CVS: chronisch vermoeidheidssyndroom

CVS of chronisch vermoeidheidssyndroom: een vage ziekte

Myalgische encefalomyelitis is in de volksmond beter gekend als het chronisch vermoeidheidssyndroom, of kortweg CVS. Het is een syndroom waarbij de oorzaak nog steeds een vaag en duister raadsel is. Lees in dit artikel meer over de vrijwel onduidelijke ziekte!

Myalgische encefalomyelitis, ook wel het chronische vermoeidheidssyndroom of CVS genoemd, is een syndroom waarvan de oorzaak nog steeds onduidelijk is. Myalgisch heeft te maken met de vaak optredende spierpijn, encephalomyelitis slaat op een veronderstelde ontsteking van het zenuwstelsel. Artsen en paramedici zijn het er echter nog lang niet over eens of van een dergelijke ontsteking ook sprake is. Aan de ene kant zijn er mensen die er vast van overtuigd zijn dat chronische vermoeidheid een echte ziekte of aandoening is, waarvoor men alleen geen geschikte diagnostische middelen heeft. Met andere woorden: de ziekte CVS is er wel degelijk, maar de artsen kunnen hem domweg niet vinden. Aan de andere kant staan de sceptici, de onderzoekers die inderdaad geen medische oorzaak voor CVS en de vermoeidheid kunnen vinden en die er daardoor toe neigen om de klachten op te vatten als een psychisch verschijnsel.

CVS: symptomen

CVS heeft wel degelijk een aantal symptomen, ook al is de ziekte zeer onduidelijk. Het wordt gekenmerkt door de langer dan een halfjaar bestaande moeheid, die leidt tot een vermindering van de normale, dagelijkse activiteiten met ten minste 50%. In de praktijk betekent dit vaak dat de mensen geheel of gedeeltelijk in de ziektewet belanden en niet meer (volledig) in staat zijn om hun sociale leven ongewijzigd voort te zetten. Naast deze allesoverheersende moeheid komen nogal eens spierpijnklachten voor. Verder kan een heel scala aan begeleidende klachten voorkomen. Omdat de verschijnselen van CVS vaak ontstaan in aansluiting op een acute infectieziekte, zijn er artsen die menen dat CVS berust op een hardnekkig aanhoudend virus. Anderen menen dat psychologische factoren een rol spelen bij het optreden van ME. Ook wordt gedacht dat grote sociale druk (mede) een oorzaak kan zijn.

Een combinatie van deze factoren als oorzaak voor het chronische vermoeidheidssyndroom wordt evenmin uitgesloten. Verder onderzoek naar CVS is nodig om een duidelijk beeld te krijgen van de veroorzakende factoren en om te kunnen bepalen welke behandelingen er mogelijk zijn.