10 vragen om te stellen bij het overwegen van een offerte voor een ziektekostenverzekering

Wanneer u een zorgverzekering overweegt, is het essentieel dat u een aantal specifieke vragen stelt over een offerte voor een zorgverzekering, zodat u zeker weet dat u de juiste dekking tegen de juiste prijs krijgt. Hier kijken we naar 10 vragen die u moet stellen:

Vraag 1. Welke eigen kosten en eigen risico moet u betalen? Geen enkel medisch verzekeringsplan zal al uw medische rekeningen dekken en u zult meestal een eigen risico moeten betalen voordat uw verzekeraar u helemaal uitbetaalt en u ook zal vragen om bepaalde andere kosten te dekken.

Vraag 2. Welke gezondheidsonderzoeken en onderzoeken omvat het approach? Gezondheidsplannen lopen sterk uiteen als het om preventieve zorg gaat en u zult moeten kijken welke screeningstesten gedekt zijn. Dekt het program bijvoorbeeld alle gezinsleden, inclusief baby’s, kinderen en volwassenen, en voorziet het in zaken als borstonderzoeken, mammogrammen en uitstrijkjes?

Vraag 3. Wordt specialistische zorg en verwijzingen vergoed? Wanneer u een verwijzing naar een specialist nodig heeft, is deze mogelijk wel of niet gedekt en, als deze gedekt is, zijn er mogelijk beperkingen aan die dekking verbonden.

Vraag 4. Hoe wordt spoedeisende zorg en ziekenhuisopname behandeld? Soms zult u merken dat spoedeisende zorg en ziekenhuisopname alleen worden gedekt als deze vooraf zijn goedgekeurd en u volledig moet begrijpen onder welke omstandigheden een dergelijke behandeling wordt gedekt.

Vraag 5. Welke receptkosten dekt het prepare? U zult een eventueel bijbehorend voorschrijfplan zorgvuldig moeten onderzoeken om te bepalen welke medicijnen zijn toegestaan ​​en in hoeverre u mogelijk een deel van de kosten van receptgeneesmiddelen moet betalen.

Vraag 6. Wordt zowel tandheelkundige zorg als oogzorg vergoed? In veel gevallen dekken de medische verzekeringen geen tandheelkundige zorg en oogzorg en moeten deze dan in een aside program worden gedekt.

Vraag 7. Dekt de regeling psychotherapie, psychiatrische diensten of geestelijke gezondheidszorg? Hoewel veel ziektekostenverzekeringen geestesziekten in verschillende vormen dekken, is een dergelijke dekking vaak beperkt en zult u normaal gesproken merken dat er een limiet is voor het bedrag van de dekking.

Vraag 8. Wordt ziekenhuis-, thuiszorg- en verpleeghuiszorg gedekt? Hoewel de meeste pakketten een redelijk goede ziekenhuisdekking bieden, moet u kijken welke dekking er wordt geboden voor thuiszorg en verpleeghuiszorg.

Vraag 9. Wordt fysiotherapie en revalidatie vergoed? Plannen zullen vaak een scheiding maken tussen initiële behandeling en vervolgbehandeling en fysiotherapie, en daarom is het van vitaal belang om precies te ontdekken wat wel en niet wordt gedekt.

Vraag 10. Dekt de verzekering alternatieve zorg? Naarmate een toenemend aantal mensen zich wendt tot alternatieve behandelingen zoals acupunctuur of holistische behandelingen, bieden zorgverzekeraars steeds vaker dekking voor dergelijke behandelingen. Het is echter nog te vroeg voor alternatieve behandelingen en als u hiervan wilt profiteren, moet u kijken in hoeverre het gedekt is.

De tien vragen hier zouden de basis moeten vormen waarop u een offerte voor een medische verzekering overweegt, maar misschien wilt u andere products aan uw eigen lijst toevoegen, zoals hoeveel papierwerk er nodig is als het gaat om het indienen van een claim onder het program en hoe breed uw keuze is als het gaat om ziekenhuizen, artsen en andere behandelfaciliteiten. Het belangrijkste is echter om ervoor te zorgen dat u volledig begrijpt welke dekking u precies krijgt en hoeveel het gaat kosten voordat u zich aan een strategy verbindt.

Bron: Donald Saunders