De complexiteit van huwelijk en relaties begrijpen

Gemaakt voor verwantschap, wordt het huwelijk beschreven als een wettelijk contract of sociale unie tussen een man en een vrouw. Het wordt gezien als een instelling en wordt gezien als een interpersoonlijke relatie die zowel seksueel als intiem is. Een ander woord voor huwelijk is huwelijk. Het gebruikelijke ritueel dat wordt uitgevoerd wanneer twee mensen trouwen, wordt een bruiloft genoemd. Mensen gaan om verschillende redenen trouwen. Er zit een juridische factor in. Daarnaast is er ook nog het sociale en emotionele aspect. Het wordt ook gezien als iets zuinigs. En nog belangrijker, het is geworteld in spiritualiteit en religie.

Hoewel sommige huwelijken gearrangeerd zijn, zien sommige mensen het huwelijk als het startpunt voor het stichten van een gezin en voortplanting. Het huwelijk staat bovenaan de hiërarchie, terwijl de gezinseenheid als wettelijke vestiging en de bescherming van de kinderen in juridische zin eronder vallen. Mensen zien het huwelijk ook als een verbintenis die door het publiek wordt erkend. Ook al is het huwelijk een gangbare praktijk in verschillende landen over de hele wereld, er zijn nog steeds unieke praktijken in elke cultuur. Er is een zekere complexiteit aan het huwelijk, aangezien twee mensen wettelijk en economisch aan elkaar zijn gebonden. Er zijn twee soorten huwelijken: burgerlijk en kerkelijk.

De kern van huwelijken is te vinden in relaties, die in wezen een band tussen twee mensen zijn. Relaties kunnen romantisch of platonisch zijn. Maar in de context van het huwelijk zijn relaties gebaseerd op vertrouwen en openheid. Vooral omdat het huwelijk veel compromissen en werk met zich meebrengt, moet de relatie tussen man en vrouw sterk en standvastig zijn. Traditioneel wordt de man gezien als de patriarch, terwijl de vrouw wordt gezien als degene die voor het huis en de kinderen zorgt. De tijden zijn nu echter veranderd en de rollen zijn niet meer zo duidelijk als vroeger.

Tegenwoordig zijn er thuisblijvende vaders die voor alle behoeften van de kinderen en het huis zorgen. Aan de andere kant zijn er echtgenotes die de enige kostwinners zijn en negen tot vijf banen hebben. De opkomst van empowerment van vrouwen heeft bijgedragen aan de escalatie van steeds meer vrouwen die onafhankelijk willen zijn in elke zin van het woord. Sommige vaders hebben zich gerealiseerd dat ze het juist leuk vinden om gedomesticeerd te worden en de moederrol op zich te nemen. Toch gaan relaties en huwelijk hand in hand. Het is echt jongleren, aangezien zowel man als vrouw verantwoordelijk voor elkaar worden.

De moeilijkheid met huwelijk en relaties ligt in de dagelijkse sleur en emotionele behoeften van elk individu. Het is de verantwoordelijkheid om genoeg geld te verdienen om voor het gezin te zorgen. Tegelijkertijd is er echter ook de noodzaak om elkaar emotionele veiligheid te bieden. Helaas is het instituut van het huwelijk bezoedeld en gecorrumpeerd. Sommige huwelijken bestaan ​​puur voor financieel gewin. Anderen bestaan ​​vanwege gearrangeerde huwelijken die door hun ouders zijn vastgesteld. En er zijn er zelfs die bestaan ​​om het staatsburgerschap te kunnen verkrijgen. Huwelijk en relaties zijn complex en gelaagd, maar het heeft een lange geschiedenis die op dit moment nog steeds voortschrijdt.