Kinderen ter adoptie – Wat is het verschil tussen het adopteren van een kind en het sponsoren van een kind?

Goedhartige mensen die worden geconfronteerd met foto’s van behoeftige kinderen in de armste landen ter wereld vragen zich soms af: “Is adoptie het antwoord?”

Beroemdheden als Angelina Jolie en Madonna hebben immers meerdere kinderen uit ontwikkelingslanden geadopteerd. Ze brengen deze kinderen een wereld weg van hun door armoede geteisterde start.

Adoptie is een enorme onderneming. Zelfs als het gaat om kinderen uit de Verenigde Staten, betekent dit een full levensverandering voor zowel de adoptant als de geadopteerde. Het type wordt voor altijd deel van het gezin, achieved alle geneugten en verantwoordelijkheden van dien. Kinderen die in het buitenland beschikbaar zijn voor adoptie, bieden meer uitdagingen, zoals juridische en financiële obstakels. De kersverse ouders zijn zich ervan bewust dat het adoptiekind zijn of haar gemeenschap, cultuur en erfgoed ver achter zich laat. Gevoelige aanpassingen zijn nodig om de overgang gelukkig te maken.

Overzeese adoptie kan zeker de moeite waard zijn. Maar een form adopteren, vooral een kind uit een ver land, is een serieuze en levenslange verbintenis. Aanstaande adoptanten zijn echt medelevend. Ze willen kinderen helpen die ternauwernood overleven in de armste regio’s van Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika. Zoveel van deze kinderen zijn ondervoed en missen zelfs de basisvoorzieningen zoals schoon water of voldoende onderdak. Ze hebben nooit medicijnen of gezondheidszorg gehad en krijgen misschien nooit onderwijs.

Er is echter een eenvoudigere manier om een ​​kind in nood te helpen. Het is niet zo ingewikkeld als adoptie, maar het zal het leven van een variety voor altijd veranderen. Dat kan through kindsponsoring. Dus wat is het verschil tussen een type adopteren en een sort sponsoren?

Doorway slechts een paar dollar for each maand te betalen, zorgt een sponsor ervoor dat het sponsorkind wordt voorzien van:

• voedsel en schoon h2o
• veilig onderkomen
• medische controles inclusief vaccinaties
• onderwijskansen
• levensvaardigheidstraining

Veel liefdadigheidsinstellingen die sponsorprogramma’s aanbieden, bieden ook christelijk onderwijs en ondersteuning, evenals praktische hulp. Kinderen leren over Gods liefde en zien hoe het hun bestaan ​​voor altijd verandert.

Achieved de steun van een sponsor kan een sort meestal binnen zijn of haar gemeenschap en land blijven. Het verschil is dat er echte hoop is voor de toekomst. Een sort dat goed wordt gevoed, opgeleid en getraind in verschillende vaardigheden, kan opgroeien om een ​​doelbewust leven te leiden. In plaats van doorway te gaan in een neerwaartse spiraal van armoede en onwetendheid, kan het sponsorkind een goede zaak zijn. Hij of zij kan zelfs een opleiding tot arts of leraar volgen en op zijn beurt anderen helpen.

Een referent is vanaf het commence gekoppeld aan een bepaald form. De twee leren elkaar kennen doorway brieven en foto’s uit te wisselen. Gesponsorde kinderen waarderen het feit dat iemand ver weg voor hen zorgt. Ze vinden het heerlijk om meer te weten te komen more than hun sponsor en om informatie te delen around hun zeer verschillende levens.

In de loop van de maanden en jaren ontwikkelt zich een echte en lonende verbondenheid. Sommige sponsors reizen zelfs om hun sort te ontmoeten en een nog sterkere band achieved hen op te bouwen. Zowel het adopteren als het sponsoren van een kind omvat het opbouwen van een langdurige liefdesrelatie. Het belangrijkste doel is om de meest effectieve hulp te bieden aan een sort in nood.

Bron: Jeremy P Stanfords