Migraine

Migraine is een hevige hoofdpijn die erg veel last bezorgd. Vele mensen kunnen bij een aanval geen licht of geluid verdragen, of ze kunnen beide niet verdragen. Lees in dit artikel meer over deze aandoening.

Wat is migraine?

Migraine staat bekend als aanvalsgewijs optredende hevige hoofdpijn. Het komt vooral voor bij vrouwen, in het bijzonder rond de menstruatie. Het treedt voornamelijk op in perioden van rust, zoals bijvoorbeeld in het weekend of in het begin van de vakantie. Ook treedt deze hoofdpijn op in een zeer wisselende frequentie (enkele keren per week tot enkele keren per jaar), vaak met een toename na perioden van stress. Bij ongeveer 90% van de patiënten komt het familiair voor. Een klassieke migraineaanval begint met een vernauwing in de hersenvaten, waardoor de zuurstofvoorziening daalt. Hierdoor kunnen visuele en sensibele prikkelingsverschijnselen optreden, zoals het zien van sterretjes en dergelijke. Daarna ontstaat er een vaatverwijding, waardoor dat er een typische, kloppende hoofdpijn ontstaat, vaak eenzijdig (links of rechts) en gepaard gaande met misselijkheid en soms zelfs braken.

Als hiernaast nog klachten optreden van prikkelingen, verlammingen en spraakstoornissen, dan wordt er gesproken van een accompagnée (migraine begeleid door andere verschijnselen). De diagnose wordt gesteld op grond van de verschijnselen. Bij twijfel kan er een EEG worden verricht, dat bij meer dan de helft van de patiënten gestoord is.

Een aanval kan soms worden voorkomen door bij de eerste verschijnselen een eenvoudige pijnstiller zoals paracetamol te nemen. Vaak is het nodig om naar sterkere medicijnen zoals ergotamine (vaatvernauwer) uit te wijken, eventueel met een sedativum en anti-emeticum (antibraakmiddel). Sinds 1991 is het middel Imigran in Nederland op de markt, dat bij veel patiënten met migraine tot goede resultaten leidt. Imigran kan per tablet of per subcutane injectie worden toegediend.

Kijk voor meer informatie op de volgende Wikipedia pagina http://nl.wikipedia.org/wiki/Migraine.