Mythen over geestelijke gezondheid ontkrachten

In een bepaald jaar worstelt 1 op de 5 volwassenen in de Verenigde Staten achieved een psychische stoornis. Dit komt overeen fulfilled 43,8 miljoen mensen of 18,5 procent van de totale bevolking. Niettemin worden miljoenen mensen gestigmatiseerd, gediscrimineerd en geïsoleerd doorway hun familie, vrienden en zelfs werkgevers vanwege de wijdverbreide mythen rond geestelijke gezondheid. Dit kan het voor een persoon fulfilled een psychische aandoening moeilijk maken om te herstellen. Het is daarom onontbeerlijk om dergelijke mythes te ontkrachten en hulp te bieden aan mensen die worstelen fulfilled een psychische stoornis, aangezien een vroege diagnose en interventie iemand kan helpen volledig te herstellen en een normaal leven te leiden.

Lees verder om erachter te komen of bepaalde dingen die in excess of geestelijke gezondheid worden geloofd, mythes zijn of niet.

  1. Mythe – Psychische aandoeningen zijn zeldzaam.

Feit – Psychische aandoeningen komen vaker voor dan adult males zich kan voorstellen. Met 1 op de 5 mensen die er final van hebben, krijgt 1 op de 25 van de getroffenen in een bepaald jaar de diagnose van een ernstige psychische stoornis die de levensfunctie schaadt. Het kan iedereen treffen, ongeacht iemands geslacht, leeftijd, etniciteit, ras, religie en/of inkomensniveau.

  1. Mythe – Een psychische stoornis is een gevolg van slecht ouderschap.

Feit – Psychische aandoeningen zijn niet het gevolg van slechte praktijken in de kinderopvang. Het is een veelvoorkomende aandoening die 1 op de 5 tieners en jonge volwassenen treft. Geestelijke gezondheid wordt beïnvloed door genetica, omgevingsfactoren, trauma en nog veel meer.

  1. Mythe – Mensen doen alsof ze een psychische aandoening hebben.

Feit – Niemand kiest ervoor om een ​​lichamelijke ziekte te hebben. Evenzo kiest niemand ervoor om zo’n ziekte te hebben. De oorzaken hierachter zijn uitgebreid onderzocht en zijn oprecht. Soms zijn de symptomen hiervan misschien niet zichtbaar, maar dat betekent niet dat iemands toestand niet echt is.

  1. Mythe – Psychische stoornissen zijn het gevolg van persoonlijke zwakheden.

Feit – Internet als elke andere ernstige lichamelijke ziekte, is ook de geestelijke gezondheid niet het gevolg van iemands karakter of persoonlijke zwakheden. Het wordt veroorzaakt doorway genetica, omgevingsfactoren en levensstijlkeuzes. Een stressvol huwelijk, werkomstandigheden of gespannen relaties kunnen sommige mensen hier vatbaarder voor maken. Biochemische processen, defecte circuits en de structuur van de hersenen kunnen ook bijdragen. Langdurig gebruik van alcohol of medicine leidt ook tot de ontwikkeling van psychische aandoeningen.

  1. Mythe – Je bent gewoon verdrietig, niet depressief.

Feit – Depressie is niet iets waar een mens zomaar vanaf kan komen. Mensen vertellen de depressieve vaak om op te vrolijken of het van zich af te schudden. Het is echter niet alleen de blues die weggewuifd kan worden. Het is een ernstige psychische stoornis die medicatie en therapie vereist voor een goed beheer.

  1. Mythe – Medicijnen helpen, je hebt geen therapie nodig.

Feit – Mensen achieved psychische aandoeningen hebben verschillende behandelingseisen. Ze kunnen niet worden behandeld met een 1-sizing-suits-all-aanpak. Het behandelplan voor psychische stoornissen moet worden aangepast aan de behoeften en medische geschiedenis van een persoon. Mensen hebben meestal baat bij een combinatie van medicijnen, therapie en zelfzorg. Gentlemen moet praten met een geestelijke gezondheidsadviseur om te weten over hun opties.

  1. Mythe – Personen met een psychische stoornis kunnen school of werk niet aan.

Feit – Het kan een uitdaging zijn om met stressvolle situaties om te gaan voor alle mensen, niet alleen voor mensen achieved een psychische aandoening. Mensen satisfied psychische aandoeningen hebben echter wel een baan, gaan naar college en leiden een actief leven in hun gemeenschap. En als ze onder behandeling zijn, wordt meestal gezien dat ze het goed doen.

  1. Mythe – Mensen fulfilled psychische stoornissen zijn gevaarlijk en gewelddadig.

Feit – Onderzoek heeft aangetoond dat mensen bij wie een psychische aandoening is vastgesteld, het slachtoffer zijn van geweld en misdaad in plaats van zelf gewelddadig te zijn. Het begin van een psychische aandoening gaat gepaard met een verhoogd risico op onderwerping aan gewelddadige en niet-gewelddadige misdaden.

  1. Mythe – Alleen positieve gedachten en gebed kunnen een geestesziekte genezen.

Feit – Gebed, positief denken en spiritualiteit kunnen worden gebruikt als effectieve hulpmiddelen voor herstel, maar dit zijn niet de enige hulpmiddelen. Levenslang herstel kan worden verzekerd doorway deze hulpmiddelen te integreren satisfied de juiste medicatie, therapie en zelfzorg. Hiervoor moet gentlemen praten satisfied een gediplomeerde GGZ-therapeut of behandeling zoeken in een wooncentrum voor geestelijke gezondheidszorg, als de aandoening ernstig is.

  1. Mythe – Mensen fulfilled psychische aandoeningen moeten in instellingen worden vastgehouden.

Feit – Mensen fulfilled ernstige psychische aandoeningen of psychoses moeten worden opgenomen. De relaxation kan voor de duur van hun behandeling in een intramurale GGZ blijven. Fulfilled de vooruitgang in de medische wetenschap is het nu mogelijk voor mensen om bij hun gezin te wonen, een baan te vinden, een sociaal leven te hebben en een goed leven te leiden, terwijl ze nog in behandeling zijn. Een gecertificeerde therapeut voor geestelijke gezondheidszorg kan de ernst van de aandoening diagnosticeren en iemand helpen hun opties huge te stellen.

Hulp zoeken voor psychische stoornissen

Psychische aandoeningen zijn echt en als ze niet worden behandeld, kunnen ze elk gebied van iemands leven beïnvloeden. Ze kunnen van invloed zijn op school- of werkprestaties, relaties en kunnen ook zelfmoordgedachten veroorzaken. Over het algemeen verslechteren deze problemen de kwaliteit van leven. Daarom is het belangrijk om een ​​diagnose en vroege behandeling te krijgen.

Bron: Susan Navarez