Kosteneffectieve zakelijke schrijf- en trainingsstrategieën voor kleine bedrijven

Bedrijfsstrategieën zijn vaak geconcentreerd in één specifieke richting in plaats van met meerdere doelen. Hoewel deze strakke target een proces mogelijk maakt dat gemakkelijker te controleren en te vergemakkelijken is, kunnen er ook duidelijke nadelen zijn. In dit artikel wordt een voorbeeld besproken dat illustreert hoe gecombineerde strategieën satisfied bedrijfstraining en technisch zakelijk schrijven voor kleine bedrijven kosteneffectiever kunnen zijn dan elk afzonderlijk aan te pakken.

Kosteneffectiviteit is een handig hulpmiddel om als “managementscheidsrechter” te dienen in de meeste situaties met keuzes en beslissingen zoals hier beschreven. Hoewel dit soms de eigenaar van een klein bedrijf kan vereisen om hulp te krijgen van een expert op het gebied van kosteneffectiviteit, verdient het verstandige gebruik van deze gespecialiseerde besluitvormingstool altijd serieuze overweging. Voor degenen die niet bekend zijn achieved de voordelen van kosteneffectieve oplossingen, volgt hier een korte samenvatting:

  • In de eenvoudigste bewoordingen dwingt het proces een vergelijking van de kosten (die zowel tijd als geld omvat) en wat u voor uw geld krijgt in zowel materiële als immateriële termen
  • Als die vergelijking eenmaal is gemaakt voor elk van de verschillende mogelijke keuzes, is het een korte stap naar een meer objectieve beoordeling van meerdere alternatieven
  • Bij het evalueren van de “effectiviteit” of resultaten van een ondernomen actie, is het ook belangrijk om de gevolgen te analyseren van het niet doen van iets
  • Peter Drucker beschreef het concept indirect toen hij zei: “Effectiviteit is de juiste dingen doen.”

Hoe verhoudt dit zich tot business coaching en technisch schrijven? Een praktische benadering is om eerst naar schooling te kijken en te zien waar deze het meest kosteneffectief kan zijn voor kleine bedrijven. Hoewel er veel verschillende en tegenstrijdige rapporten zijn around hoe effectief bedrijfstrainingen in de praktijk zijn, bestaat er enige betekenisvolle consensus dat een korte lijst van minder dan tien trainingsactiviteiten routinematig de meest kosteneffectieve resultaten oplevert. Zakelijk schrijven staat op de shortlist.

De meeste kleine bedrijven streven er regelmatig naar hun verkoopinkomsten te verhogen, en het schrijven van zakelijke voorstellen is een haalbare strategie om dit doel te bereiken. Geavanceerde en gespecialiseerde zakelijke schrijfvaardigheden die nodig zijn om effectieve voorstellen te produceren, ontbreken echter vaak bij veel bedrijven. Hoe denkt u dat deze kritieke mogelijkheid kan worden toegevoegd? Als education het antwoord is, waarom aarzelt u dan om verder te gaan fulfilled deze dubbele strategie?

De grootste belemmering voor het gebruik van bedrijfstrainingen en kosteneffectiviteit is waarschijnlijk dat deze concepten gewoon veel te vaak verkeerd worden begrepen. Maar achieved risico’s en problemen die moeten worden aangepakt, moeten kleine bedrijven de moeite nemen om praktisch inzicht te verwerven. Wat zijn de gevolgen als je dit niet doet?

Bron: Stephen Bush