Mens: de houding en de beweging

Mens: de houding

Vele mensen hebben vaak een andere houding. De ene mens heeft een goede houding, terwijl de andere mens een wat minder goede houding heeft, of zelfs een totaal verkeerde houding. Wat zorgt nou eigenlijk voor de houding van de mens en hoe houden we deze in stand? Lees daar meer over in het onderstaande artikel, en verbreed uw horizon qua kennis over het lichaam van de mens!

Het menselijk lichaam

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit skelet, spieren en talrijke organen. De motorische prikkelfunctie van de mens zorgt ervoor dat spieren kunnen functioneren in relatie met het skelet, de organen, het zenuwstelsel en het hormoonstelsel. Zo kan het lichaam van de mens zich (voort)bewegen, een bepaalde houding aannemen en kunnen organen in relatie tot elkaar functioneren. Door het uitvoeren van bewegingen kan het lichaam van de mens zich verplaatsen en kan het reageren op zowel signalen uit het lichaam zelf, als op signalen die niet uit het lichaam afkomstig zijn. In de ontwikkeling van de mens, vooral lichamelijk, is beweging erg belangrijk omdat het een reactie is op een sterke behoefte.

De beweging van de mens heeft ook een belangrijke functie met betrekking tot het levensritme van slapen en waken, van rust en spanning. Dankzij de beweging ademen we, circuleert het bloed door ons lichaam heen en worden voedingsstoffen naar de cellen getransporteerd om daar omgezet te worden in bruikbare energie. Bewegen is echter geen onophoudelijk gebeuren. Elk organisme kent perioden van rust en een rusthouding. Een rusthouding is niet alleen die van slapen of liggen, maar ook de zithouding om te luisteren, te eten enzovoorts. Ook deze laatste houding is niet statisch. Steeds weer vindt er verandering van houding plaats, bijvoorbeeld om adem te halen of om de circulatie optimaal te laten verlopen.

Zelfs tijdens de slaap neemt de mens gemiddeld elke twee uur een andere houding aan. Houding en beweging worden beïnvloed door lichamelijke, psychische en sociale factoren. De lichamelijke factoren kunnen houding en beweging positief beïnvloeden (een goede conditie wordt bevorderd door regelmatig te sporten) of er een negatieve invloed op hebben (door bijvoorbeeld pijn en zwelling van gewrichten wordt beweging belemmerd). Door psychische factoren kan enerzijds de motoriek worden versneld (bijvoorbeeld bij opgewektheid en blijdschap) en anderzijds worden vertraagd (bijvoorbeeld bij verdriet of depressie).

De houding en beweging van de mens worden ook beïnvloed door vele sociale contacten. Contacten met anderen en met de omgeving dwingen de mens tot bewegen en reageren. Bestaan en zich handhaven in deze wereld, betekenen een aanpassing omdat de wereld om ons heen razend snel verandert. De huidige maatschappij is dynamisch, zet ons aan tot beweging en vraagt ons om een actieve en gezonde houding aan te nemen.

Statische en dynamische richting aanduidingen

Het is met betrekking tot de houding en de beweging belangrijk om te beschikken over termen waarmee de ligging van organen en de bewegingsrichting kunnen worden weergegeven. Men onderscheidt hierbij een statische en dynamische richtingsaanduiding. De statische richting aanduidingen van de mens betreffen vlakken, coördinaatassen, richtingen (met betrekking tot ligging) en zijden, terwijl de dynamische richting aanduidingen betrekking hebben op bewegingsrichtingen.

  • Ventraal: aan of naar de buikzijde (synoniem: anterior)
  • Frontaal:
  1. In een vlak evenwijdig aan het voorhoofd
  2. Met betrekking tot het voorhoofd
  • Mediaal: naar het midden toe
  • Mediaan: in het midden gelegen
  • Centraal: in het midden
  • Dorsaal: aan de rugzijde (synoniem: posterior)
  • Lateraal: zijdelings, opzij, naar opzij
  • Perifeer: aan de omtrek, aan de uiteinden