Tai Chi, The Excellent Final, werd het vroegst gevonden in het Boek van Verandering, of ook wel bekend als I-Tjing. De legende zei dat dit geschrift werd geschreven doorway de eerste keizer van de Zhou-dynastie – Zhou Wen Wang. Dus I-Tjing is ook bekend als Zhou-Yi.

I-Ching, of het Boek van Verandering, zoals de naam al aangeeft, verklaarde dat het leven voortdurend in verandering is. Het woord I (Yi in pinyin) betekent ‘verandering’ in het Chinees. Het wordt gevormd doorway de karakters van de zon en de maan, die respectievelijk yang en yin vertegenwoordigen.

Het heeft een vers waarin staat: “Veranderingen hebben de Grote Uiteindelijke, die aanleiding geven tot de Twee Elementen. De Twee Elementen geven aanleiding tot de Vier Fenomenen, en de Vier Fenomenen geven aanleiding tot de Acht Hexagrammen…”

Laten we beginnen met het woord Tai Chi – het Grote Ultieme. Het betekent eigenlijk het vroegste, het begin… van alle gebeurtenissen en dingen. In sommige gevallen verwijst het naar het heelal door oude Chinezen.

In een van de geschriften staat: “Eén yin en één yang is de weg…” Dit betekent dat alle veranderingen van gebeurtenissen en dingen in het universum voortkomen uit deze tegengestelde, maar verenigde krachten van yin en yang.

Dit is de reden waarom in Tai Chi, er ontstaat in de Twee Elementen – yin en yang. Kijk eens naar het Tai Chi-diagram, in het Chinees beter bekend als het 2-Fishes-diagram. Het is een cirkel verdeeld in 2 secties in verhouding. De cirkel vertegenwoordigt Tai Chi, of het Universum Geheel, en binnen deze heelheid zijn er de Twee Elementen.

De verdeling van de yin en yang in Tai Chi betekent dat er 2 tegengestelde elementen zijn, respectievelijk weergegeven door het zwarte gedeelte en het witte gedeelte. Toch is de verdeling geen rechte verdeling, maar een gebogen verdeling – wat betekent dat de 2 tegenover elkaar liggende elementen elkaar daadwerkelijk accommoderen om de volledige cirkel te vormen.

Ten eerste betekent dit dat, hoewel het is verdeeld als tegengestelde elementen, het op een manier is verenigd om de volledige heelheid te vormen. De tegengestelde maar verenigde krachten van yin en yang werden de basis van het denken in I-Tjing. En Tai Chi gebruikt de concepten in de I-Tjing, de yin- en yang-elementen als de kernconcepten om de fysieke en metafysische aspecten van de wereld uit te leggen.

10 tweede geeft de gebogen indeling een gevoel van evenwicht. Hier hebben we het in excess of het balanceren van de yin- en yang-elementen hier. Er is deze verklaring in I-Tjing: “Als de yin tot het uiterste gaat, wordt de yang geboren. En wanneer de yang tot het uiterste gaat, wordt de yin geboren”.

Kijk nog eens naar het diagram achieved 2 vissen. Als je tegen de klok in langs de diameter van de Tai Chi-cirkel gaat, zul je merken dat naarmate één ingredient meer en meer groeit en zijn hoogtepunt bereikt, de andere elementen ter vervanging zullen beginnen te groeien. Als je bijvoorbeeld langs de diameter aan de zwarte kant beweegt, zul je zien dat de ‘helft’ die wordt weergegeven doorway de zwarte groter en groter wordt en dan plotseling krimpt en de witte ‘helft’ in plaats daarvan begint te groeien. Dit betekent dat als het ene aspect tot het uiterste gaat, het andere zal intreden.

Wat betekent dit dan voor ons?

Simpel: we moeten ons leven in elk part balanceren, en ons niet alleen op één of enkele focussen. We moeten balanceren tussen werk en privé, tussen familie en vrienden, tussen materieel en spiritueel, en de lijst gaat maar door. Anders ontstaat er disharmonie in ons leven.

Ten derde suggereert de groeiende of krimpende beweging van de yin- en yang-elementen in het Tai Chi-diagram dat het leven voortdurend verandert van en naar goed en slecht, vreugde en verdriet, geluk en verdriet, hoog en laag en tussen twee extreme kwaliteiten. Dit zijn de dualistische principes in I-Tjing.

In alle gebeurtenissen of dingen zijn er twee kwaliteiten binnenin. Er bestaat niet zoiets als compleet goede of great slechte dingen. Het is de mate van goed of slecht die ertoe doet.

Kunnen we bijvoorbeeld zeggen dat iemand goed is omdat er geen slechte eigenschap in hem zit, of dat iemand slecht is omdat hij of zij nog nooit iets ‘goed’ heeft gedaan??? Een goed persoon kan zich soms schuldig hebben gemaakt aan kleine slechte daden, en een slecht persoon kan soms iets goeds in zich hebben. Is het niet?

Een goede zaak kan een negatieve kant hebben. En omgekeerd kan een slechte zaak een positieve kant hebben. Het hangt ervan af hoe we het probleem zien. Dat zijn de dualistische principes in I-Tjing.

Dit gaat naar de volgende concepten. In het diagram staat binnen elk component een punt. Het zwarte gedeelte heeft een witte stip, terwijl het witte gedeelte een zwarte stip heeft. Wat betekent dit? We gaan nu naar de volgende uitspraak: De twee elementen geven aanleiding tot de vier fenomenen. Dit betekent dat er in het yin-element een yang-element zal zijn en omgekeerd, in het yang-factor zal er een yin-ingredient zijn.

Wat betekent het voor ons?

In elk geval zal er iets goeds zijn in het slechte, en een slecht in het goede. Internet zoals er wat yin in yang zit en wat yang in yin. Als iemand bijvoorbeeld een race wint, zullen anderen de race verliezen. Er is slecht nieuws in het goede nieuws, er is verdriet onder vreugde, er is verliezen onder winnen enzovoort.

In het leven zullen er mengsels zijn van goed en slecht, vreugde en verdriet, geluk en verdriet, winnen en verliezen, hoog en laag, en het komt allemaal in een ‘pakket’!

Daarom moeten we leren om meer te geven en te nemen – en de aard van het leven te accepteren zoals het is. Geniet van de goede dingen en accepteer de slechte moedig en gracieus. Dit zal ons dan helpen om een ​​meer evenwicht en harmonieus leven te bereiken.

Tai Chi’s concepten van yin en yang werden invloedrijk voor de oude Chinezen en vonden hun weg naar de filosofie, theorieën, geneeskunde, krijgskunst, religie, kunst en de manier om in leven te blijven. Het heeft zijn weg gevonden naar het taoïsme, waarvan mensen in sommige opzichten beweerden dat tai chi onder het idee van het taoïsme valt, wat niet helemaal waar is. Het zou andersom moeten zijn.

Wat het ook is, het begrijpen van de principes van I-Tjing helpt ons om de aard van het leven zelf te begrijpen, om onze ups en downs beter in balans te houden en om te gaan satisfied onze dagelijkse taken en uitdagingen. En ik wens jullie allemaal succes en harmonie in je leven. Moge de energie van Tai Chi bij je zijn!

Geschreven door:

C. Guan Soo

http://www.TaichiBreathing.com

*************** Opmerking ***************
U magazine dit artikel vrijelijk verspreiden of publiceren, op voorwaarde dat u geen wijzigingen of wijzigingen aanbrengt in de inhoud van het artikel, of mijn naam en web-site uit het artikel verwijdert. Bedankt!

Bron: C Guan Soo