Modemarketingplanning

Wat zit er in een modemarketingcampagne?
 
Dit artikel onderzoekt de componenten van een modemarketingplan en hoe modemerken hun marketingstrategie kunnen verbeteren. Modemarketing houdt zich bezig achieved het voldoen aan de behoeften, wensen en eisen van uw beoogde consument, en deze doelen worden bereikt satisfied behulp van de marketingmix.

Modemarketing onderscheidt zich van modepublic relations doordat mode-PR zich uitsluitend bezighoudt fulfilled communicatie en hoe het merk communiceert met en resoneert fulfilled de beoogde consumenten.

Een modemarketingplan richt zich op vier essentiële concepten: 1) productontwikkeling, 2) distributiebeheer, 3) communicatie en 4) kosten. Om een ​​effectieve marketingcampagne te implementeren, moet de marketingmix gericht zijn op de consument en gericht zijn op nichemarkten in plaats van zich te richten op massamarkten. Dit principle betekent eenvoudigweg dat de marketingstrategie en -implementatie de consument en hun behoeften, wensen en eisen op de voorgrond moeten hebben en achieved een zeer gedefinieerde markt waarop het zich wil richten.

Nichemarketing is gerichter en kosteneffectiever en stelt de marketeer in staat zich op een bepaald marktsegment te concentreren. Anders is een massamarketingcampagne overal en ontbreekt het aan een gedefinieerde consument om op de markt te brengen.

Stel je bijvoorbeeld voor dat het luxemerk Louis Vuitton een grootwinkelbedrijf was en zich niet op een nichemarkt richtte. In wezen zou dit betekenen dat Louis Vuitton zijn producten aan de massa zou verkopen, terwijl dit in feite onrealistisch is. De prijs van Louis Vuittton staat het merk niet toe om de massa te bedienen, daarom kanaliseert het merk al zijn marketinguitingen naar de luxemarkt. Dat betekent echter niet dat het merk verboden terrein is voor consumenten die niet bepaald in de luxemarkt vallen het betekent alleen dat de communicatiestrategie en de merkidentiteit meer aanslaan bij de consumenten in de luxemarkt. Deze aanpak stelt het bedrijf in staat om concurrerend en effectief te blijven in zijn strategische aanpak.

Onderdelen van een Style Advertising System
 
1) Product ontwikkeling

Het belangrijkste onderdeel van de productontwikkelingsfase is niet het product zelf. Het products is slechts het bijproduct van deze fase. Het belangrijkste onderdeel van deze fase zijn de consumenten. Consumenten dicteren alle componenten van het marketingplan en dicteren bijgevolg wat het products is. Houd er rekening mee dat de huidige zeer competitieve wereldwijde markt vereist dat bedrijven klantgericht zijn en zich richten op het bedienen van de behoeften van de consument. Consumenten dicteren wat de prijsstrategie, de distributiepunten, de communicatiestrategie en het uiteindelijke productresultaat zal zijn. In het bovenstaande voorbeeld met betrekking tot Louis Vuitton, dicteren de beoogde consumenten wat de bijbehorende kosten en waarde voor het merk zullen zijn.

Er zijn twee oriëntaties van de productontwikkelingsfase. Het bedrijf kan productgericht zijn en ervoor kiezen om eerst producten te ontwikkelen en deze vervolgens op de beoogde markten te verkopen. Als alternatief kan het bedrijf meer marktgericht zijn en eerst zijn markten segmenteren om hun specifieke behoeften, wensen en eisen te bepalen en vervolgens het solution creëren om aan die wensen te voldoen.

Vanwege de voorbijgaande aard van de manner-industrie, hebben modemarketeers korte marketingcycli omdat de productbehoeften seizoensgebonden zijn. Naarmate de seizoenen veranderen, veranderen developments en smaken ook. Bijgevolg moeten marketeers hun productaanbod in de loop van de tijd voortdurend aanpassen.

2) Prijs: kosten vs . waarde

De prijsstrategie is strikt gebaseerd op de marktsegmentatie. Achieved een consumentgerichte marketingfocus zou de prijsstrategie rekening houden met de bijbehorende kosten voor de consument en de waarde die aan de consument wordt geboden. De prijzen kunnen variëren op basis van het marktsegment en de waargenomen waarde van het solution of merk. Een consument die een luxemerk koopt, beschouwt het merchandise als waardevoller en is op zijn beurt bereid meer te betalen voor het merchandise in vergelijking satisfied een prijsgevoelige consument of een merchandise dat in massa wordt geproduceerd fulfilled minimale differentiatie.

3) Distributiebeheer

De distributiestrategie bepaalt het gemak en de beschikbaarheid van het product. Traditionele distributiekanalen voor modemerken zijn onder meer vlaggenschipwinkels, onafhankelijke retailers, warenhuizen en on the internet distributie. Hoe meer distributiekanalen worden gebruikt, hoe intenser de bekendheid van het merk en hoe groter de beschikbaarheid op de consumentenmarkten.

4) Promoties & Communicatie

De promotiestrategie houdt in hoe het merk zijn kopers zal aantrekken en de reeks activiteiten die worden gebruikt om fulfilled de beoogde consumenten te communiceren. De activiteiten in deze fase omvatten het ontwikkelen van het merk en zijn identiteit, verkooppromoties, public relations, productplaatsing, reclame, evenementmarketing en sponsoring.

Bron: Fabiola Fleuranvil