Geestelijke gezondheid bestrijden en COVID-immuun worden – drie overtuigende teksten

Als mentaal welzijn gezond, maximaal en spiritueel moet floreren, achieved name depressie tijdens COVID, dan moeten onze mentale paradigma’s worden aangepast om diepere niveaus van pure mentale stilte op te nemen: bewustzijn dat ziektevrij bewustzijn en zuiverende transcendentie mogelijk maakt.

De mensheid is verder geëvolueerd dan ‘copy en paste’ religieuze geloofssystemen, nu vervangen door volwassen onafhankelijk denken – geïntegreerde zielen die functioneren door spiritueel ontwikkelde intellecten – een niveau van kosmisch bewustzijn waardoor het hart ‘ziet’, intuïtief aanvoelt [Reality] voorbij onwaarheid.

Maar hier moeten we voorzichtig zijn, want hoewel het opgeven van de formele religie — om welke reden dan ook — een persoonlijke keuze is, is het verlaten van God geen keuze, zelfs niet als we denken dat we van het schip zijn gesprongen God verlaten is niet mogelijk vanwege de evolutie en de ontelbare natuurwetten.

Evolutie is een door God aangewezen proces – het transcendente dat de natuurwetten heeft geschapen. Deze transcendente kracht, doorway middel van evolutie, blijft in ieder van ons werken, leidend naar meer volwassen percepties van innerlijke Werkelijkheid als gescheiden van uiterlijke programmering. Met andere woorden, ondanks de ‘beslissing’ van misschien om de formele religie te verlaten, werkt God-Pressure, door evolutie, onophoudelijk BINNEN iedereen voor de hereniging van de menselijke ziel terug naar God — terug naar de Bron ALS Geest Ziel. Meer around evolutie verderop.

Zelftranscendentie – intuïtief het heilige

Het coronavirus heeft velen intuïtief achtergelaten voor Heilige Immanentie binnenin: zelftranscendentie in het verslaan van COVID fulfilled natuurlijke of spirituele middelen. Intuïtie staat voor goddelijke reactie op actie, op wat we praktisch kunnen doen satisfied betrekking tot COVID en geestelijke gezondheid.

Meer dan ooit is er wereldwijd behoefte aan het ontstaan ​​van spiritueel leiderschapsbegrip. In deze context, op individueel niveau, heeft het Heilige in jou JOU nodig om Zuivere Denkruimte te creëren in onze eigen mentale omgeving en daardoor het zelf-immuun bewustzijn te laten groeien: groei een gezondheids-uitstralende stilte waarbij antilichamen snel naar voren komen bij het vestigen, niet alleen een virus-vrij bewustzijn in de toekomst, maar volledige positieve geestelijke gezondheid op natuurlijke wijze. Voor dit resultaat betekent zelftranscendentie eenvoudigweg boven onze wereldse zaken – en het bijbehorende bewustzijn – in meditatie uitstijgen.

Op praktisch niveau houdt de verschuiving van menselijk bewustzijn naar Heilig bewustzijn – naar zelftranscendentie – alleen het afstemmen van ons mentale kompas naar binnen in op het rijk van transcendentaal bewustzijn in meditatie.

Het vestigen van transcendentaal bewustzijn zal uiteindelijk zegevieren in het verslaan van COVID, de aankondiging van de spirituele-onderhoudsbenadering om mentale / fysieke gezondheid in ons eigen leven te voltooien, en wereldwijd vooruit te gaan.

Bij het vestigen van transcendentaal bewustzijn zijn esoterische geschriften ongetwijfeld het betrouwbare middel om transcendentaal bewustzijn te ontwikkelen, waardoor de in de dierlijke geest geboren standaard verandering kan ondergaan – alchemie van het basisniveau ‘DE-pressed’ bewustzijn om gelukzalig of, transcendent te functioneren in ‘EX- het bewustzijn gedrukt. Dus bij het verlichten van symptomen van mentale lage energie of stemmingswisselingen, ligt het geheim in de uitdrukking van gelukzaligheidsbewustzijn.

Laten we bij het uitbreiden van dit thema above geestelijke gezondheid drie cruciale geschriften ontcijferen die direct van invloed zijn op dergelijke zaken, as well as het oplossen van deze pandemie doorway natuurlijke zelf-immuunmiddelen.

Lucas 9-58 zegt:

‘Vogels hebben nesten, vossen hebben holen, maar de Mensenzoon kan nergens gaan liggen en rusten’.

