Liefde is de mooiste realiteit van deze wereld. Het doordringt de wereld als God. Het is het moeilijkst om liefde te “definiëren”, maar het gemakkelijkst om te “weten”. We weten allemaal wat liefde is. Zelfs een dier weet wat liefde is. Liefde is daarom de zaak van realisatie en de kennis van de liefde is kennis van het universum. St. Kabir, de beroemde soefi-dichter zei:

Veel mensen stierven tijdens het lezen van de Schrift,
Toch slaagden ze er niet in om wijs te worden,
Iemand die de betekenis van “Liefde” begreep,
Is de enige person die wijs is.

Liefde is daarom niet alleen een emotie, maar ook de meest diepgaande kennis die een mens kan verwachten te kennen. Als we eenmaal liefde kennen, blijft niets anders onbekend. Toch is er niets mysterieus of ingewikkelds aan liefde, aangezien zelfs de meest onschuldige persoon het ‘kent’ zonder ook maar een enkel boek te lezen.

De kennis van liefde vereist niet alleen de toepassing van de geest, maar ook het hart, de ziel en de intuïtie.

De complexiteit van liefde is te wijten aan het feit dat liefde meerdere dimensies heeft. Het is als een levend wezen dat uit vele lichaamsdelen bestaat. Deze ledematen zijn zodanig met elkaar verbonden dat ze elkaar aanvullen. Ze zijn allemaal belangrijk en integraal onderdeel van het wezen als een persoon kreupel wordt, zelfs als een deel van het lichaam verdwijnt.

DE ZEVEN DIMENSIES

Liefde manifesteert zich in zeven verschillende vormen. Het is als een witte lichtstraal die het spectrum van zeven kleuren verbergt. Als er zelfs maar één kleur ontbreekt, is liefde onvolledig. Deze zeven dimensies worden als volgt beschreven.

1. Liefde is sensueel

De meest primaire dimensie van liefde is het lichaam dat leidt tot de bevrediging van de zintuigen. Je kunt niet van iemand houden die niet kan worden gezien of ingebeeld. Sensuele liefde is zo belangrijk in de liefde dat mensen het woord ‘liefde’ vaak doorway elkaar gebruiken met ‘lust’, dat seksuele bevrediging zoekt. Hoewel lust doorway velen wordt beschouwd als de laagste manifestatie van liefde, is sensualiteit toch een noodzakelijk ingrediënt in liefde. Soefi’s ontwikkelden bijvoorbeeld hun liefde voor God door middel van sensualiteit. Ze stelden zich God voor als male (of vrouw) en zichzelf als hun geliefde. De wortel van afgoderij ligt ook in de behoefte van de man om een ​​emotionele en sensuele gehechtheid aan God te ontwikkelen. De religies die de fysieke dimensies van liefde negeerden, maakten hun volgelingen vaak harteloos en meedogenloos. De mensen die de fysieke dimensie van liefde negeerden, slagen er vaak helemaal niet in om liefde in hun leven te vinden.

2. Liefde is mededogen

Aristoteles zei: “Liefde is samengesteld uit een enkele ziel die twee lichamen bewoont.” Het is misschien wel de eenvoudigste definitie van liefde. Wanneer een persoon van een andere persoon houdt, deelt hij de pijn en het geluk van de persoon alsof ze dezelfde ziel delen. Dit wordt mededogen genoemd en wordt gedefinieerd als “een diep besef van en sympathie voor het lijden van een ander”. Een moeder die van haar sort houdt, kan de pijn van haar type niet verdragen en zelfs haar eigen leven niet geven, als dat helpt om de pijn van haar form te verminderen. Vaak voelen mensen zich bezitterig over hun liefde omdat ze pijn bij hun geliefde willen vermijden.

3. Liefde is zorg

Liefde is niet alleen een emotie die de mensen verbindt. Als je van een persoon houdt, doe je er alles aan om je geliefde gelukkig te maken, want in haar geluk ligt jouw geluk. Het onderscheid van lichamen verdwijnt voor de verliefde mensen. Liefde zonder actie heeft geen betekenis, zoals geïllustreerd in dit prachtige gedicht “Which Beloved Best?” door Pleasure Allison.

