Het bedrijfsmodel is uw winstmotor

Bij het uitbroeden van een idee voor een bedrijf komt veel meer kijken dan alleen inspiratie. Uw ondernemersidee moet ook een strategie bevatten om het idee winstgevend te maken. Die strategie staat bekend als het businessmodel. De functie van een bedrijf is het leveren van producten en/of diensten die klanten helpen bij het oplossen van hun zakelijke of consumentenbehoeften. Bovendien moet uw bedrijf voor u werken en een betrouwbare en idealiter overvloedige inkomstenstroom genereren waaruit u uw jaarinkomen haalt.

Voordat we verder gaan, laten we eerst de betekenissen van het bedrijfsmodel en het bedrijfsplan verduidelijken. Uw businessplan is een document waarin u de missie van uw bedrijf beschrijft: de doelgroepen van klanten de markt en de concurrerende omgeving waarin het zal opereren zijn marketing and advertising-, financiële en operationele plannen en de juridische structuur die het zal krijgen.

Uw bedrijfsmodel zal gedetailleerd beschrijven hoe de onderneming winstgevendheid zal bereiken en behouden. De hoeksteen van een goed bedrijfsmodel is een concurrentieanalyse, waarmee u doelmarkten (klantgroepen) kunt verifiëren en uw concurrentievoordelen kunt vaststellen in aanwezigheid van andere ondernemingen die vergelijkbare producten en diensten aanbieden.

Het belangrijkste ingrediënt van uw concurrentieanalyse is klantkennis, een troef die ik aspirant-ondernemers vaak aanbeveel om te cultiveren. Het verzamelen van informatie is een vitale en voortdurende zakelijke functie. James King, directeur van het New York (staat) Smaller Company Enhancement Center, merkt op: “De kooppatronen van klanten veranderen vrij snel en als u uw klanten niet voor bent, maakt u geen verkopen.”

Naast de selectie van producten en diensten die uw onderneming zal leveren en uw strategieën voor klantenwerving, moeten operationele aspecten, dat wil zeggen het proces waarmee producten of diensten worden vervaardigd of verworven en beschikbaar worden gesteld aan de markt, voldoen aan de vaak wisselende verwachtingen van klanten en om die reden moet een operationele part worden opgenomen in het bedrijfsmodel van uw onderneming.

Als u eenmaal een thought-bedrijfsmodel heeft ontwikkeld, vindt u het wellicht leerzaam om een ​​vertrouwde potentiële klant of een niet-concurrerende vriend van een bedrijfseigenaar te vragen om feedback more than uw voorstel. Het ontdekken en dichten van onmiddellijk voor de hand liggende hiaten is iets dat u wilt doen voordat uw bedrijf operationeel is.

King beveelt aspirant-ondernemers aan: “Ga achieved iemand om de tafel zitten die geen gevestigde belangen heeft en vraag die persoon om gaten in je model te prikken. Als ze goed werk leveren, ben je beter voorbereid op elke eventualiteit. Hoe meer risico dat u kunt elimineren, hoe groter de kans dat u succesvol zult zijn.”

Het wordt aangeraden om het bedrijfsplan en het bedrijfsmodel om de paar jaar opnieuw te bekijken, of in ieder geval wanneer veranderingen in uw branche, lokale bedrijfsomgeving of technologie van invloed kunnen zijn op uw verkoopinkomsten of hoe u zaken doet. Deze praktijk geeft u ook het voordeel dat u uw prognoses kunt herzien met betrekking tot verwachte compared to werkelijke doelklanten en dat u de preparing voor groei en uitbreiding kunt verfijnen, terwijl u strategieën ontwikkelt voor duurzaam zakelijk succes.

Bedankt voor het lezen,

Kim

Bron: Kim L. Clark