Assertieve communicatie – 6 tips voor effectief gebruik

Wat IS assertieve communicatie?

Assertieve communicatie is het vermogen om positieve en negatieve ideeën en gevoelens op een open, eerlijke en directe manier te uiten. Het erkent onze rechten en respecteert de rechten van anderen. Het stelt ons in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf en onze acties zonder andere mensen te veroordelen of de schuld te geven. En het stelt ons in staat om constructief de confrontatie aan te gaan en een wederzijds bevredigende oplossing te vinden waar conflicten bestaan.

Dus waarom assertieve communicatie gebruiken?

We gebruiken allemaal wel eens assertief gedrag… heel vaak als we ons kwetsbaar of onzeker voelen, kunnen we onze toevlucht nemen tot onderdanig, manipulatief of agressief gedrag.

Maar een training in assertieve communicatie vergroot juist het juiste gebruik van dit soort gedrag. Het stelt ons in staat om oude gedragspatronen in te ruilen voor een positievere kijk op het leven. Ik heb gemerkt dat het opwindend en stimulerend kan zijn om mijn reactie op anderen (of het nu collega’s, klanten of zelfs mijn eigen familie zijn) te veranderen.

De voordelen van assertieve communicatie

Er zijn veel voordelen van assertieve communicatie, satisfied identify deze:

 • Het helpt ons om ons goed te voelen in excess of onszelf en anderen

 • Het leidt tot de ontwikkeling van wederzijds regard achieved anderen

 • Het verhoogt ons zelfrespect

 • Het helpt ons onze doelen te bereiken

 • Het minimaliseert het kwetsen en vervreemden van andere mensen

 • Het vermindert angst

 • Het beschermt ons tegen misbruik door anderen

 • Het stelt ons in staat om beslissingen te nemen en vrije keuzes te maken in het leven

 • Het stelt ons in staat om, zowel verbaal als non-verbaal, een breed scala aan gevoelens en gedachten uit te drukken, zowel positieve als negatieve

Natuurlijk zijn er nadelen…

Nadelen van assertieve communicatie

Anderen keuren deze manier van communiceren misschien niet goed, of keuren de standpunten die u uitspreekt misschien niet goed. Ook betekent het hebben van een gezonde achting voor de rechten van een ander dat je niet altijd krijgt wat JIJ wilt. Je kunt er ook achter komen dat je het bij het verkeerde eind had over een standpunt dat je experienced. Maar het belangrijkste is, zoals eerder vermeld, het risico dat anderen deze manier van communiceren niet begrijpen en daarom niet accepteren.

Wat assertieve communicatie niet is…

Assertief communiceren is absoluut GEEN levensstijl! Het is GEEN garantie dat je krijgt wat je wilt. Het is absoluut GEEN acceptabele manier van communiceren achieved iedereen, maar het is in ieder geval NIET agressief.

Maar het gaat om keuze

Vier gedragskeuzes

Er zijn, zoals ik het zie, vier keuzes die je kunt maken above welke communicatiestijl je kunt hanteren. Deze soorten zijn:

directe agressie: bazig, arrogant, bulldozer, intolerant, eigenwijs en aanmatigend

indirecte agressie: sarcastisch, bedrieglijk, dubbelzinnig, insinuerend, manipulatief en schuldgevoelens

onderdanig: jammerend, kreunend, hulpeloos, passief, besluiteloos en verontschuldigend

assertief: immediate, eerlijk, accepterend, verantwoordelijk en spontaan

Kenmerken van assertieve communicatie

Er zijn zes hoofdkenmerken van assertieve communicatie. Dit zijn:

 • oogcontact: toont interesse, toont oprechtheid

 • lichaamshouding: congruente lichaamstaal verbetert de betekenis van de boodschap

 • gebaren: passende gebaren helpen om nadruk te leggen

 • stem: een vlakke, goed gemoduleerde toon is overtuigender en acceptabeler, en is niet intimiderend

 • timing: gebruik je oordeel om ontvankelijkheid en impression te maximaliseren

 • inhoud: hoe, waar en wanneer je ervoor kiest om te reageren is waarschijnlijk belangrijker dan WAT je zegt

Het belang van ‘ik’-uitspraken

Een deel van assertief zijn omvat het vermogen om je behoeften en gevoelens op de juiste manier te uiten. U kunt dit bereiken door “I”-statements te gebruiken. Deze duiden op eigenaarschap, leggen geen verwijten, richt zich op gedrag, signaleert het effect van gedrag, is immediate en eerlijk en draagt ​​bij aan de groei van jullie relatie satisfied elkaar.

