Voeradditieven zijn voedingssupplementen voor landbouwhuisdieren, die voorzien in de voedingsbehoeften waarin reguliere maaltijden niet voorzien. Deze omvatten vitamines, mineralen, aminozuren en vetzuren.

Ze vormen een essentieel onderdeel van de diervoedingsbehoefte. Ze verbeteren de voerkwaliteit en daarmee de diergezondheid en productiviteit. Door de stijgende levensstandaard en het beschikbare inkomen neemt de consumptie van vlees en zuivel toe. In combinatie daarmee voedt de groeiende voorkeur van veehouders voor kwaliteit en voeding de gestage vraag naar toevoegingsmiddelen.

Segmentatie op style

De belangrijkste soorten zijn vitamines, mineralen, aminozuren, antioxidanten, vetzuren, medicijnen en smaak- & zoetstoffen. Vitaminen en mineralen verbeteren het spenen en conceptie, de immuniteit en de algehele gezondheid. Medicijnen helpen veehouders om de kans op ziekte van dieren te verkleinen.

Segmentatie for every regio

De markt is verdeeld in verschillende regio’s, namelijk Amerika, Europa, Azië-Pacific en het Midden-Oosten en Afrika. Azië-Pacific wordt beschouwd als de snelstgroeiende markt, satisfied naar verwachting China als wereldleider. De EU heeft een streng regelgevings- en goedkeuringsproces voorgesteld, wat de productiekosten kan verhogen en de vraag kan belemmeren.

De toenemende vraag naar verbeterde kwaliteit van landbouwproducten te midden van de stijgende levensstandaard in landen als Nieuw-Zeeland, Portugal en IJsland, stimuleert de groei van de wereldwijde markt voor toevoegingsmiddelen. Het toegenomen bewustzijn more than de voedingswaarde van vlees en andere zuivelproducten bij consumenten heeft veehouders ertoe aangezet om de landbouwhuisdieren betere voeding te geven. Deze factoren hebben geleid tot een gestage groei van de markt.

Conventionele voermethoden, zoals gewasresten en begrazing, vormen echter nog steeds een bedreiging voor de markt voor voeradditieven, vanwege de zeer lage of nulkosten. Verdere beperkingen zijn onder meer een verbod op verschillende medicijnen in verschillende landen en strenge regelgeving, evenals volatiliteit, in de prijzen van grondstoffen. Een goed voorbeeld hiervan is de EU-verordening 1831/2003, die stelt dat alle toevoegingsmiddelen die op de markt zijn binnen de Europese Unie een gedetailleerd goedkeuringsproces moeten ondergaan. Andere markten zullen naar verwachting ook volgen, aldus het marktonderzoeksbureau.

Hier is een lijst van enkele van de belangrijkste marktspelers:

– Adisseo France SAS

– BASF SE

– Danisco Dierenvoeding

– Novozymen

– Alltech Inc.

-Cargill Inc.

– Chr. Hansen

– Archer Daniels Midland Company

In de voeradditievenindustrie doen zich verschillende belangrijke ontwikkelingen voor.

– Biomin, de in Oostenrijk gevestigde fabrikant van additieven voor diervoeding, opende een nieuwe productievestiging in Jiangsu, China.

– Olmix opende zijn eerste fabriek in Azië, met een jaarlijkse productiecapaciteit van 15.000 ton voeradditief in Vietnam.

– Nutriad ging partnerships aan fulfilled Braziliaanse universiteiten, achieved als doel haar productportfolio te evalueren op tropische omstandigheden.

Bron: Jagrati Mehndiratta