Deze zwaar gecodeerde zin is duidelijk niet bedoeld voor letterlijke oppervlakkige interpretatie. Tenzij deze oude woorden esoterisch worden begrepen, gaat hun verborgen voordeel – van het opbouwen van mentale gezondheid en COVID-veerkracht natuurlijk – op praktisch niveau verloren.

‘Vogels’ symboliseren hier Genesis ‘vogel van de lucht’, ze vertegenwoordigen denkpatronen van de lagere natuur: niet-ziel dienende denkwijzen die zich hebben ‘genesteld’ in de diepere geest, in het onderbewuste.

‘Vossen’ symboliseren sluwheid, verdeeldheid, egoïsme, dus, omdat ze niet willen worden blootgesteld, verbergen ze zich op veilige plaatsen – in vossenholen – om detectie af te leiden.

Zo hebben de ‘vogels’ – de lagere gedachte-natuur – ‘vossengaten’ gebouwd in de diepere geest van waaruit negativiteit en lage mentale energie kunnen worden verspreid.

Wat is ‘mensenzoon’ in relatie tot ‘vogels’ en ‘vossen’?

Lucas 9-57 zegt het:

“Terwijl ze hun weg vervolgden, zei een male tegen Jezus: Ik zal je volgen waar je ook gaat”.

De bijbelse Jezus ‘volgen’ betekent het repliceren van de symboliek waarvoor de titel ‘Jezus’ staat, namelijk Perfect of Ideal Soul. Fulfilled andere woorden, Jezus vertegenwoordigt Volmaakte GEEST, het spiritueel Verlichte bewustzijn – het doorway God gegeven Potentieel in ieder van ons.

De male in dit geschrift is symboliek voor ‘zoon des mensen’, ‘zoon’ betekent nakomelingen van de lagere natuur van de geest – ‘man’ symboliseert de geest.

Dus, aangezien goddelijke status zichzelf alleen door zichzelf kan kennen, onthult de bijbelse Jezus dat de mens (het menselijke denken) Jezus niet kan ‘volgen’, [Enlightened mind] ALS ‘mensenzoon’ in het koninkrijk van gezondheid, geluk en gelukzaligheidsbewustzijn, dat zo’n lagere gemoedstoestand niet verenigbaar is fulfilled goddelijk bewustzijn.

‘Mensenzoon’ vertegenwoordigt een onderbewuste wet van de lagere geest en zijn niet-spirituele dynamiek, inclusief onwetendheid around de bron van mentale / fysieke gezondheid en COVID-immuniteit.

‘Mensenzoon’ is symboliek voor overgedragen programmering uit vorige levens waarvan conditionering geworteld is in dualiteitbewustzijn, in tegenstellingen zoals goed-slecht, haat-liefde, graag-afkeer, mogelijk-onmogelijk, inclusief negatieve of depressieve houdingen ten aanzien van genezing , gezondheid en geluk.

Zonder het vermogen om spiritueel of liefdevol satisfied elkaar om te gaan, erkent de lagere natuur in principe alleen slechte gezondheid en negativiteit in tegenstelling tot Onveranderlijke Waarheid – innerlijke genezing, medelevend, transformerend welzijn en expressie van liefdesbewustzijn.

Dus de reden dat ‘mensenzoon’ nergens kan rusten of liggen, is omdat het niet mogelijk is om dat te doen: niet haalbaar voor de lagere natuur om tegelijkertijd in puur bewustzijn te rusten.

Involutie — Evolutie in relatie tot ‘Mensenzoon’

De mensheid bestaat voor eeuwig in cycli van involutie/evolutie: de geest daalt – involutie – af in de materie, vormt het fysieke lichaam en markeert het start van ‘evolutie’, het proces terug naar heelheid. In deze context arriveert de menselijke ziel bij de geboorte met een niet-spiritueel ontwikkeld intellect, moreover vijf zintuigen van waarneming die zijn ingesteld op dierlijke standaard. We komen hier met het aanvankelijke vermogen om alleen in vleselijk zintuiglijk bewustzijn te ervaren, het involutieniveau WAARdoor we evolueren en ascenderen ALS hoger bewustzijn.

Aanvankelijk uitgerust om te ervaren doorway een dierlijke standaard van waarneming, worden we geboren achieved een niet-onderscheidend intellect dat de ‘realiteit’ interpreteert doorway middel van geconditioneerd bewustzijn. Dus, zoals de metamorfose van een rups en een vlinder, het evolueren van deze cocon van de zoon van de sterfelijke mens tot het eeuwige bewustzijn van de Zoon van God en verder, is het doel van ons leven op aarde. Doorway deze schijnbaar onmogelijke vleselijke/cocon-involutie, worden mensen getransformeerd van ‘mensenzoon’ tot Engelachtige Zoon van God, waardoor de zielevolutie verder gaat naar hogere staten van Geestelijk bewustzijn.

