Is het liefde, sympathie of empathie?

Niemand kan ontkennen dat hij/zij sinds het ontstaan ​​van deze wereld geen “liefde” of sympathie of empathie van iemand heeft ervaren. De echte vraag is, is het ‘liefde’, sympathie of empathie die je ontvangt van je eigen persoon? Tegenwoordig hebben velen “liefde” verkeerd geciteerd voor sympathie en empathie voor sympathie in relaties en veel vertrouwelingen, vrienden, familie en peers by means of kringen partners weten niet echt wat ze zoeken in een relatie. Het wordt hoog tijd dat mensen in een bepaalde relatie onderscheid kunnen maken tussen ‘liefde’, sympathie en empathie.

“Liefde”, sympathie en empathie ontwikkelen zich en komen vooral tot uiting in het gezin, in “liefde” tussen vrienden en ouders, in “liefde” van koppels, in de solidariteit van familie, die kan worden gezien als de kern waaromheen breder groepsgevoel, ontwikkelt. “Liefde” en empathie strekken zich uit van de familiegroep tot bredere sociale organisaties en uiteindelijk tot de samenleving als geheel, de mensen, de natie.

Bijbels, “liefde” is “doelbewuste toewijding aan opofferende actie voor een ander.” Krachtige emoties gaan gepaard met ‘liefde’ en het is de toewijding die ‘liefde’ vasthoudt, standvastig tot onveranderd. Emoties kunnen veranderen, maar een toewijding aan “”liefde”” op een bijbelse manier blijft bestaan ​​en is het kenmerk van een discipel van Christus. In Korintiërs 13:4-6 lijdt “liefde” lang en is vriendelijk “liefde” is niet jaloers “liefde” paradeert niet zelf, is niet opgeblazen gedraagt ​​zich niet grof, zoekt niet het eigene, wordt niet geprikkeld, denkt geen kwaad, verheugt zich niet in ongerechtigheid, maar verheugt zich in de waarheid”.

Empathie is het vermogen om emoties te herkennen die worden ervaren door een ander voelend of fictief wezen. Achieved empathie moet gentlemen een zekere mate van begrip hebben voordat guys accurate sympathie of compassie kan ervaren door in andermans schoenen te lopen, het referentiekader van een ander te betreden of het vermogen te hebben om het leven te ervaren zoals de ander dat doet doorway het binnentreden van de ander. wereld van gedachten, gevoelens, emoties en betekenissen. Ook al komt het woord empathie niet voor in de Bijbel, maar de Schrift verwijst wel oblique naar de kenmerken van het tonen van empathie, wat wordt gedefinieerd als “het vermogen om andere emoties en gevoelens te delen” (1 Petrus 3:8).

De juiste empathische persoon moet de privéwereld van een ander ervaren alsof het zijn/haar eigen wereld is, maar het ‘alsof’-gedeelte ervan onthouden. Het betekent in staat zijn om de vreugde, angst en verwarring van een ander te voelen zonder dat je eigen gevoelens van vreugde, angst of verwarring in de zaak verwikkeld zijn. Het betekent simpelweg dat je een heel duidelijk inzicht hebt in de ervaring van een ander.

Sympathie aan de andere kant is een gevoel en zorg voor het welzijn van een andere persoon. Het is ook de neiging om anderen te helpen om hun lijden te voorkomen of te verlichten. Sympathie en Empathie zijn niet bloedverwant als “liefde”. Empathie is altijd goed sympathie is contextueel goed, maar ‘liefde’ overheerst alles. Je kunt het een hebben, zonder het ander. Ervan uitgaande dat iemand binnenkomt fulfilled een probleem, kun je sympathie hebben met slechts een vaag begrip van de gevoelens van de ander. Je kunt ook precies begrijpen hoe slecht iemand zich voelt en toch in staat is hem/haar niet te helpen.

Je kunt een nauwkeurig empathisch persoon zijn en toch de vrijheid hebben om een ​​specifieke emotionele toestand met een andere persoon te delen op een manier die jij denkt dat het beste is, of het delen nu gaat om het helpen van anderen of niet. Je kunt heel empathisch zijn en tegelijkertijd opties hebben. Wanneer wordt ‘liefde’ echter verward met empathie? Nou, alleen als iemand alleen aandacht heeft gekregen, die ze dan als “liefde” beschouwen, van anderen omdat ze in financiële moeilijkheden verkeren, beproevingen en verleidingen onder ogen zien, ziek zijn en in het ziekenhuis worden opgenomen of op een of andere manier gestrest zijn.

Ze beschrijven alleen ‘liefde’ voor zichzelf alleen als ze zich in omstandigheden bevinden die uit de hand zijn gelopen en angst op hun schouder is geweest. Helaas kan dit een gedragspatroon in gang zetten waarbij het individu voelt dat dit de enige haalbare manier is om ‘liefde’ van anderen te krijgen. “Liefde” tussen aanhalingstekens betekent duidelijk dat wat wordt ontvangen helemaal geen “liefde” is. Het zijn de gevoelens van empathie en sympathie die het individu bij anderen probeert op te roepen.

Door dit te doen, heeft de persoon die aan anderen denkt, een aangenomen prooi-achtige houding bereikt 10 opzichte van anderen. Doorway dit te doen, lijkt de persoon ongeveer hulpeloos en gelooft hij dat zijn intuition zo is. Bovendien probeert de persoon die aan anderen denkt, omstandigheden te creëren om anderen te laten denken dat hij/zij zich verantwoordelijk voor hen voelt op een manipulerende manier. Ze voelen dat dit belangrijk is omdat ze nog nooit op een andere manier “liefde” hebben ontvangen, dus diep van binnen geloven ze dat ze liefde moeten zijn. Het is ook een belangrijke reden waarom veel relaties mislukken. Dus hoe kan adult males het ‘liefde’-probleem oplossen? Welnu, gentlemen moet erkennen dat het probleem van sympathie voor liefde en sympathie voor empathie bestaat en de wortel ervan moet kennen. Door de wortel van het probleem te kennen, sta je op het punt te weten wie je bent en wat je wilt in het leven.

Je kunt liefde niet verkeerd citeren voor sympathie en sympathie voor liefde. Als je een echte relatie wilt, moet je de noodzaak begrijpen van het omgaan satisfied en omgaan fulfilled sympathie en empathie van je companion, vertrouwelingen, vrienden, familie en leeftijdsgenoten by way of kringen en voor liefde gaan.

Bron: Ernest Kwarteng