Hoe kan een bouwbedrijf zorgen voor de gezondheid van werknemers?

Bouwbedrijven worden het zwaarst getroffen door ongevallen op bouwplaatsen. Het leidt tot een enorm verlies aan productiviteit en inkomsten, naast andere gevaren zoals vervolging en slechte pers. Volgens het HSE-rapport gaan er elk jaar 1,7 miljoen werkdagen en meer dan een miljard pond verloren als gevolg van on-internet site verwondingen en ziekte. Dus de vraag van een miljard pond is: hoe kan een bouwbedrijf zorgen voor de gezondheid van werknemers?

Hier is het antwoord:

1) Neem alleen CSCS-kaarthouders in dienst:

Zorg er in de eerste plaats voor dat elke handelaar een geldige CSCS-kaart bij zich heeft. Als elke vakman weet hoe hij een en ander veilig en gezond kan houden, wordt de helft van uw zorgen uit handen genomen.

2) Zorg voor het gebruik van beschermende kleding:

Zorg ervoor dat alle werknemers relevante beschermende kleding hebben en gebruiken. Helmen beschermen tegen hoofdletsel, slipvaste en geïsoleerde laarzen zijn van vitaal belang om de grote dreiging van vallen en elektrocuties te ontwijken, brillen zorgen voor schadelijk stof en rook, handschoenen houden potentiële schade doorway elektriciteit en giftige chemicaliën tegen, terwijl lichaamsharnassen en veiligheidsnet zijn have to voor mensen die op hoogte werken. Voer routinecontroles uit op tandwielen en vervang de defecte of slecht passende tandwielen. Op deze manier kunt u verwondingen doorway defecte gereedschappen en apparatuurstoringen verminderen.

3) Beveilig opgravingen en greppels:

Instortingen en instortingen zijn grote veiligheidsrisico’s bij opgravingen en loopgraven. Zet steunen en afschermingen op hun plaats en maak een uitweg beschikbaar voor werknemers voor het geval er iemand valt. Omhein al deze web pages – markeer indien nodig gevaarlijk – om willekeurige mensen weg te houden.

4) Maak steigers veiliger om aan te werken:

Zorg ervoor dat steigers worden opgesteld, verplaatst en afgebroken doorway competente vakmensen. Het hebben van een veiligheidsnet, vangrails en kantplanken rond steigers is levensreddend. Zorg er strikt voor dat alle werknemers een lichaamsharnas gebruiken. Wijs een competente persoon/group aan om elke dag voor het start van de werkzaamheden de constructie te controleren en te repareren in geval van schade.

5) Prepare werknemers om chemische gevaren te minimaliseren:

Educate werknemers in hoe ze op de juiste manier fulfilled chemicaliën moeten omgaan en identificeer de bijbehorende risico’s. Elke werknemer moet weten wat hij moet doen in geval van lekkage van chemicaliën of andere dergelijke noodsituaties, zoals wie hij moet waarschuwen en wat hij in de tussentijd moet doen om de schade te beperken. Maak “spill clean up-up kits” voor iedereen beschikbaar en toegankelijk. Plaats een duidelijk waarschuwingsbord op giftige chemicaliën om onopzettelijke schade te voorkomen. Stel een gekwalificeerd persoon/group aan voor onderhoud en dagelijkse veiligheidscontrole.

Alle werknemers hebben het recht om te werken in omgevingen waar de risico’s voor hun gezondheid en veiligheid naar behoren worden beheerst. Volgens de Arbowet ligt de primaire verantwoordelijkheid hiervoor bij de werkgevers. Werkgevers hebben de plicht om fulfilled hun werknemers of hun vertegenwoordigers te overleggen above gezondheids- en veiligheidskwesties. Dus als het niet voor de veiligheid is, neem dan deze stappen om te voorkomen dat u aan de verkeerde kant van de moist komt.

Een veiligere bouwplaats verbetert de productiviteit, omzet en merknaam van het bedrijf en het hebben van 100% op veiligheid geschoolde arbeidskrachten helpt veel bij deze zoektocht.

Een veilig, gezond en productief jaar gewenst!

Bron: Graeme Hick