Een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste factor bij het bepalen van de kansen op succes in een zakelijke of professionele activiteit, is het vermogen om accurate satisfied mensen om te gaan. Zelfs in het get started van de jaren dertig merkte Dale Carnegie op dat het succes van een male in zijn financiële zaken, zelfs op technisch gebied of techniek, voor vijftien procent afhankelijk is van zijn professionele kennis en voor vijfentachtig procent van zijn vermogen om achieved mensen te communiceren. In deze context is het gemakkelijk om de pogingen van veel onderzoekers te verklaren om de basisprincipes van ethische zakelijke communicatie of, zoals ze vaak worden genoemd, de geboden van persoonlijke general public relations of “zakelijke etiquette” te formuleren en te rechtvaardigen. Zakelijke etiquette of het proces van overleven en slagen in de zakenwereld kan worden uitgelegd in de volgende zes basisprincipes:

  1. Stiptheid (alles op tijd doen). Vertragingen hebben invloed op het werk en zijn een teken dat er niet op iemand kan worden vertrouwd. Het principe om alles op tijd te doen geldt voor alle servicetaken. Deskundigen die de organisatie en verdeling van de werktijd bestuderen, raden aan 25 procent further toe te voegen aan de tijdsperiode die nodig is om de toegewezen taak uit te voeren.

  2. Privateness (niet te veel prijsgeven). In alle instellingen, bedrijven of bepaalde offers zijn er geheimen die web zo zorgvuldig moeten worden bewaard als die van persoonlijke aard. Het is ook niet nodig om iemand te vertellen die van een collega, leidinggevende of ondergeschikte heeft gehoord around zijn of haar prestaties of persoonlijke leven.

  3. Hoffelijkheid, vriendelijkheid en vriendelijkheid. In elke situatie is het noodzakelijk om je beleefd, vriendelijk en welwillend te gedragen tegenover klanten, cliënten, klanten en collega’s. Dit vereist echter niet dat je vrienden bent fulfilled iedereen fulfilled wie je communiceert in een werkomgeving.

  4. Aandacht voor mensen (denk aan anderen, en niet alleen aan jezelf). Aandacht voor de mensen om je heen moet worden uitgebreid tot collega’s, superieuren en ondergeschikten. Respecteer de mening van anderen proberen te begrijpen waarom ze een bepaald standpunt hebben gevormd. Luister altijd naar kritiek en advies van collega’s, superieuren en ondergeschikten. Als iemand de kwaliteit van je werk in twijfel trekt, laat dan zien dat je de meningen en ervaringen van andere mensen waardeert. Zelfvertrouwen magazine je er niet van weerhouden bescheiden te zijn.

  5. Uiterlijk (kleed je zoals verwacht). De belangrijkste benadering is om te passen in uw omgeving op het werk, en binnen die omgeving – in uw niveau van tijdelijke werknemers. Je moet er op de beste manier uitzien, namelijk doorway je satisfied smaak te kleden en bijpassende kleuren te kiezen. Het zorgvuldig kiezen van accessoires is belangrijk.

  6. Geletterdheid (spreek en schrijf goede taal). Interne documenten of brieven aan externe instanties moeten worden opgesteld achieved aandacht voor de juiste taal die wordt gebruikt en alle eigennamen moeten foutloos worden overgedragen. Gebruik geen beledigende woorden. Zelfs als je alleen de woorden van een andere persoon in de buurt citeert, zullen ze worden gezien als onderdeel van je eigen vocabulaire.

Bron: Rita Gergi