Deze intrigerende op wiskunde gebaseerde puzzels zijn gemakkelijker op te lossen dan je zou denken, en ze zijn ook een leuk hulpmiddel om hoofdrekenvaardigheden aan te scherpen. Hier zijn enkele geweldige tips voor degenen die nog niet bekend zijn met Kenken-puzzels, en je zult bekend zijn met de logica van de meeste ervan als je al Sudoku-puzzels maakt.

TIP 1: GEBRUIK LOGICA GEEN GASWERK

Kenken-puzzels lijken in dit opzicht op Sudoku-puzzels. Als je een fout maakt, is het nooit meteen duidelijk en als je het ontdekt, is het bijna altijd onmogelijk om op je stappen terug te keren en opnieuw te beginnen. Gebruik daarom eliminatie en vul alleen een getal in als je 100% zeker weet dat het juist is. In de simpele puzzels zit soms een kooi met maar één cel zodat er maar één cijfer in kan. Daar ben je begonnen.

TIP 2: SCHRIJF DE NUMMERS OP DIE JE ALLEEN KUNT GEBRUIKEN

Dus als je bijvoorbeeld een 4 x 4 oplost, schrijf dan de getallen 1 tot en met 4 ergens in de buurt van het raster. Het is goed om altijd de verschillende cijfercombinaties en hun relaties in gedachten te hebben. Dit is gemakkelijker als u de cijfers kunt zien.

TIP 3: SCHRIJF KANDIDATEN IN

Kenken-puzzels lijken ook op Sudoku-puzzels, omdat het een goed idee is om kandidaten in de cellen in te schrijven. Kandidaten zijn lijsten met nummers die in een bepaalde cel zouden kunnen komen en ze kunnen in de hoek ervan worden geschreven. U zult merken dat u deze later kunt beperken tot één enkele kandidaat terwijl u begint met oplossen.

TIP 4: GEBRUIK SCANNEN OM KANDIDATEN TE UITSLUITEN

Weet met Kenken-puzzels dat het nummer maar één keer in een rij of kolom kan voorkomen. Dus als je een getal vindt, wordt het geëlimineerd uit zowel de rij als de kolom die die bepaalde cel kruist. Getallen kunnen daarom worden verwijderd uit kandidatenlijsten wanneer cellen worden opgelost met behulp van deze logica.

TIP 5: ZOEK NAAR RIJEN EN KOLOMMEN DIE BIJNA VOLLEDIG ZIJN

Als er in een rij of kolom nog maar één cel onopgelost is, kun je een getal niet herhalen, er kan maar één getal in. Als u bijvoorbeeld een rij of kolom van vijf had met de nummers 2, 1, 5 en 3 al ingevuld, dan moet de laatste ongevulde cel een 4 bevatten.

TIP 6: GEBRUIK WISKUNDE

Onthoud dat Kenken-puzzels wiskunde gebruiken, en dit kan kandidaten verder elimineren.

Als je bijvoorbeeld een raster van 6 bij 6 oplost en je hebt een kooi met een som gelijk aan 11, dan zijn er maar twee getallen die erin kunnen, 6 en 5, dus we kunnen ze als de enige kandidaten plaatsen. Zoek altijd naar kooien zoals deze waar maar een paar nummers in kunnen.

TIP 7: ZOEK PAAR EN DRIEVOUDIG

Hierboven zie je een voorbeeld van paren, en dit maakt Kenken-puzzels opnieuw vergelijkbaar met Sudoku-puzzels. Dus als je twee cellen in een rij of kolom hebt waar slechts twee getallen kunnen komen, dan kunnen die cellen worden verwijderd uit andere kandidatenlijsten in die rij of kolom.

TIP 8: WEES FLEXIBEL IN JE DENKEN

Als je vastloopt, wissel dan van techniek, dwz ga van het zoeken naar paren en triples naar scannen. Als we vast komen te zitten in puzzels, is dat meestal omdat we iets hebben gemist en een veranderende aanpak kan meestal iets aan het licht brengen dat we over het hoofd hebben gezien.

TIP 9: KOM ER LATER OP TERUG

Zelfs de beste oplossers lopen af ​​en toe vast. Als je echt vastzit, sla dan op wat je hebt gedaan en kom er een andere keer op terug. Met een frisse geest zie je iets dat je eerder hebt gemist.

Kenken-puzzels zijn erg leuk, dus veel plezier met oplossen!