Coachingsmodel voor zakelijk succes

Ook wel bekend als ’transitieproces’, de U-Process coaching voor zakelijk succes is een coaching voor transitie naar verandering. De cliënt die de coaching ontvangt, kan verandering in zijn emoties ervaren, van ontkenning naar acceptatie en vooruitgaan.

Er zijn drie fasen in Scharmer’s U-proces van coaching. Dit zijn voelen, aanwezig zijn en realiseren. Deze drie fasen vertegenwoordigen de basisaspecten van het proces en volgen allemaal het initiële onderwijsproces.

Alvorens naar het U-Process-model te gaan, moeten de coach en de cliënt eerst vaststellen wat hun doel is met het doen van de coaching. Ze moeten allebei in overeenstemming zijn met hun doelen zoals ze met het U-proces hebben verwerkt.

Het U-proces van Scharmers model

De eerste fase in het U-proces van het model van Scharmer is sensing. Dit is het deel van het proces waarbij de coach de cliënt helpt bewustzijn op te bouwen door middel van observatie. De klant moet zijn bedrijf, zijn huidige positie in de branche en de wereld kunnen observeren, als hij ernaar streeft zijn bedrijf wereldwijd concurrerend te maken. De tweede fase is aanwezigheid; dit is het deel in het coachingmodel waar de coach en de cliënt beginnen terug te wijken, te heroverwegen en een innerlijk waarnemingsvermogen te laten ontwikkelen. De laatste fase is het besef dat het gaat om snel handelen met een natuurlijke stroom vanuit de kennis die de cliënt heeft verkregen uit bewustzijn en aanwezigheid.

Het U-procesmodel gaat over integratie met de wereld. In de tweede fase van het U-proces is de “binnenpoort” waar we de bagage van onze reis laten vallen, door een drempel te gaan. Het is alsof je het bedrijf van de klant nieuw leven inblaast. Dit helpt de cliënt om los te laten en te ontdekken wie ze werkelijk zijn, om vanuit het diepste deel van zichzelf een opkomend bewustzijn te zien dat toeneemt met een verandering in doel.

De U-Proces-studiecase

De U-Process Study-case die is gemaakt tijdens de Global Convention on Coaching (GCC) door Dr. Sunny Stout Rostron, DProf, MA, was bedoeld voor een samenwerkingsdialoog tussen belanghebbenden in het bedrijf. Er zijn vijf processen en gebaseerd op het Scharmer’s U-Procesmodel. De processen zijn:

  1. Co-initiatie – Bij dit proces gaat het erom met elkaar op de doelen af ​​te stemmen. Inleven in en weten wat de medewerker of stakeholder wil doen om de doelen te bereiken.

  2. Co-sensing – Dit is het deel waar alle medewerkers of belanghebbenden observeren, van het doen van onderzoek tot binnen de branche waar hun bedrijf of organisatie bij hoort, naar waar hun bedrijf zich momenteel mee bezighoudt.

  3. Presencing – Verbinden met de bron van inspiratie en wil. Ga naar de plek van stilte en laat het innerlijke weten naar boven komen.

  4. Co-creëren – Patroon het nieuwe met levende voorbeelden om de toekomst te verkennen door het strategische plan uit te voeren.

  5. Co-evolueren – Geef een voorbeeld van het innovatieve in de omgeving dat begrip en prestatie vanuit het geheel mogelijk maakt. Dit proces omvat drie fasen: pre-convention, conventie en post-convention.

Dit model is niet alleen toepasbaar voor het gezamenlijk oplossen van problemen van belanghebbenden, het is ook toepasbaar voor elk individueel lid van het bedrijf of de organisatie. Het varieert alleen van waar ze hun inspiratie zouden kanaliseren, tot hoe ze zichzelf zullen mee-evolueren met het huidige proces.