Waarom heb je een ondernemingsplan nodig?

Arranging is een proces dat nooit eindigt voor alle bedrijven. Het is uiterst belangrijk in de vroege stadia van een onderneming wanneer de ondernemer een voorlopig businessplan moet opstellen.

Er zijn verschillende soorten plannen die deel kunnen uitmaken van elke bedrijfsvoering. Deze omvatten maar zijn niet beperkt tot financiële plannen, marketingplannen, personeelsplannen, productieplannen, verkoopplannen enz. Plannen kunnen van korte of lange termijn zijn of kunnen strategisch of operationeel zijn. Wat het form strategy of de functie ook is, plannen hebben één belangrijk doel om leiding en structuur te bieden aan het administration in een snel veranderende marktomgeving.

Een businessplan daarentegen is een geschreven doc opgesteld door de ondernemer dat alle relevante externe en interne elementen beschrijft die betrokken zijn bij het starten van een nieuwe onderneming. Het is vaak een integratie van functionele plannen zoals advertising and marketing, financiën, productie en human assets. Het behandelt ook de besluitvorming op korte en lange termijn voor de eerste drie jaar van de operatie. Het businessplan, of roadmap, geeft dus antwoord op de strategische vragen: waar sta ik nu? Waar ga ik heen? En hoe kom ik daar? Potentiële investeerders, leveranciers en zelfs klanten zullen een businessplan vragen of eisen.

Hoe ik mijn voorlopige projectvoorstel heb voorbereid

In mijn geval heb ik de volgende uitsplitsingen gevolgd om elke sectie zo kort mogelijk te houden.

1. Achtergrond: in deze sectie heb ik de context van het venture vastgesteld door een beschrijving te geven van het probleem dat het probeert aan te pakken.

2. Condition of the artwork: Ik heb een overzicht gegeven van bestaande en opkomende technologie in het veld, inclusief een beschrijving van rivaliserende technologieën en een vergelijking van de voor- en nadelen van de verschillende opties.

3. Voorstel: Ik heb een overzicht geschreven van het voorgestelde venture en de aanpak, dat wil zeggen de activiteiten die ik ga ondernemen om de projectdoelstellingen te behalen. Leg het onderzoekselement of de nieuwigheidscomponent duidelijk extensive in het voorstel.

4. Consortium: een overzicht van de voorgestelde mankracht en het vaststellen van het vereiste vermogen om het job succesvol uit te voeren (bijvoorbeeld vaardigheden, competenties, enz.)

5. Doelstellingen en resultaten: Identificeer (1) de doelstellingen en (2) de resultaten van het voorgestelde venture.

6. Concurrentievermogen: stel indien van toepassing het concurrentievermogen of de voordelen van de voorgestelde oplossing broad 10 opzichte van andere oplossingen, ongeacht of deze al bestaan ​​of nog worden onderzocht.

7. Kosten: geef een overzicht van de projectkosten (inclusief opstartkosten en werkkapitaalvereisten).

8. Impact: deze sectie moet het volgende bevatten:
l. Markten en toepassingen: identificeer mogelijke toepassingen en markten voor de resultaten van het challenge.

ii. Voordelen en begunstigden: identificeer de begunstigden van de projectresultaten (bijv. de projectdeelnemers, het grote publiek, derden) en de manier waarop zij hiervan zullen profiteren.

iii. Roadmap: geef een indicatie welke verdere stappen, inspanningen, kosten en tijdschema’s nodig zijn voordat tastbare voordelen kunnen worden gerealiseerd uit de deliverables of resultaten van het project (tenzij deze binnen de levensduur van het challenge worden gerealiseerd).

NS. Overloopvoordelen: identificeer eventuele secundaire voordelen van het undertaking (bijv. vergemakkelijken van deelname aan financieringsprogramma’s, verbetering van de rangschikking van Malta, versterking van de reputatie van Malta in een bepaald gebied, enz.)

Een gedetailleerd businessplan opstellen
Stadia van het schrijven van een businessplan zijn: Na de beslissing om in het bedrijfsleven te gaan, voordat het bedrijf wordt gestart en wanneer bijwerken vereist is.

Bedrijfsplannen kunnen worden geschreven voor detailhandel, groothandel, dienstverlenende bedrijven, productiebedrijven en elk ander style bedrijf.

Een businessplan wordt geschreven door het volgende te doen:
Het identificeren van alle vragen die above het bedrijf kunnen worden gesteld.
Bepalen welke verdere informatie nodig is om alle vragen te beantwoorden.
Het verkrijgen van alle benodigde informatie.
Verschillende alternatieven vergelijken
Een beslissing nemen in excess of elke vraag.

Een businessplan moet:
Zorg dat je er goed uitziet
Geef een index op
Geef een samenvatting
Nummer elk exemplaar
Wees ondertekend om te laten zien wie het indient.
Afhankelijk van de aard van het bedrijf.

Een bedrijfsplan moet worden georganiseerd achieved een voorblad, inhoudsopgave, samenvatting, bedrijfsbeschrijving, marketingplan, organisatieplan, operationeel strategy, financieel program en bijlagen.

Het overzicht van een typisch businessplan is als volgt

1. Titel: Haalbaarheidsstudie Verslag more than______________________
In opdracht van_________________________
2. Projectadviseurs
3. Inhoudsopgave:

Managementsamenvatting
Het verslag
project achtergrond
Doel van de studie
Projectbeschrijving en
lening vooruitgang
promotor
Plaats

Markt- en marketingplan
Potentiële klanten
Wedstrijd
Prijzen
Verkooptactieken
Adverteren en promoten
Verdeling.

Technische haalbaarheid en beheersplan:
Fabriek
Machines
overheadkosten
Verpakkings materialen
Grondstoffen Mankracht en arbeidskosten.

Financiële projectie/haalbaarheid:
Overzicht kapitaalvereiste
Financieel program
Geprojecteerde cashflow
Verwachte winst- en verliesrekening
Geprojecteerde balans
Break-even analyse
Bron en toepassing van fondsen

Organisatieplan:
Eigendomsvorm
Identificatie van associates/Hoofdaandeelhouders
Autoriteit van directeuren.
Achtergrond managementteam
Rollen en verantwoordelijkheden van leden van de organisatie

Beoordeling van risico:
Evalueer de zwakte van het bedrijf
Nieuwe technologie
Rampenplannen.

Schema’s:
12 maanden verwachte verkoop
12 maanden verwachte aankoop
Vaste activa en afschrijvingsschema
Winstgevendheid index.

Bedankt voor het lezen

Bron: Sam Ayodeji Sanyaolu