Menselijke relaties zijn mooi

Menselijke relaties zijn complicated en mooi. Hoewel mensen en hun gedrag onvoorspelbaar zijn, brengen ze toch meestal geluk in ons leven. We koesteren de herinneringen fulfilled onze mensen en ze maken ons leven zeker de moeite waard.

Ons hele leven draait immediate of oblique om mensen vanaf onze geboorte tot onze laatste ademtocht.

Mensen zijn de grootste bron en bijdrage van energie, leren, genegenheid, inspiratie, recreatie en communicatie voor iedereen. Daarom worden ze ook wel ‘sociale wezens’ genoemd. Daarom kunnen we gemakkelijk zeggen dat al onze wensen, behoeften, dromen en verlangens worden vervuld door mensen om ons heen. Zo studeren, spelen, grappen, praten, eten, werken, rijden, genieten, feesten of gaan we uit achieved onze vrienden, kameraden, collega’s, klasgenoten, kennissen, neven, nichten, familie. Deze mensen zouden op een bepaald instant onze leraar, mentor, gids, coach en filosoof kunnen worden.

Sinds onheuglijke tijden tot dit millenniumtijdperk is er niets echt veranderd als we het hebben above onze sociale voorkeuren. We zijn voortdurend in get hold of fulfilled mensen, waardoor we dagelijks een aanzienlijke hoeveelheid tijd met hen doorbrengen. En zonder enige twijfel zijn onze “naasten” ongelooflijk bij ons in onze goede en slechte tijden. Verder wil ik fulfilled trots zeggen dat we alle festivals, vreugdevolle momenten, verjaardagsvieringen enthousiast vieren fulfilled onze lieve mensen. Kortom, hun pure aanwezigheid tijdens een crisissituatie geeft ons enorme kracht om elke moeilijke situatie te bestrijden of te herstellen van de ergste gezondheidscomplicaties. Zo motiveren ze ons om zelfs in de meest stressvolle tijden ons very best te doen. Het klinkt grappig maar waar dat we, zelfs als we dromen, het grootste deel van de tijd fulfilled onze mensen bezig zijn.

Als mensen zo belangrijk waren voor ons allemaal, waarom veroordelen we ze dan of hun gedrag? Waarom worden wij gekwetst en kwetsen wij hen ook? Waarom maken we ze belachelijk doorway juist deze mensen complexe wezens fulfilled onvoorspelbaar gedrag te noemen? Waarom vervloeken of vernederen we ze?

Om de bovenstaande vragen te beantwoorden en volgens mijn denkproces, moeten we een gedrag niet generaliseren om te concluderen of een perceptie te vormen van enkele onaangename ervaringen, situaties of interacties.

Dus wat doen we? Het beste wat we kunnen doen is om een ​​situatie altijd te analyseren door middel van een “gebeurtenistest van de werkelijkheid”-product. Deze examination beoordeelt een persoon en zijn karakter, samen met het meten van zijn geloofwaardigheid door zijn verleden doorway te nemen terwijl hij enige tijd in het verleden fulfilled je omging. Ervan uitgaande dat hij u in het verleden meer dan vijftig procent van de tijd heeft gesteund. Dit share houdt in dat hij zeker een weldoener is en dat hij je de laatste paar keer niet heeft kunnen ondersteunen. En deze verandering in zijn gedrag de laatste paar keer kan te wijten zijn aan een ongecontroleerde omstandigheid aan zijn einde. Dit kan ook te wijten zijn aan zijn onvermogen om dit te doen vanwege zijn veranderende prioriteiten of verplichtingen. Deze verandering kan dus een voorbijgaande fase zijn en kan snel voorbij zijn.

Een volwassen persoon zou daarom zo’n the latest gedrag soms kunnen negeren of vergeten dan het persoonlijk op te vatten en zijn wrok te tonen. Het minste dat van hem wordt verwacht, is zeuren around die persoon of zich verbrijzeld voelen doorway het veranderde gedrag. Om het in perspectief te plaatsen, geef deze persoon een keer het voordeel van de twijfel. En onthoud, wij als mensen vergeten bij veel gelegenheden verschillende dingen.

Laten we het verder hebben over een ander probleem dat in de meeste relaties wordt waargenomen. Meestal, naarmate onze relatie evolueert, is er een hoop verwachtingsdruk omheen. Als gevolg hiervan begint deze last onze relatie te hinderen, wat leidt tot tal van ruzies, misverstanden en bittere gevoelens.

Een verstandig persoon moet zijn verwachtingen minimaliseren, omdat toenemende verwachtingen een mooie relatie in onnodige problemen kunnen veranderen. Houd er verder rekening mee dat wederkerigheid in elke relatie belangrijk is, maar het magazine geen obstakels vormen in een gezonde relatie fulfilled verbijsterende verwachtingen.

Er zijn maar weinig belangrijke dingen om mee te nemen: meevoelen met uw naasten en dierbaren en onvoorwaardelijk onze steun verlenen kan wonderen verrichten en daarmee de kiem van een platonische relatie zaaien. Een andere get-away is niet onmiddellijk en agressief reageren op gehate argumenten, vervelende berichten, gevoelige punten. Door het voor een andere keer te bewaren, zou onze relatie voor altijd kunnen worden geruïneerd.

Verder kan het voorkomen dat u zich blijft storen aan het veranderende gedrag van uw naaste en dierbaren of dat u ervaart dat zijn gedrag negatief tegenover u is geworden. In dit geval zou het de meeste voorkeur hebben om openhartig met de betrokken persoon te spreken dan het voor jezelf te houden en te wachten op een latere datum in de toekomst.

Wees precies, transparant en moedig om je gevoelens te communiceren. Voel je vrij om uit te leggen hoe zijn veranderende gedrag je beïnvloedt.

Elimineer in de regel de reikwijdte van eventuele negatieve gevoelens, eigenschappen en emoties in een relatie. Het is helemaal niet raadzaam om nep, oneerlijk, hypocriet, verdacht, bezitterig, jaloers te zijn in een gezonde relatie.

Respecteer en waardeer al je relaties. Ze zijn een integraal onderdeel van ons leven. Laten we tegelijkertijd accepteren dat relaties met ups en downs van het leven kunnen gaan. Elke dag moet je je tijd en positieve energie investeren om ze te laten evolueren en te laten slagen. Eerlijk zijn helpt altijd bij het opbouwen van een stevige vriendschap.

Als laatste maar niet de minste. Onthoud dat relaties meer gevend, liefdevoller, interessanter en bevredigender kunnen worden, op voorwaarde dat we ze waarderen, respecteren en eraan werken om ze te koesteren. Langdurige relaties zouden echt progressief moeten zijn dan regressief en verstikkend fulfilled de tijd te worden. Ik hou van mijn leven en van alle geweldige mensen die mijn leven zo mooi hebben gemaakt. Relaties in mijn leven hebben mijn leven op wonderbaarlijke wijze veranderd en mijn leven leefbaarder gemaakt.

Bron: Gaurav Dua