De vier eigenschappen van zeer effectieve relaties

Zeer effectief zijn in een relatie vereist bepaalde kwaliteiten in een persoon.

De Schrift instrueert, zoals in 1 Petrus 4:8 om “elkaar diep lief te hebben, omdat liefde een veelvoud van zonden bedekt”. De Bijbel staat vol fulfilled beschrijvingen en lessen van liefde, maar waarom blijven mensen falen?

Dr. Norman Vincent Peale zei ooit dat relaties mislukken vanwege “egoïsme” en “onvolwassenheid”, wat verklaart waarom zoveel huwelijken eindigen in een scheiding.

Echtparen hebben de neiging om jong te trouwen, en voordat ze de kans hebben zichzelf te leren kennen en veel levenslessen te leren in excess of eigenwaarde, liefde en relaties.

Gedurende een periode van zevenentwintig jaar van therapeutisch werk fulfilled individuen en koppels, kijkend naar sommigen falen en anderen slagen, werd een factoranalyse berekend, waarbij werd geprobeerd te begrijpen wat de kenmerken en gedragingen of “gewoonten” waren van mensen die zeer effectief waren in hun verhoudingen.

Deze gewoonten zijn aangeleerde gedragspatronen van ouders of eerstelijnszorgverleners naarmate kinderen opgroeien. De meeste individuen voeren een onbewuste “re-enactment” uit van wat door anderen wordt waargenomen om hen als volwassenen in hun huidige relaties te repliceren.

Er zijn vier basisgewoonten die een persoon moet laten zien om succesvol te zijn in relaties.

De eerste gewoonte is vrijgevigheid.

Vrijgevige individuen leren en tonen vriendelijkheid, consideratie, attentheid en beleefdheid jegens anderen. Ze kennen liefde ook als een houding, denkend aan het welzijn van anderen, zoals Christus ons leerde in Mattheüs 19:19 “je naaste liefhebben als jezelf”. Liefde is ook een gedrag het is wat we doen.

Vrijgevige mensen begrijpen dat liefde offers vereist voor anderen. Het grootste voorbeeld hiervan wordt aangegeven in Johannes 3:16, toen God Zijn zoon offerde, zodat we het eeuwige leven mogen kennen.

Degenen die de gewoonte van vrijgevigheid bezitten, weten ook hoe te vergeven. Ze begrijpen dat het loslaten van haat, wrok en woede betekent dat je vrij bent van het kwaad.

De tweede gewoonte is volwassenheid.

Naarmate individuen zich in de loop van de tijd ontwikkelen, worden ze volwassener wanneer ze leren om zelfbewust te zijn. Als deze eigenschap ontbreekt, weet iemand niet hoe hij anderen beïnvloedt.

Zelfdiscipline is een ander onderdeel van volwassenheid. Een volwassene moet in staat zijn om aan de eisen van de werkelijkheid te voldoen om op zijn of haar hoogste niveau te kunnen functioneren, en ook om te voldoen aan de verwachtingen van degenen die ervan afhankelijk zijn.

In een gezonde relatie zal een volwassen persoon ook verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen acties. De eerste reactie die iemand in een bepaalde situatie geeft, is zich af te vragen: “Wat heb ik gedaan om bij te dragen aan dit probleem?”.

Oudere mensen zijn geduldige mensen. Ze begrijpen dat het vermogen om vertraagde bevrediging te ondergaan, is om het ware doel van tijd te kennen, en dat wil zeggen, zodat niet alles tegelijk hoeft te gebeuren.

De derde gewoonte is Vertrouwen.

Vertrouwen hebben in anderen en betrouwbaar zijn is een essentieel onderdeel van een gezonde relatie.

Een persoon moet niet alleen op zichzelf vertrouwen, maar moet ook onderscheidend zijn in het weten hoe hij anderen kan vertrouwen. Het belangrijkste is dat vertrouwen in God ons in staat stelt om comfortabel in deze wereld te leven. Psalm 28:7-8 suggereert dat vertrouwen op de Heer vrede in het hart brengt.

Vertrouwen vereist niet alleen communicatie, maar vereist een specifiek style communicatie. Het moet regelmatig in frequentie zijn, effectief in zijn duidelijkheid en beknoptheid, evenals eerlijk. Laat geen informatie achter die een ander zou willen weten en leg geen valse getuigenis af.

Bovendien vereist vertrouwen betrouwbaarheid. Mensen moeten weten dat ze op je kunnen rekenen. Wees reliable. Doe wat je zegt dat je gaat doen en wees waar je zegt dat je gaat zijn.

De vierde gewoonte is Empathie.

Er zijn twee soorten empathie. Cognitieve empathie stelt je in staat om te visualiseren wat iemand zegt of ervaart, en leidt tot een beter begrip van een andere persoon. Emotionele empathie stelt je in staat om te voelen wat iemand voelt.

Wat er in een relatie gebeurt, moet worden geleid doorway te begrijpen en te voelen wat anderen ervaren, en je te helpen verbinding te maken op zo’n manier dat je de andere persoon geen pijn doet.

De sleutel tot zeer effectief zijn in relaties is het ontwikkelen van gezonde gewoonten om genereus en volwassen te zijn in uw benadering van anderen, maar ook om vertrouwend en betrouwbaar te zijn. Je band fulfilled anderen zal sterker zijn doorway je in te kunnen leven in de gevoelens van een ander en hun standpunt te begrijpen.

Wanneer deze gewoonten worden gevormd en ze consequent een deel van uw karakter worden, zult u ongetwijfeld zeer effectief zijn in al uw relaties, of dit nu thuis, op het werk of in uw kerk is.

Bron: Dr. Noah H. Kersey, Ph.D.