10 voordelen van wandelen in de liefde van God vandaag

God heeft mensen niet geroepen om Hem tevergeefs te zoeken. Het loont de moeite om in liefde te wandelen in gehoorzaamheid aan Gods woord. Wandelen in de liefde van God geeft je niet alleen eeuwig leven in de hemel, maar ook grote aardse voordelen. Deze voordelen zijn erg belangrijk als je wilt genieten van overwinning en succes in het leven.

Want dit is de liefde van God, dat wij Zijn geboden onderhouden. En Zijn geboden zijn niet zwaar – 1 Johannes 5:3 (NBG)

In die zin dat ik u vandaag gebied om de Heer, uw God, lief te hebben, in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, zijn inzettingen en zijn oordelen te onderhouden, opdat u zult leven en vermenigvuldigen en de Heer, uw God, zal u zegenen in het land dat u in bezit gaat nemen – Deuteronomium 30:16 (NBG)

Wandelen in de liefde van God is wandelen in de geboden van God, in gehoorzaamheid aan Zijn woorden. God is liefde en van iedereen die uit God geboren is, wordt verwacht dat hij liefheeft, omdat het een bewijs is dat je God kent. God heeft ons geroepen om ons te zegenen en als je Hem gehoorzaamt, geniet je van de voordelen die horen bij gehoorzaamheid aan God.

Voordelen van wandelen in de liefde:

1. zegeningen

Wandel in liefde en je zult Gods zegeningen naar je toe trekken. Het is automatisch zo dat wanneer je je naaste liefhebt zoals Jezus liefheeft, er een regen van zegeningen voor je vrijkomt. Daarom, als je Gods geweldige zegeningen wilt ervaren, kun je het beste onvoorwaardelijk liefhebben.

2. Identificatie satisfied Jezus

Je wordt geïdentificeerd satisfied Jezus als je in liefde wandelt. Liefde is het symbool van het christendom. De samenvatting van het Nieuwe Testament is om God lief te hebben met heel je hart, ziel, verstand en kracht en je naaste lief te hebben als jezelf. Doorway dit gebod te gehoorzamen, onderscheidt u zich als een volgeling van Christus.

3. Vernietiging van angst en kwellingen

Een person die in ongerechtigheid wandelt, heeft alle reden om bang te zijn en gekweld te worden, maar niet iemand die in liefde wandelt. Hij is rein voor God en de mens, en heeft dus recht op Gods bescherming above zijn leven en alles wat hem toebehoort. Hij hoeft niet bang te zijn en hij zal ook niet gekweld worden aangezien God aan zijn kant staat: want als God voor u is, wie kan dan tegen u zijn.

4. Perfectie van liefde

Zoals het gezegde luidt: “Oefening baart kunst”, wandelen in liefde vervolmaakt je liefde. Hoe meer je liefde aan mensen toont, hoe gemakkelijker het wordt en hoe meer je verlangt om je liefde aan vele anderen uit te breiden.

5. Duplicatie van Jezus op aarde

Volmaakte liefde zorgt ervoor dat we in deze wereld als Jezus leven. Dat betekent een leven leiden van overwinning, succes en overvloed een leven zonder ziekte en kwalen, en een leven vol vreugde en vrede, enz. Daarom hoef je niet te wachten tot je in de hemel komt om als Jezus te zijn. Wandelen in de liefde van God verleent jou die eer.

6. Vertrouwen op de dag des oordeels

Wandelen in liefde bouwt het vertrouwen op dat je op de dag des oordeels door God zult worden aanvaard: je zult in vrede zijn, zonder schaamte en verwijt. Je zult niet bang zijn voor de dood omdat je zeker bent van de eeuwigheid fulfilled Jezus.

7. Gods aanwezigheid

Je bent een drager van Gods aanwezigheid als je wandelt in de liefde van God. Zowel Jezus als de vader komen bij je thuis als je in liefde wandelt. En als je Gods aanwezigheid hebt, is de overwinning verzekerd.

8. Vreugde en plezier

Vreugde en plezier zijn ook voordelen van wandelen in liefde. Je ervaart vreugde wanneer je liefde toont aan een andere persoon. Ook ben je verheugd een bijdrage te leveren aan het great deal van vele andere mensen.

9. Verhoorde gebeden

Zij die in liefde wandelen, in gehoorzaamheid aan Gods woord, krijgen ook verhoorde gebeden. Gods oren staan ​​open voor hun gebeden omdat ze Hem behagen.

10. Tevredenheid

De liefde van God zal je weerhouden van hebzucht. Je zult tevreden zijn satisfied wat je hebt, wetende dat wandelen in gehoorzaamheid aan Gods woord Zijn zegeningen jegens jou afdwingt. Daarom, wat je op dit moment niet hebt, weet je dat je het zult hebben wanneer de behoefte zich voordoet.

God heeft ons bevolen om in liefde te wandelen en Hij is vastbesloten om iedereen te zegenen die deze instructie gehoorzaamt. De bovenstaande voordelen kunnen van jou zijn als je het gebod om lief te hebben gehoorzaamt. En terwijl u dat doet, is uw toekomst 10 goede verzekerd.

Bron: Ngozi Nwoke