Mentorrelaties die werken – Zes belangrijke ingrediënten

Formele en informele mentorprogramma’s worden steeds meer gezien als belangrijke mechanismen om programma’s voor leiderschapsontwikkeling te ondersteunen, opvolgingspools te stimuleren en expertise op te bouwen binnen organisaties op zowel junior als senior niveau.

Mentoren kunnen een sleutelrol spelen bij het bieden van unieke inzichten around hoe organisaties echt werken, belangrijke trends in een branche en het delen van praktische verhalen about hun eigen reduce die ze uit hun carrière hebben geleerd.

Vaak worden mentoren en mentees/protégés bij elkaar gegooid en slagen ze er niet in om het beste uit hun mentorrelatie te halen. Dit artikel biedt zeven belangrijke gebieden waarop een mentor en mentee zich kunnen concentreren om een ​​meer gerichte en impactvolle relatie te creëren.

Zes belangrijke ingrediënten voor succes bij mentorschap zijn:

1. Denk na around wat je wilt van de mentorrelatie. Zowel mentoren als mentees kunnen baat hebben bij wat voorbereidend werk en nadenken about wat ze uit de mentorrelatie willen halen. Vaak wordt gedacht dat de mentee het meeste wint, maar in succesvolle mentorrelaties wijst dit op een tweerichtingsproces waar ook mentoren van profiteren.

Vragen om te overwegen vóór de eerste mentorbijeenkomst zijn:: Wat wil ik uit de mentorrelatie halen? Wat breng ik mee in de mentorrelatie? (vaardigheden, vragen, inzichten, verhalen) Wat zijn mijn verwachtingen?

2. Stel duidelijke grenzen. Het is belangrijk om duidelijke grenzen te stellen aan de mentorrelatie en gesprekken. Hoe vaak ga je afspreken? Wanneer? Waar? Hoe ben je bereikbaar en op welk tijdstip van de dag of nacht? Het is verbazingwekkend hoe sommige van de problemen die mentorrelaties tegenkomen, worden veroorzaakt door een gebrek aan duidelijkheid rond grenzen.

Vragen om te overwegen zijn:: Wat zie ik als mijn rol? Wat zijn mijn verwachtingen? Op welke gebieden strekt de begeleiding zich uit? Wat zijn mijn grenzen rond vergaderingen? (Tijd, locatie, frequentie) Wanneer en hoe wil ik gecontacteerd worden (e-mail, telefoon) Wat is een middenweg voor ons beiden?

3. Creëer zinvolle en relevante doelen. Besteed tijdens de eerste bijeenkomst tijd aan het vaststellen van de doelen van de mentee voor de mentorrelatie. Wat willen ze uit de gesprekken. Moedig de mentee waar mogelijk aan om Clever-doelen te creëren (specifiek, meetbaar, acceptabel, related en tijdgebonden). Verwijs tijdens je gesprekken terug naar deze doelen en look at in op de voortgang die de mentee ermee maakt.

4. Maak een stappenplan voor mentoring. Het hebben van een agenda, of een routekaart, van waar je je gesprekken naartoe wilt laten gaan, zal helpen om de tijd die je samen hebt te maximaliseren. Het kan ook de ongemakkelijke stilte van “Waar willen we het vandaag about hebben?” vermijden.

Op foundation van de doelen van de mentees kan het nuttig zijn om verschillende thema’s/onderwerpen te identificeren waar de mentee inzicht in wil krijgen. Approach deze thema’s in de vergaderingen die u hebt toegewezen. Bij een bijeenkomst fulfilled twee gaat het bijvoorbeeld om traits in de branche, om een ​​bijeenkomst bij drie about tijdmanagement, om een ​​bijeenkomst about de belangrijkste geleerde reduce en om een ​​bijeenkomst around vijf technische kwesties.

5. Volg doorway. Succesvolle mentorrelaties zijn gebaseerd op vertrouwen en open up communicatie. Doorzetten is een belangrijk onderdeel van vertrouwen. Observe by means of werkt in beide richtingen. Wat heb je als protégé afgesproken om op te volgen? Voor welke actiestappen heeft u aangegeven verantwoordelijk te zijn? Waar moet je als mentor op letten? Welke informatie, bronnen of contacten heeft u aangegeven te zullen verstrekken?

6. Onderweg inchecken. Het kan erg handig zijn om gaandeweg te checken hoe de mentorgesprekken verlopen en waar nodig bij te sturen.

Drie vragen die u aan het einde van elk mentorgesprek kunt stellen, zijn:: Wat was er nuttig aan ons gesprek vandaag? Wat zijn je volgende stappen? Wat ga je doen/leren/verkennen voor ons volgende gesprek? Welke veranderingen moeten we maken voor ons volgende gesprek, of op welke gebieden willen we ons concentreren?

Door veel van deze vragen op te nemen in uw plannings- en mentorgesprekken, kunnen zowel mentoren als protégés effects en voordelen hebben, wat leidt tot een sterkere relatie.

Bron: Jennifer Britton