Goedaardige tumor

Goedaardige tumor: goedaardige kanker

Zoals u misschien al zult weten, is kanker onder te verdelen in goedaardige en kwaadaardige kanker. In dit artikel zal het uitsluitend gaan over een goedaardige tumor, ofwel goedaardige kanker. De goedaardige vorm van kanker is vrijwel niet levensbedreigend, enkele uitzonderingen daargelaten.

Een goedaardige tumor is dus in principe niet levensbedreigend. Eventuele schadelijke gevolgen worden voornamelijk door druk op de omgeving veroorzaakt. Toch is het mogelijk dat deze aanleiding geeft tot het overlijden van een patiënt en wel door zijn locatie.

Bevindt de goedaardige tumor zich in de buurt van een vitaal orgaan of zelfs in dat orgaan zelf, dan kan dit ernstige gevolgen hebben. Een voorbeeld hiervan is een goedaardige tumor in de schedel. Uitgroei zal, ten gevolge van de geringe expansiemogelijkheden, aanleiding geven tot een verhoogde druk in de schedel met het gevaar van inklemming, wat snel tot de dood kan leiden. Een ander voorbeeld is een goedaardige tumor in het hart: verstoring van de klepwerking kan acuut leiden tot ernstige functiestoornissen die de dood tot gevolg kunnen hebben.

Ook hebben sommige goedaardige tumoren de eigenaardigheid in tweede instantie te veranderen in een kwaadaardige tumor. Poliepen en papillomen staan hierom bekend.

Oorzaken

Hoe een goedaardige tumor ontstaat, is in de meeste gevallen onbekend. Soms ligt er een virus aan ten grondslag (wrat), wat in die gevallen ook besmettelijk kan zijn. Soms is er sprake van chronische ontstekingen zoals bij een neuspoliep. Andere poliepen zijn erfelijk bepaald (bijvoorbeeld darmpoliepen of polyposis coli). Adenomata en cysten (een cyste is een afgegrensde holte gevuld met vloeistof of een weke inhoud) kunnen door hormonale invloeden ontstaan.

Diagnostiek

De diagnose van een goedaardige tumor wordt gesteld op grond van klinische bevindingen en zo nodig vindt bevestiging plaats met behulp van microscopisch onderzoek van een via een biopsie verkregen stukje weefsel. Een biopsie is een onderzoek waarbij een stukje van de tumor uit het lichaam verwijderd wordt, zodat het onder de microscoop bekeken kan worden. Soms zijn andere, specifieke onderzoeksmethoden nodig om tot een juiste diagnose te komen.

Bij een goedaardige tumor is, onder de microscoop, abnormaal (tumor)weefsel te zien, maar het is een rustig beeld. Er zijn weinig celdelingen, ze zien er normaal uit. Je kunt heel goed herleiden van welk weefsel de cellen zijn uitgegaan.

Behandeling

Ondanks het feit dat je met een goedaardige tumor oud kunt worden, is het soms toch wenselijk om tot behandeling over te gaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer van de tumor mechanische bezwaren worden ondervonden, of als de expansiemogelijkheden beperkt zijn. Ook geeft men er de voorkeur aan om tumoren die neigen tot maligne transformatie te verwijderen en niet af te wachten tot het inderdaad kwaadaardig gesignaleerd is. De behandeling van een goedaardige tumor is chirurgisch, een eventueel kapsel moet mee verwijderd worden, dan volgt er ook geen recidief.

Er bestaat een speciale website waar u meer informatie vindt over kanker en tumoren, namelijk: www.tegenkanker.be.