Kinderbegeleiding – de behoefte in de moderne tijd

De meeste mensen denken dat psychische aandoeningen alleen verband houden met volwassenen. Naarmate de samenleving draait, wordt het moeilijk om een ​​gezond gezinsleven en werk in evenwicht te houden, wat ertoe leidt dat volwassenen aan angst en depressie lijden. Het is waar dat volwassenen vaak met psychische problemen te maken hebben, maar de geestelijke gezondheid van kinderen is even belangrijk.

Terwijl de meeste volwassenen ernaar streven om de dagelijkse stress en zorgen te bestrijden, hebben we vaak de neiging om de geestelijke gezondheid van onze kinderen over het hoofd te zien. De meesten van ons gaan ervan uit dat de kindertijd de meest ontspannen tijd is. Het is zeer onwaarschijnlijk dat kinderen psychische problemen en ziektes krijgen. Het studentenleven wordt met de dag complexer. De kindertijd zou een gelukkige tijd in iemands leven moeten zijn. Omgaan met psychische en emotionele aandoeningen kan deze zorgeloze tijd echter belemmeren. Het kan ook invloed hebben op en leiden tot meer problemen op volwassen leeftijd.

Kinderen kunnen evenveel stress en depressies ervaren als een volwassene, de symptomen kunnen verschillen van die van de volwassenen. In plaats van stil te worden, kan een kind dat aan een depressie lijdt bijvoorbeeld onverklaarbare uitbarstingen en gedragsproblemen hebben.

Er kunnen een aantal oorzaken zijn voor mentale en emotionele zorgen bij kinderen. Dit kunnen zaken zijn als nieuwe mensen ontmoeten, omgaan met de scheiding van ouders, overlijden, verdriet, misbruik, armoede, problemen op school en problemen met leeftijdsgenoten. Sommige aandoeningen kunnen echter erfelijk zijn en ook worden veroorzaakt door genetische factoren.

Child Counseling of Youth Counseling is een vorm van counseling die zich richt op kinderen met psychische stoornissen of gedragsproblemen. Begeleiding is nodig om de kinderen te helpen optimale prestaties en adequate aanpassingen in de uiteenlopende situaties van het leven te realiseren. Kinderadviseurs kunnen de kinderen helpen mentaal en emotioneel stabiel te worden, wat hen kan helpen om gezondere en gelukkigere volwassenen te worden.

Counselors werken tegenwoordig met kinderen met behulp van verschillende soorten therapie, zoals speltherapie, individuele begeleiding, groepstherapie en kunst- en handvaardigheidstherapie. Door deze activiteiten hebben kinderen de neiging om veel van hun gedachten en emoties te onthullen en de counselor kan ook op de zorgen inspelen. Kinderen zijn tegenwoordig op de hoogte van de counselingdiensten die ze op scholen krijgen, maar ze hebben ook stereotypen over het bezoeken van een counselor, omdat ze niet onder het label “gek” willen vallen. Dit is waar we als ouders het verschil moeten maken tussen gek zijn en de realiteit. Dit kan alleen als we zelf begrijpen dat Counseling een medium is waarmee ze zichzelf kunnen helpen en een gezond leven kunnen leiden.

Kinderen worden op school geconfronteerd met verschillende problemen, van bodyshaming tot pesten tot groepsdruk. Examens zijn bedoeld om kinderen te laten begrijpen hoe ze beter worden in een vak, maar het scenario van vandaag leidt er echter toe dat ze te maken krijgen met stress en depressie als gevolg van lage scores.

Kinderbegeleiders werken voor de kinderen en met de kinderen. De sfeer in een counselingsessie is vriendelijker en comfortabeler gemaakt in plaats van een omgeving waarin ze hun angst om te praten aanpassen. Counseling helpt kinderen zich beter uit te drukken en zich veilig te voelen terwijl ze hun gedachten en behoeften uiten, los van hun naasten en dierbaren. Net als volwassenen voelen kinderen zich tegenwoordig ook onder druk gezet om te leven volgens de normen van de samenleving op basis van hun leeftijdsgroepen. Soms neemt de behoefte om in de groep te passen toe en het onvermogen om dat te doen leidt tot verontrustende gedachten en twijfel aan jezelf. Dit heeft weer invloed op hun zelfconcept en karaktervorming.

Een bezoek aan een counselor is een beslissing die men neemt voor het heden van henzelf en dat van hun kind, wat vervolgens zal leiden tot een betere en gezonde toekomst.