Vanuit het involutie/evolutie perspectief kunnen we zien dat de mens ook satisfied een niet volledig ontwikkeld immuunsysteem naar de aarde moet komen.

In de context van het ontwikkelen van zelfimmuniteit – van het op natuurlijke wijze verslaan van COVID – is meditatie zonder twijfel de sleutel en essentieel.

Het negeren van het verlangen van de ziel naar spirituele evolutie en optimale mentale gezondheid is de oorzaak van bijna al het menselijke mentale lijden, lijden dat zijn oorsprong vindt in resterende chronische worry en gebrek aan hogere zelfexpressie.

Totdat we bewust ontwaken uit deze involutieslaap, blijft de menselijke ziel onder de onbewuste wet, en handhaaft aldus de ‘mensenzoon’-standaard voor eeuwig: geconditioneerd intellect zonder vermogen tot spiritueel onderscheidingsvermogen, zonder vastberaden mentaal bewustzijn. Dus geen plaats die de geest zal geven wat hij intuïtief zoekt, die van eeuwig gelukzaligheidsbewustzijn nu.

Meditatie en het immuunsysteem

Worry brengt het immuunsysteem in gevaar, terwijl meditatie – door hogere niveaus van antilichamen te produceren om te reageren op en mogelijke virale aanvallen te voorkomen – immuniteit produceert. Daarom, door het tot stand brengen van transcendentaal bewustzijn en een stressvrije fysiologie, maakt regelmatige dagelijkse meditatie rijpe T-cellen, lymfocyten of antilichamen vrij uit de thymusklier om zich te verdedigen tegen invasie van vreemd antigeen.

Meditatie onderbreekt de oorzaakcyclus van mentale ziekte en stemmingswisselingen. In deze context is het omzeilen van ‘het transcendente huidige moment’ in meditatie een kostbare onoplettendheid op het gebied van de geestelijke gezondheid.

De realiteit is dat mentaal welzijn al binnenin bestaat als potentieel gelukzaligheidsbewustzijn – dat alleen infusie in de geest nodig heeft. Door resterende onbewuste worry op te lossen, breidt meditatie het bewuste vermogen van de geest uit om de steeds dieper wordende, gelukzalige stilte te weerstaan.

Mindcentrische disciplines zoals yoga en mantra-meditatie zijn van onschatbare waarde bij het tot stand brengen van mentale stabiliteit, hersencoherentie en het vermogen tot volledige concentratie. Concentratie is dus een UITKOMST van meditatie en geen vereiste voor de beoefening ervan.

Meditatie is zittende yoga die bekend staat als raja (koninklijke) yoga (eenheid). In deze context zou stil innerlijk horen van het heilige geluid AUM een uitstekende geluidstrilling zijn voor mantra-meditatie en mentale stimulatie.

Jezus zei:: Nadat Judas (mensenzoon / lager moi) was vertrokken (toen de vos werd ontmaskerd):

“Nu wordt Gods heerlijkheid door hem geopenbaard” Lukas 13-31

Bijbelse vertaling: wanneer de ‘mensenzoon’-standaard wordt overgegeven in meditatie, stijgt de hogere geest (‘hem’) op naar de ‘Zoon van God’ — gewekt tot het heilige binnenin. ‘Zoon van God’ is een bijbelse titel die wordt gegeven aan zielen die, door middel van innerlijke meditatieve middelen, Goliath – ‘mensenzoon’ van binnen – hebben overwonnen – en daarmee verlossing, redding of transcendentie van de menselijke ziel tot transcendentaal eeuwig bewustzijn.

Dus het Licht dat de duisternis van de ‘mensenzoon’ verdrijft – depressief bewustzijn – vestigt gemakkelijk gelukzaligheid-geestelijk gezondheidsbewustzijn, inclusief natuurlijke immuniteit tegen COVID.

https://www.amazon.co.united kingdom/s?k=The+Complete+Key+by+Raymond+Phelan&ref=nb_sb_noss

https://ezinearticles.com/?Transcendence-and-Meditation—Important-to-Defeating-Coronavirus-By natural means&id=10462129

Artikelbron: https://EzineArticles.com/pro/Raymond_Patrick_Phelan/2115926

Bron: Raymond Patrick Phelan