Epilepsie hond herkennen

Epilepsie hond: een storing in de hersenen

Epilepsie hond is een aandoening die optreedt wanneer er in de hersenen van de hond een stoornis gebeurt.

Vlak voor deze storing krijgen de hersenen van de hond een overvloed van prikkels, die een soort van kortsluiting veroorzaken.

Wanneer deze kortsluiting plaatsvindt, heeft uw hond een epileptische aanval.

Bij epilepsie hond kunnen er twee mogelijke oorzaken zijn, namelijk:

 • Aanvallen die ontstaan via een aanleiding (bijvoorbeeld een leveraandoening)
 • Aanvallen die ontstaan zonder een aanleiding (te veel prikkels in de hersenen)

Epilepsie hond: behandeling

Als uw hond aan epilepsie lijdt, zal de dierenarts de hond uitgebreid onderzoeken en bloedonderzoek uitvoeren om de oorzaak van de epileptische aanval op te sporen. Wanneer uw geliefde viervoeter een epileptische aanval heeft, zal het dier geen pijn hebben en heeft de hond er geen enkel idee van dat hij een epilepsie aanval kreeg. In dit geval weet de hond dus niet dat hij een aanval kreeg. De aanvallen herhalen zich onvoorspelbaar. Als hij een epileptische aanval heeft gehad, kan die direct opgevolgd worden door een tweede aanval, maar die kan ook dagen, weken of zelfs jaren later pas om de hoek komen kijken.

Epilepsie hond: hoe herkennen?

Omdat een epileptische aanval zich op vele manieren kan tonen, is het moeilijk in te schatten of uw hond een epileptische aanval ondergaat of dat er iets anders aan de hand is.

Epilepsie hond: voortekenen

Een aanval kan zich tonen door een enkel wegdraaien van de ogen, maar kan er ook voor zorgen dat de hond ligt te schokken en te schuimbekken op de grond. Voortekenen van een epileptische aanval bij honden kunnen zijn:

 • Onrustig zijn
 • Nerveus zijn
 • Zich gaan verbergen
 • Vragen om (meer) aandacht
 • Janken
 • Overvloedig speekselverlies
 • Spiertrekkingen

Epilepsie hond: symptomen tijdens de aanval

Wanneer de hond een epilepsie aanval krijgt, kan dit gemerkt worden door de volgende punten:

 • De aanval duurt eventjes (bijvoorbeeld een paar seconden of minuten)
 • Tijdens de aanval kan de hond overmatig speeksel verliezen
 • De hond kan gaan kwijlen
 • Schuimbekken
 • De hond reageert niet op geroep
 • De hond zal niet reageren wanneer hij geaaid wordt (tip: laat de hond tijdens de aanval zoveel mogelijk met rust)
 • Het bewustzijn is verminderd of geheel afwezig (hij is bewusteloos)
 • De hond heeft hevige kramp aan de spieren
 • De hond maakt fietsbewegingen
 • De hond klappert met zijn tanden
 • De hond bijt
 • Gehele verslapping van de spieren

Epilepsie hond: herkennen na de aanval

Wanneer de epileptische aanval afgelopen is, merkt u dit hieraan:

 • De hond is van slag
 • De hond is rusteloos
 • De hond reageert vertraagd
 • De hond heeft de neiging om te gaan eten en/of drinken

Epilepsie hond: belangrijk!

De hierboven genoemde punten hoeven niet allemaal voor te komen bij uw hond, maar uw hond kan ook last hebben van één enkel kenmerk van een epileptische aanval. Wanneer u vermoedt dat uw hond een epileptische aanval krijgt of heeft, dient u de hond goed in de gaten te houden en waarschuw altijd een dierenarts.

Kijk voor meer informatie ook op http://www.epilepsiebijhonden.nl/.