Sterke ‘ik’-uitspraken hebben drie specifieke elementen:

 • Gedrag

 • Gevoel

 • Tastbaar impact (gevolg voor jou)

Voorbeeld: “Ik voel me gefrustreerd als je te laat bent voor vergaderingen. Ik hou er niet van om informatie te herhalen.”

Zes technieken voor assertieve communicatie

Er zijn zes assertieve technieken – laten we ze een voor een bekijken.

1. Gedragsrepetitie: dat is letterlijk oefenen hoe je eruit wilt zien en klinken. Het is een zeer nuttige techniek wanneer je voor het eerst ‘ik’-uitspraken wilt gebruiken, omdat het helpt bij het verdrijven van elke emotie die bij een ervaring hoort en je in staat stelt nauwkeurig het gedrag te identificeren waarmee je het hoofd wilt bieden.

2. Herhaalde bewering (het ‘gebroken record’): met deze techniek kunt u zich op uw gemak voelen doorway manipulatieve verbale valstrikken, argumentatieve lokken en irrelevante logica te negeren terwijl u bij uw punt blijft. Om deze techniek het meest effectief te gebruiken, gebruikt u rustige herhalingen, zegt u wat u wilt en blijft u gefocust op het probleem. Je zult merken dat het niet nodig is om deze techniek te oefenen, en je hoeft jezelf niet te ‘hype’ om achieved anderen om te gaan.

Voorbeeld:

“Ik wil u graag enkele van onze producten laten zien”
“Nee bedankt, ik heb geen interesse”
“Ik heb echt een geweldig aanbod voor je”
‘Dat is misschien waar, maar ik heb op dit minute geen interesse’
‘Is er hier nog iemand die interesse heeft?’
“Ik wil geen van deze producten”
“Oké, zou je deze brochure willen nemen en erover nadenken?”
“Ja, ik neem een ​​brochure mee”
“Bedankt”
“Geen dank”

3. Fogging: satisfied deze techniek kun je gemakkelijk kritiek ontvangen, zonder angstig of defensief te worden en zonder manipulatieve kritiek te belonen. Om dit te doen, moet je de kritiek erkennen, het erover eens zijn dat er enige waarheid kan zijn in wat ze zeggen, maar blijf de rechter van je keuze voor actie. Een voorbeeld hiervan kan zijn: “Ik ben het ermee eens dat er waarschijnlijk momenten zijn waarop ik u geen antwoord op uw vragen geef.

4. Negatief onderzoek: deze techniek zoekt naar kritiek op jezelf in hechte relaties doorway het uiten van eerlijke, negatieve gevoelens om de communicatie te verbeteren. Om effectief te gebruiken, moet u luisteren naar kritische opmerkingen, uw begrip van die kritiek verduidelijken, de informatie gebruiken als deze nuttig is of de informatie negeren als deze manipulatief is. Een voorbeeld van deze techniek zou zijn: “Dus je denkt/gelooft dat ik niet geïnteresseerd ben?”

5. Negatieve bewering: fulfilled deze techniek kun je comfortabeler naar negatieven in je eigen gedrag of persoonlijkheid kijken zonder je defensief of angstig te voelen, dit vermindert ook de vijandigheid van je critici. U dient uw fouten of fouten te accepteren, maar u hoeft zich niet te verontschuldigen. Ga in plaats daarvan voorzichtig en sympathiek akkoord satisfied vijandige kritiek op je negatieve eigenschappen. Een voorbeeld zou zijn: “Ja, je hebt gelijk. Ik luister niet altijd goed naar wat je te zeggen hebt.”

6. Werkbaar compromis: als je het gevoel hebt dat je zelfrespect niet in het geding is, overweeg dan een werkbaar compromis achieved de ander. U kunt altijd onderhandelen in excess of uw materiële doelen, tenzij het compromis uw persoonlijke gevoelens van zelfrespect aantast. Als het einddoel echter een kwestie is van je eigenwaarde en zelfrespect, KAN ER GEEN COMPROMIS ZIJN. Een voorbeeld van deze techniek zou zijn: “Ik begrijp dat je behoefte hebt om te praten en ik moet afmaken wat ik aan het doen ben. Dus hoe zit het met een afspraak in excess of een 50 % uur?”

Conclusie

Assertiviteit is een handig communicatiemiddel. De toepassing ervan is contextueel en het is niet gepast om in alle situaties assertief te zijn. Onthoud dat uw plotselinge gebruik van assertiviteit doorway anderen kan worden gezien als een daad van agressie.

Er is ook geen garantie op succes, zelfs niet als je assertieve communicatiestijlen op de juiste manier gebruikt.

“Niets op aarde kan het individu satisfied de juiste mentale houding ervan weerhouden om zijn doel te bereiken niets op aarde kan het individu achieved de verkeerde mentale houding helpen” WW Ziege

Bron: Lee Hopkins