“Ik hou van je. Moeder,” zei kleine John
Toen, zijn werk vergetend, ging zijn pet op,
En hij was op weg naar de tuinschommel,
En liet haar het h2o en hout brengen.
“Ik hou van je moeder,” zei Rosy Nell-
“Ik hou meer van je dan tongen kunnen vertellen”
Toen plaagde en pruilde ze de halve dag,
Tot haar moeder zich verheugde toen ze ging spelen.
“Ik hou van je moeder,” zei kleine Fan
“Vandaag zal ik je helpen alles wat ik kan
Wat ben ik blij dat faculty het niet volhoudt!”
Dus wiegde ze de toddler tot hij in slaap viel.
Toen, zachtjes stappend, pakte ze de bezem,
En veegde de vloer en ruimde de kamer op
De hele dag druk en gelukkig was ze,
Behulpzaam en blij als een variety kan zijn.
“Ik hou van je moeder,” zeiden ze opnieuw,
Drie kleine kinderen die naar bed gaan
Hoe denk je dat die moeder geraden heeft?
Wie van hen hield echt het meest van haar?

Als liefde niet leidt tot positieve zorgzaamheid, kan het geen liefde zijn. Het is om deze reden dat alle religies de volgelingen vroegen om liefdadigheidswerk te doen ten behoeve van de armen, omdat alleen door positieve actie God tevreden kan zijn en liefde tot God wordt gemanifesteerd.

4. Liefde is delen

Liefde is niet alleen het delen van de ziel, maar ook het delen van de wereldse dingen. Een gezin is een typische liefdeseenheid waar iedereen alles achieved anderen deelt. Ze delen het huis, hun bezittingen, hun meubels en alles wat er in huis is. Alles is van iedereen in de familie. Het onderscheid tussen mij en zij verdwijnt voor de verliefde mensen. Als je niet bereid bent om je meest waardevolle ding met je geliefde te delen, houd je zeker niet van die persoon. Een guy die van God houdt, houdt altijd rekening fulfilled alles wat God toebehoort. Daarom zou hij geen gehechtheid hebben aan een van de materiële goederen. Hij aarzelt daarom niet om zijn goederen aan anderen te geven. Iemand die rijkdom vergaart of gehecht blijft aan de rijkdom kan niet liefhebben. Evenzo houdt iemand die zijn rijkdom niet wil delen met de mensen van wie hij houdt in werkelijkheid niet van.

5. Liefde is vertrouwen

Vertrouwen is het belangrijkste in de liefde. Hoe kun je iemand wantrouwen die je eigen ziel deelt? Wanneer vertrouwen ontbreekt, kan liefde niet standhouden. Als u liefheeft, stelt u uw volledige vertrouwen in uw geloof. Zonder vertrouwen is liefde niet mogelijk, want vertrouwen is de check van liefde. Het is gemakkelijk om te zeggen dat je van iemand houdt of om te zeggen dat je als twee lichamen en één ziel bent. Toch is het niet gemakkelijk om je geliefde volledig te vertrouwen. Wanneer een male God liefheeft, stelt hij volledig vertrouwen in God, dat geloof wordt genoemd. Als je van je type houdt, vertrouw je hem volledig. Het belang van vertrouwen in liefde wordt prachtig gezegd in het gedicht “Rely on” van Malcolm Coleman

Breekbaar als een lelie,
het verstevigt relaties.
Zonder dat kan er geen betekenis zijn
naar de woorden, “Ik hou van jou”,
zonder dat mislukken alle dingen,
en het geluk wordt uitgehold.

Zoals de bomen in de herfst
hun bladeren verliezen,
dus ik verlies het leven
als ik het vertrouw ben ik het niet.
Ik moet worden vertrouwd,
want vertrouwen bouwt hoop en liefde op.

Vertrouwen brengt alles fulfilled zich mee
een heelheid die subliem is,
en wat niet te verklaren is.
Mijn hele ziel schreeuwt van angst
als ik niet geloofd wordt.
Als ik niet te vertrouwen ben,
wat kan ik doen?

