en in het bedrijfsleven in het bijzonder. We mogen gerust aannemen dat bloeiende ondernemers natuurlijk de omgeving analyseren en rationaliseren, maar dat ze in belangrijke mate beslissen doorway intuïtief besef van de situatie. Malcolm Gladwell noemt dit ‘de kracht van denken zonder na te denken’.

“Zo sprak Zarathoestra” werd tussen 1883 en 1892 in secties gepubliceerd doorway Friedrich Nietzsche. Meer dan 100 jaar afterwards wordt de relevantie van de drie metamorfosen zelfs benadrukt in een wereld van informatie-overloop.

Hier zijn de onderliggende veronderstellingen van wat Nietzsche zegt: Mensen worden onvolledig geboren, we komen alleen op deze wereld als een proces achieved het potentieel voor ontwikkeling. Evolutie is echter inherent aan onze natuur. En de groei van een persoon wordt gerealiseerd doorway de stadia van de kameel, de leeuw en het variety.

De kameel gaat helemaal around de assimilatie van het verleden – assimilatie van kennis die doorway de samenleving wordt gegeven. Deze fase gaat voornamelijk in excess of geheugen en afhankelijkheid van de heersende opvatting above de wereld die we bewonen. De kameel gaat in excess of een goede burger zijn in de zin dat hoe hoger de assimilatie, hoe beter een persoon in de achting van de samenleving staat.

De leeuw is een opstand tegen het toneel van de kameel. De assimilatie van gedeelde kennis heeft een niveau bereikt waarop het innerlijk van een persoon in opstand komt tegen de omgeving en zichzelf ontdekt als een gids voor authenticiteit en onafhankelijkheid. Nota bene, de meeste mensen blijven hun hele leven kameel. De leeuw is bijvoorbeeld de ondernemer waar mensen om lachen omdat ze iets doen dat ‘nooit zal werken’. De leeuw schakelt above van heteronomie naar een interne locus of command. Het moi wordt zelf. Kamelen zien leeuwen als gevaarlijk, en soms kan de leeuw de kameel van binnen voelen. “Kan ik gewoon geld verdienen vanuit huis op net? Of moet ik liever een gerespecteerde carrière nastreven?” – Het is inderdaad een uitdaging om helemaal van de kameel af te komen. De kameel gaat around geheugen en de leeuw around kennis.

De laatste fase van het sort is niet alleen een opstand, maar een echte revolutie en kan heel goed de verlichting in de oosterse filosofie beschrijven. Dus volgens Nietzsche is de tweede kindertijd de echte, en voor westerlingen zou dit zelfs een ‘bijbelse bel’ kunnen doen rinkelen. In het stadium van het type wordt een mens volkomen vrij van verleden en toekomst. Creativiteit en onderlinge afhankelijkheid, persoonlijk geluk en economisch succes vallen echt samen. Een menselijke geest heeft het stadium van wijsheid bereikt.

Bron: Svend Nelson