Levercirrose: oorzaken en behandeling

Levercirrose

Een zeer vervelende aandoening van de lever is levercirrose. Dit is een proces dat niet meer ongedaan kan worden gemaakt. Levercellen worden in dit proces omgevormd naar litteken weefsel, waardoor er een overbelasting kan ontstaan in de lever met ook ontstekingen tot gevolg.

Levercirrose: oorzaken

Meestal is levercirrose het gevolg van een lang bestaande, langzame levercel beschadiging. De belangrijkste en meest voorkomende oorzaak van cirrose is alcoholmisbruik. Of dit ook echt leidt tot levercirrose is afhankelijk van de frequentie, de duur en de hoeveelheid alcohol die gedronken wordt.

Een andere oorzaak is als de levercirrose ten gevolge is van hepatitis B. Doordat de bloedstroom door de lever ernstig verstoord raakt, kan er portale hypertensie ontstaan. Wanneer een patiënt wordt opgenomen, zullen dan ook niet de levercirrose, maar eerder de portale hypertensie en de leverfunctiestoornissen op de voorgrond staan. De cirrose wordt dan vaak als oorzaak van de klachten ontdekt. Naast de problemen die de portale hypertensie en leverfunctiestoornissen met zich meebrengen, kunnen er zich ook hersenaandoeningen voordoen. Dit komt doordat de voor de hersenen schadelijke stoffen niet meer in de lever afgebroken kunnen worden, en dus in de hersenen terecht kunnen komen.

Om tot de diagnose levercirrose te komen zijn een aantal onderzoeken mogelijk. Bloedonderzoek kan een indruk geven van de oorzaak van de icterus die voorkomt. Daarnaast is urineonderzoek van belang. Het gehalte aan urobiline (bruine galkleurstof die door de darm aan de lever wordt afgegeven) is bij levercirrose steeds verhoogd. Dit komt doordat urobiline niet meer kan worden verwerkt en daardoor door de nieren weer wordt uitgescheiden. Een leverbiopsie kan cirrose met zekerheid aantonen, evenals een laparoscopie waarbij het leveroppervlak kan worden beoordeeld.

Levercirrose: behandeling

Behandeling van levercirrose is moeilijk, een echt curatieve therapie is niet mogelijk. De behandeling zal zich dan ook richten op preventie en op de bestrijding van aanwezige symptomen.

  • Bedrust: dit is alleen genoodzaakt zolang de leverfuncties verstoord zijn.
  • Dieet: wanneer er nog geen sprake is van hersenaandoeningen zal een calorie- en eiwitrijk dieet gegeven worden om oedeem (het vasthouden van vocht) en ascites tegen te gaan.
  • Medicijnen: omdat patiënten met cirrose altijd veel vocht vasthouden, zullen hiertegen medicijnen gegeven worden. Deze medicatie wordt ook wel plasmedicatie genoemd. Dit omdat het een vocht afdrijvend medicijn is, waardoor men vaker moet urineren dan normaal. Daarnaast kan men medicijnen geven die de bindweefselvorming remmen.
  • Punctie: wanneer bovenstaande middelen allemaal niet helpen, kan men het ascitesvocht door middel van een punctie af laten vloeien. Dit heeft echter als nadeel dat met het ascitesvocht ook kostbare eiwitten aan het lichaam worden onttrokken. Het aanleggen van de LeVeen-shunt (zie portale hypertensie) heeft het voordeel dat deze eiwitten terug in het bloed worden gebracht.
  • Operatie: de portale hypertensie en de gevolgen daarvan verdwijnen niet door een punctie of het aanleggen van een shunt. Het aanleggen van een portocavale shunt (zie portale hypertensie) is meestal alleen palliatief. Naast complicaties als portale hypertensie en leverfunctiestoornissen zien we bij levercirrose soms het ontstaan van een primair levercarcinoom.

Op de website van UZ Leuven kan je een interessante video bekijken.