Algemene aansprakelijkheidsverzekering voor kleine bedrijven Overzicht: een snelle beginnershandleiding voor polissen

Elk bedrijf heeft zijn eigen behoeften, maar u wilt er toch zeker van zijn dat u gedekt bent door een verzekering, hoe klein uw bedrijf ook is. Kortom, een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor kleine bedrijven dekt meestal zaken als persoonlijke aansprakelijkheid voor leden en de gevolgen van claims van derden voor materiële schade / letsel. U kunt aanvullende medische letsels voor uzelf en schade voor uw eigen eigendommen toevoegen.

Wanneer u het CGL-beleid bekijkt, ziet u termen als ‘Algemene totale limiet’. Dit verwijst naar de reclame of persoonlijk letsel, medische betalingen en/of brandschade. “Operationele dekking” verwijst naar de basisdekking voor materiële schade en lichamelijk letsel als gevolg van nalatigheid van u of een werknemer.

Afhankelijk van uw werk ziet u mogelijk ook ‘Producten en voltooide bewerkingen’. Deze dekking omvat bescherming voor degenen die een bepaald product or service vervaardigen of verkopen, of aannemers zijn die diensten verlenen. Als er schade optreedt en uw solution of nalatige company hiervoor verantwoordelijk kan zijn, krijgt u uiteraard te maken achieved een rechtszaak. Dit is een soort afzonderlijke totale limiet en de promises van hun aard zullen de Algemene Totale Limiet niet verlagen, hoewel deze nog steeds onderhevig zal zijn aan limieten zoals “Per voorvallimiet” voor elke claim.

Algemene aansprakelijkheidsverzekering voor limieten en statements voor kleine bedrijven

De “limiet for every voorval” verwijst naar het maximale bedrag dat de polis uitkeert voor een enkele assert die voortvloeit uit uw persoonlijk letsel of reclameletsel / bewerkingen / producten en voltooide bewerkingen. Elk van deze claims ZAL de afzonderlijke totale limiet verlagen.

Een paar andere termen die u tegenkomt, zijn onder meer persoonlijk letsel en reclameschade, brandschade, medische betalingen, lichamelijk letsel en schade aan eigendommen van derden, die allemaal voor zich spreken.

Uw branche zal ook een rol spelen bij het exacte type dekking dat u nodig heeft. Kijk bij het zoeken naar een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor kleine bedrijven of er een op maat gemaakte verzekering beschikbaar is. Kies een bedrijf dat gespecialiseerd is in bedrijven zoals het uwe en een dekking heeft die is afgestemd op de risico’s die in uw specifieke vakgebied voorkomen. Houd rekening fulfilled de risico’s waarmee u waarschijnlijk te maken krijgt die mogelijk niet worden gedekt doorway een GCL of Business Owner’s Plan (BOP) en zorg ervoor dat deze risico’s in uw dekking zijn opgenomen.

Een ander heel belangrijk ding om naar te zoeken is de responsiviteit van statements. Sluit alleen een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor kleine bedrijven af ​​van een bedrijf dat veel positieve recensies heeft, vooral fulfilled betrekking tot de responstijd voor statements. Promises moeten gemakkelijk en snel te verwerken zijn. Een aanbieder in het bijzonder om mee te beginnen is Hiscox Zakelijke Verzekeringen. De tarieven zijn tarief, het claimproces is snel en Hiscox biedt free of charge, directe offertes op haar web site.

Bron: George Botwin