6. Liefde is Eerbied

De materiële wereld heeft hiërarchieën gecreëerd omdat elk materieel ding een commence en een einde heeft en alles meetbaar is. Daarom is alles groter of kleiner dan andere in een meetbaar criterium. De ziel is echter eeuwig en heeft geen start off of einde. We respecteren vaak de mensen die of ouder of beter geïnformeerd zijn dan wij in de wereld. Toch zijn alle mensen geestelijk hetzelfde, aangezien iedereen dezelfde ziel heeft. Toch wordt elke ziel in deze wereld gemanifesteerd als een ander wezen. Omdat iedereen is ontworpen satisfied een ander doel, is iedereen in een bepaald opzicht superieur aan anderen. Een jong form is in veel opzichten superieur aan een volwassene. Jezus leerde,

“Tenzij u zich bekeert en als kleine kinderen wordt, zult u in geen geval het koninkrijk der hemelen binnengaan” (Matteüs 18:3).

Dus als je van iemand houdt, respecteer je hem of haar ook voor wat hij of zij is. In India begroeten twee mensen elkaar door te bellen en hun hand te vouwen en het woord “Namaste” te noemen. Het woord Namaste bestaat uit twee Sanskrietwoorden – namah + te – wat betekent “Ik buig voor dat (goddelijkheid of ziel) dat inherent is aan jou.”

Als je van je form houdt, respecteer je hem als persoon om wat hij is, aangezien je veel goede eigenschappen in het variety ziet die gerespecteerd moeten worden. Als u een ander niet respecteert, betekent dit eenvoudig dat u die persoon in geen enkel opzicht beter vindt dan u. Hoe kun je van zo’n persoon houden die in elk opzicht inferieur is aan jou?

De eerbied in de hoogste vorm neemt de vorm aan van aanbidding. Mensen die God liefhebben, aanbidden daarom God omdat ze God beschouwen als de hoogste vorm van de Ziel die in alle opzichten de Allerhoogste is.

7. Liefde is vriendschap

Als de zielen van de geliefden één zijn, hoe kan hun geest dan anders zijn? Het delen van geest of gedachte wordt vriendschap genoemd. Aristoteles zei,

“Zonder vrienden zou niemand ervoor kiezen om te leven, hoewel hij alle andere goederen had.”

Vriendschap is een andere belangrijke dimensie van liefde. Net zoals men op vrienden kan vertrouwen in het uur van nood, zo is het ook met liefde. Liefde is niet duurzaam zonder de ontmoeting van de geest. Zelfs een religieus persoon die van God houdt, ontwikkelt in feite een soort vriendschap satisfied God. Hij kan met God communiceren en Zijn gedachten begrijpen. Een person die verliefd is op zijn geliefde kent moeiteloos haar gedachten. Als je van je sort houdt, ben je ook zijn of haar beste vriend. Als je fulfilled een kind praat, gebruik je automatisch zijn taal, stijl en taal om te communiceren. Je speelt fulfilled hem als een type. Vriendschap transformeert je van een volwassene in een type. De kinderen die van hun ouders houden, zijn nooit onder de indruk van hun grootsheid of gemeenheid, aangezien ze hen op hetzelfde niveau als zijzelf vinden. Zo is er altijd vriendschap tussen mensen die liefhebben.

Wat is liefde zonder alle dimensies?

De meeste mensen maken een fout in hun begrip van liefde. Een male en een vrouw denken misschien dat liefde niets anders is dan fysieke aantrekkingskracht. Maar zulke liefde houdt niet stand tenzij ze compleet is achieved haar hele dimensie. Daarom duurt de liefde die gebaseerd is op louter fysieke aantrekkingskracht niet lang, tenzij ze gevuld is met mededogen, regard, vertrouwen, zorgzaamheid, delen en vriendschap. Liefde tot God is geen uitzondering. God kan niet worden gevonden doorway alleen maar te bidden of de rituelen te volgen. Adult males moet ook mededogen met God hebben en vriendschap achieved Hem ontwikkelen door Zijn geest te kennen. Een liefhebber van God moet Zijn scheppingen verzorgen en delen doorway liefdadigheid te doen en goed te doen voor andere mensen in de wereld die allemaal kinderen van God zijn. Liefde wordt daarom terecht beschreven als de grootste kennis van de wereld, omdat het zowel het middel als het doel is van alles wat je wilt leren, voelen en weten.

Bron: Dr Awdhesh Singh